ALES Türkçe Soruları 11 (2009 Güz Dönemi ALES - anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları, paragraf oluşturma soruları)

 • 1) Eskiden sütçümüz, yoğurtçumuz, sebzecimiz vardı. Onlarla merhabalaşırdık. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. Hâl hatır sorduğumuz, hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen, iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor, “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Hiper, süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı, isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin, güvenlik görevlisi, bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir?

  A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi
  B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması
  C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması
  D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması
  E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması
 • 2) Bazı sözcüklere zaman içinde yeni anlamlar yüklenmesi, o sözcüklerin ---- sağlar.
  Yukarıda verilen cümleyi anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) bilinen anlamlarının tamamen unutulmasını
  B) anlatılmak isteneni daha iyi anlatmasını
  C) türlerinin çeşitlenmesini
  D) daha az kullanılmasını
  E) anlamca zenginleşmesini
 • 3) Karikatür sanatı, toplumların ---- en yalın biçimde özetliyor. Ortak --- bizleri ----. Birlikte ---- zaman, sınırlar anlamını kaybediyor.
  Yukarıda verilen cümleyi anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) özelliklerini – düşünceler – kaynaştırıyor – açıklayabildiğimiz
  B) görüşlerini – sorunlar – tanımlıyor – çizebildiğimiz
  C) yaşadıklarını – değerler – yakınlaştırıyor – gülebildiğimiz
  D) yapısını – veriler – bilgilendiriyor – çalışabildiğimiz
  E) gelişmişliğini – bilgiler – zenginleştiriyor – düşünebildiğimiz
 • 4) Tarihî bir bina olan müzede, bölgenin sekiz bin yıllık geçmişini gözler önüne seren buluntuları görmek mümkün.
  Yukarıda verilen cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bu müze, o bölgede kurulan ilk müze olduğu için önem taşımaktadır.
  B) Müzede yer alan buluntular kronolojik sıraya göre dizilmiştir.
  C) Müzede o bölgede yaşamış olan kültürlere ait buluntular sergilenmektedir.
  D) Müzede yalnız tarih öncesi devirden kalma buluntular yer almaktadır.
  E) Bu tarihî bina uzun süredir müze binası olarak kullanılmaktadır.
 • 5)
  I. kadınların yazar olabilmek için
  II. biri kabul edilen “Kendine Ait Bir Oda”da
  III. ihtiyaç duyacaklarını söylüyordu
  IV. Virginia Woolf, edebiyat tarihinin en önemli metinlerinden
  V. mutlaka biraz paraya ve kendilerine ait bir odaya
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 6)
  I. sanatsal değerini artırıyor
  II. karakterlerin duygularına da
  III. bazı polisiye filmlerde
  IV. yer veriliyor olması filmlerin
  V. gerçek olayların ele alındığı
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 7)
  I.Sonraları, daha uzun süreli dalış yapabilmeyi sağlayan dalgıç çanlarının icat edildiği biliniyor, ama bu yöntem de dalgıçların daha derine ulaşmalarını sağlamadı.
  II.İnsanoğlu için denizin altında neler olduğunu öğrenmek her zaman dayanılmaz bir tutku olmuş, bu tutku dalış tekniklerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır.
  III.Teknolojinin gelişmesiyle oksijen tüplerinin keşfi ise dalış dünyasında yeni bir çığır açtı.
  IV.Mavi derinlikleri keşfetmek için ilk olarak nefes tutma yöntemi geliştirilmiş, fakat bu yöntemle ancak sınırlı sürede ve belirli bir derinliğe dalış yapılabilmişti.
  V.İnsanın bilinmeyeni keşfetme merakı, uygarlığın oluşumu için önemli bir itici güç ve denizler de bilinmeyen yönleriyle merak uyandırmış.
  Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 8) “Genç şairler şiirin kendileriyle başladığını sanırlar, yaşlı şairlerse kendileriyle bittiğini.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Şairlerin şiire olan tutkularının, yaşları ilerledikçe azaldığı
  B) Şairlerin, en iyi şiirin kendilerininki olduğunu düşündüğü
  C) Şairlerin gençlik ve yaşlılık dönemlerinde farklı nitelikte şiirler yazdığı
  D) Genç ve yaşlı şairlerin, farklı konularda şiirler yazmayı tercih ettiği
  E) Şiirde genç-yaşlı kuşak ayrımı yapılmaması gerektiği
 • 9) “Emniyet kemeri, tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir.” sözüyle vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Trafikte emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk olduğu
  B) Emniyet kemerinin öncelikli olarak ayak ve bacakları darbelerden koruduğu
  C)Yürüme engeli yaratan sakatlanmaların çoğunlukla trafik kazası nedeniyle ortaya çıktığı
  D)Çocuklar da dahil herkesin emniyet kemerini rahatça takabileceği
  E)Emniyet kemeri takmanın vereceği sıkıntının, tekerlekli sandalyeye bağımlı olmanın yanında önemsiz kaldığı
 • 10) Bir futbol okulunun duvarındaki “Seni buraya getiren yeteneğindir, seni burada tutacak olan ise karakterindir.” yazısıyla anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Futbolun çok çalışmayı gerektiren zor bir spor olduğu
  B) Futbol okuluna kabul edilmede yetenek kadar karakterin de önemli bir kriter olduğu
  C) Futbolcuların tavır ve davranışlarının, okuldaki geleceklerini etkileyeceği
  D) Futbolcu adaylarının fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da değerlendirilmesi gerektiği
  E) Futbol okulundan mezun olmanın profesyonel futbolcu olmaya yetmeyeceği
 • 11) “İki tür insan var.” dermiş Gandhi. “İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. Ben daima ilk grupta yer alıp çalışmayı tercih ettim. Çünkü bu grupta daha az rekabet var.”
  Gandhi’nin bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
  A) Rekabetin olumlu sonuçlar doğurabileceği
  B) Yeni düşüncelerin toplumların gelişmesinde önemli rolünün olduğu
  C) Her insanın çalışırsa başarılı olabileceği
  D) İnsan davranışlarıyla ilgili gözlemlerden nesnel sonuçlar çıkarılması gerektiği
  E) Bazı insanların, katkılarının olmadığı başarıları sahiplendiği
 • 12)
  I.Doğal birer laboratuvar diyebileceğimiz ortamlarda yapılan bu tür çalışmalar, yabanıl hayvanların değişen çevre koşullarına nasıl tepki verebileceğini anlamamızı sağlıyor.
  II.Türkiye’nin farklı bölgelerinde bu tür uzun süreli biyolojik araştırma istasyonlarının kurulması büyük önem taşıyor.
  III.Aşırı avlanma pek çok türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
  IV.Değişken çevre şartlarında, birey üzerinde hangi etkinin ne kadar rol oynadığını saptamak zorlaşır.
  V.Aynı genoma sahip tek yumurta ikizleri, farklı çevre koşullarında farklı fiziksel özellikler gösterebilir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birbirine bağlı iki durumdan söz edilmemiştir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 13) (I) Benim Kosinski hayranlığım, ilk romanı “Boyalı Kuş”u okumamla başladı. (II) Birçok kaynakta, yazarın kendi çocukluğunu kaleme aldığı belirtilen bu yapıt, İkinci Dünya Savaşı Avrupa’sında, bilinmeyen bir yerde, ismi verilmeyen bir çocuğun başından geçenler üzerine kurulu. (III) Sadece sarı saçlı, mavi gözlü çocukların yaşama hakkı olduğu bir yerde, esmer bir çocuğun başından geçenlerin, hiç de öyle güzel şeyler olmayacağını daha kitabın ilk sayfalarında anlıyor insan. (IV) Çünkü dışlanıp aşağılanıyor ve var olma savaşında yalnız kalıyor. (V) Ama o, bu karmaşanın içinde, hayatta kalmanın bir yolunu buluyor.


  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “yorum” yapılmıştır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 14) (I) Türkiye’de özellikle son yıllarda önemi anlaşılan sinemanın, izlenme açısından son 25-30 yıllık serüveni incelenmeye değer. (II) Türkiye’deki sinema izleyicisi sayısını gösteren tablo, bu sayıdaki düşüşü ortaya koyuyor. (III) Veriler, somut olarak son 25-30 yılda, sinema izleyicisi sayısının yılda 81 milyondan 17 milyona düştüğünü gösteriyor. (IV) Bunun başlıca nedeninin televizyon olduğu düşünülebilir, ancak sinema kültürünün televizyondaki sinema kültüründen farklı olduğu gözden kaçırılmamalı. (V) Dolayısıyla söz konusu düşüşün, “izleyicilerin sinemaya gitmek yerine evde televizyon izlemeyi tercih ettiği” savıyla geçiştirilemeyeceği kabul edilmeli.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede, bir gelişmeden söz edilmektedir.
  B) II. cümlede, gereksinimlerin karşılanmadığı belirtilmektedir.
  C) III. cümlede, kanıtlanabilir bir yargıya yer verilmektedir.
  D) IV. cümlede, konunun bir yönüne dikkat çekilmektedir.
  E) V. cümlede, konu üzerinde daha geniş kapsamlı düşünülmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • 15) (I) Nehir söyleşilerin gazetelerde yayımlanan söyleşilerden farkı sadece boyutları değil. (II) Bu söyleşileri yapan gazeteciler, kahramanlarını bir gazete köşesinde olduğu gibi sıkıştıramıyorlar. (III) Ertesi gün yeniden görüşmek zorunda olunan birinin ağzından onu sinirlendirerek laf almaya nasıl çalışabilir ki insan? (IV) Uzun süre birlikte çalışmak gerektiği için çok daha incelikli davranmak gerekiyor. (V) Gazete röportajında daha sert, daha direkt olunabilir ama nehir söyleşilerde bir satranç oyuncusu gibi düşünmek ve sabırlı olmak gerekiyor.
  Nehir söyleşilerden söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede, özelliklerinin birinden söz edilmektedir.
  B) II. cümlede, gazetecilerin daha farklı davrandıkları belirtilmektedir.
  C) III. cümlede, II. cümlede söylenenlerle ilgili görüş bildirilmektedir.
  D) IV. cümlede, yorucu bir iş olduğu üzerinde durulmaktadır.
  E) V. cümlede, karşılaştırma yoluyla, dikkat edilmesi gereken bir noktadan söz edilmektedir.
 • 16) İnsanların fosil yakıtları kullanmaya devam etmesi, atmosferdeki karbondioksit miktarını günden güne artırmaktadır. (I) Bu artış, küresel sıcaklık ortalamalarının yükselmesindeki en önemli etkendir. (II) Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke atmosfere karbondioksit salımını azaltmayı amaçlayan Kyoto Protokolü’nü imzalamamıştır. (III) Küresel sıcaklık artışının gözle görülür etkilerinden biri kutuplardaki buzul erimeleridir. (IV) Bu sürecin devam etmesi deniz seviyelerinin yükselmesine ve gelecekte bazı kıyı yerleşimlerinin sular altında kalmasına yol açabilir. (V) Bu durumun da kıyılarda yaşayan insanların kitlesel göçlerine neden olacağı açıktır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, kendinden önce gelen cümlede belirtilen olayın sonucu değildir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) III ve IV
  E) IV ve V
 • 17) “Fahim Bey ve Biz” adlı yapıt Türk edebiyatı tarihinde birdenbire ortaya çıkmış bir doruk noktasıdır. Eski baskıları arasındaki farklar gözetilerek, yazarın imlası ve üslubu korunarak yeni baskıya hazırlanan bu önemli kitap, yazarının edebiyatımızdaki yerini belgeler niteliktedir.
  Bu parçada adı geçen kitapla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
  A) Yazarının en fazla bilinen yapıtı olduğu
  B) Yazım üslubuyla yeni bir akıma öncülük ettiği
  C) Yazarının sanat hayatındaki ilk başarılı ürünü olarak kabul edildiği
  D) Şimdiye kadar çok ilgi görmediği
  E) Yazıldığı dönemdeki edebî yapıtlardan üstün olduğu
 • 18) Kopuz, Türklerin batıya göç serüvenine tanıklık ederek gelir uygarlıklar beşiği Anadolu’ya. Nehirler misali, bir büyük denize akan gezgin ozanlar, akıncılar ve Horasan erenleriyle... Göç yollarında yeniden yoğrulur tanıştığı birçok kültürle etkileşerek. Bununla yetinmez. Anadolu’nun zengin kültür birikimiyle de kucaklaşır. Değiştikçe gelişir, geliştikçe değişir. Büyük Selçuklular ve Osmanlılarda Kafkasya’dan Balkanlara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya dek yayılır. Bu uzun yolculuğun her durağında, yeni yeni türevleri ortaya çıkar bu çalgının.
  Bu parçada kopuzla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
  A) İlk olarak yapıldığı yere
  B) Öteki kültürlerden etkilendiğine
  C) Yayıldığı yerlere
  D) Kimler tarafından kullanıldığına
  E) Değişime uğradığına
 • 19) “Uçurtmalar rüzgâr gücüyle değil, o güce karşı koydukları için yükselir.” sözü, başarıya ulaşmada aşağıdakilerin hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
  A) Olaylara olumlu yönden bakma
  B) Zorluklara göğüs germe
  C) Belirli bir hedefe odaklanma
  D) Deneyimlerden yararlanma
  E) Çevre koşullarını göz önünde bulundurma
 • 20) Fotoğraflarının konusu, yangın yerleri, asfalt parçaları, dövüşen köpekler, kurbanlık koyunlardır. Ama gelecekte adından söz ettirecek asıl önemli çalışmaları, insan fotoğraflarıdır. Çünkü sanatçı onlarda, hayatta gizlenen bütün önemli şeylerin ışıltısını ortaya çıkarabilmiştir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

  A) Fotoğraflarının konusu, insanın yaşamda ayakta kalma mücadelesidir.
  B) Ele aldığı konular eleştirilmektedir.
  C) Kalıcı nitelikte yapıtlar ortaya koymuştur.
  D) Kuralları ters yüz etmekle yenilikler ortaya koyabileceğini düşünmektedir.
  E) Yeterince bilgi sahibi olmadan bir konu üzerinde çalışılmaması gerektiğini savunmaktadır.
Yorum Yap
Gönder