MTSK Soruları 8 (2018 Nisan MTSK - İlk yardım, traifk işaretleri)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
  A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
  B) Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
  C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
  D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
  A) İş zamanı
  B) Emme zamanı
  C) Marş zamanı
  D) Sıkıştırma zamanı
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
  A) Önceden tahmin edilebilmesi
  B) Doğal olarak meydana gelmesi
  C) Sadece çevresel etkilere bağlı olması
  D) Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
 • 4) Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
  A) Hurdaya ayrılması
  B) Teknik değişiklik yaptırılması
  C) Aracın yaralanmalı kazaya karışması
  D) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
  A) Üçgen reflektör
  B) İlk yardım çantası
  C) Yangın söndürme cihazı
  D) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
 • 6)

 • 7)

 • 8)
  Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
  A) Kalp
  B) Pankreas
  C) Akciğerler
  D) Böbrekler
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
  A) Koruma
  B) Bildirme
  C) Kurtarma
  D) Tedavi etme 
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
  A) Aşırı hareketlilik
  B) Bilincin açık olması
  C) Kalp atımının olmaması
  D) Hızlı ve yüzeysel solunum
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
  A) Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması B) Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
  C) Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
  D) Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
  A) Huzursuzluk
  B) Baş dönmesi
  C) Dudak çevresinde morarma
  D) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
 • 13) Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
  A) Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
  B) Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
  C) Başının geriye doğru itilmesi
  D) Sırtüstü yatırılması
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
  A) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
  B) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
  C) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
  D) Batan cismin çıkarılması
 • 15) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
  A) Şok pozisyonu
  B) Sırtüstü yatış pozisyonu
  C) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
  D) Baş geride yarı oturuş pozisyonu
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
  A) Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
  B) Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
  C) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
  D) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
 • 17) • 18) • 19) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? • 20)Yorum Yap
Gönder