2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer .............................. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

  Yukarıdaki ayeti kerimede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A- Şeytan işi pisliktir
  B- Dünyalık uğraşlardı
  C- Eğlence türleridir
  D- Helaldir
 • 2)
  I. Meleklere inanmak
  II. Kelimeyi şehadet getirmek.
  III. Kadere inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın şartlarındandır?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız II
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
  A) Allah'ın varlığına inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Oruç tutmak
  D) Ahirete inanmak
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?
  A) Hacca gitmek
  B) Kurban kesmek
  C) Namaz kılmak
  D) Oruç tutmak
 • 5)
  I. Cuma namazı
  II. Beş vakit namaz
  III. Bayram namazı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam'ın şartlarından biridir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III
 • 6) İslam'ın ilk şartı olan ve her müslümanın söylemesi zorunlu olan aynı zamanda İslam'a giriş cümlesi olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kelime-i Şehadet
  B) Kelime-i Tevhid
  C) Kelime-i Kitap
  D) Kelime-i Katip
 • 7)
  I. Hz. İsa -- İncil
  II. Hz. Muhammed -- Kur'an-ı Kerim
  III. Hz.Davud -- Zebur
  Yukarıda verilen kitap ve indirildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 8) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine kitap indirilmemiştir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Davut
  D) Hz. Yahya
 • 9) Görevi Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmek olan ve vahiy meleği olarak ta adlandırılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cebrais (a.s)
  B) İsrafil (a.s)
  C) Mikail (a.s)
  D) Azrail (a.s)
 • 10) Aşağıda verilen melek ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) İsrafil (a.s) -- Süra üflemekle görevlidir.
  B) Mikail (a.s) -- Kader ve kaza olaylarını düzenler.
  C) Azrail (a.s) -- Can almakla görevlidir.
  D) Cebrail (a.s) -- Vahiy iletmekle görevlidir.
 • 11) Akıllı, uyanık ve yüksek zeka anlamına gelen peygamber özelliği hangisidir?
  A) İsmet
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) Fetanet
 • 12) Peygamberlerin dünyada ve ahirette her zaman peygamber olarak kalacağını belirten özelliği
  A) İsmet
  B) Sıdk
  C) Emn-ül Azl
  D) Fetanet
 • 13)
  I. Emanet
  II. Tebliğ
  III. Tevekkül
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberlerin orta özellikleri arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?
  A) Vücut
  B) Kıdem
  C) Hayat
  D) Beka
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subüti sıfatlarından biri değildir?
  A) İlim
  B) Semi
  C) Basar
  D) Vahdaniyyet
 • 16) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin ona muhtaç olduğunu belirten zati sıfatı hangisidir?
  A) Muhalefetün Li'l-havadis
  B) Vahdaniyet
  C) Kıyam Binefsihi
  D) İlim
 • 17) Yaratmak, yaratıcı, kainattaki her şeyin yaratıcısı olan anlamına gelen Allah'ın sıfatı hangisidir?
  A) Tekvin
  B) Basar
  C) Semi
  D) Kudret
 • 18) Aşağıda verilen Allah'ın sıfatları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) İlim -- Subuti
  B) Basar -- Zati
  C) Beka -- Zati
  D) İrade -- Subuti
 • 19) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?
  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. Şit
  C) Hz. Hz. İdiris
  D) Hz. Yusuf
 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Suhuflar 4 peygambere indirilmiştir.
  B) Kutsal kitaplardaki toplam suhuf sayfası 100 geçmemiştir.
  C) Hz. İbrahim'e 40 sayfalık suhuf indirilmiştir.
  D) En fazla suhuf sayfa sayısı Hz. Şit'e 50 sayfa ile indirilmiştir.
Yorum Yap
Gönder