2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen süküna ne ad verilir?
  A) Sakin harf
  B) Arizi Sükün
  C) Med sebebi
  D) Lazimi sükün
 • 2) Kunut duası namazın neresinde okunur?
  A) Başala tekbirinden hemen sonra.
  B) Vitir namazının son rekatında ve sabah namazının farzının 2. Rekatında.
  C) Öğlen namazında.
  D) Son oturuşlarda.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
  A)Kur’an son ilahi kitaptır.
  B)Kur’an’ın okunması ibadettir.
  C)Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.
  D)Kur’an Allah kelamıdır.
 • 4) Aşağıda okunuşları verilen Kur’an harflerinin Arapça yazılışlarını yazınız.
  SAD:
  CİM:
  KAF:
  VAV:
  TE:
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
  a)Kur an dan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir.
  b)Cebrail (a.s)vasıtasıyla gönderilmiştir.
  c)Kur an parça parça indirilmiştir.
  d)Kur an ın dili Arapçadır.
 • 6) Alak Suresinde geçen ‘’Gördün mü şu engel olanı?’’ayetinde kime işaret edilmektedir?
  a)Ebu Talip
  b)Ebu Cehil
  c)Vahşi
  d)Varaka b.Nevfel
 • 7) Aşağıdaki anahtar sözcüklerden Hz İbrahim ve Hz.İsmail ile ilgili olanları işaretleyiniz.(
  ( )Kabe
  ( ) Kurban
  ( )Zindan
  ( )zemzem
  ( )Nemrut
  ( )Gül bahçesi
  ( ) kuyu
  ( ) Asa
  (…..)ateş
  ( )Hz İshak
 • 8) Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değnilmemiştir?
  A)    Ahiret
  B)    Peygamber Kıssaları
  C)    İman-İbadet
  D)    Kıyametin vakti
 • 9) Sizin en hayırlınız, ………………….. öğrenen ve öğreteninizdir. ( Hz. Muhammed (s.a.v.) ) boşluğa hangi kelime gelmelidir?
  A –İncili
  B- Tevratı
  C- Kuranı kerimi
  D- Zeburu
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
  B) Kur’an okumak, insanı psikolojik açıdan rahatlatır.
  C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
  D) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
Yorum Yap
Gönder