DGS Matematik Soruları 7(2012 DGS Sayısal - Hız problemleri, Sayısal mantık problemleri)

 • 1)

 • 2)

 • 3) Aşağıdaki daire grafikte, bir fındıklı kurabiyenin yapımında kullanılan malzemelerin toplam ağırlığının malzeme çeşidine göre dağılımı gösterilmiştir.

  Bir tepsi kurabiye yapımında kullanılan yağ ve şeker miktarı toplam 340 gramdır.
  Buna göre, bir tepsi kurabiye yapımında kaç gram fındık kullanılmıştır?
  A) 30
  B) 34
  C) 40
  D) 51
  E) 60
 • 4) Bir depoda 350 litre su bulunmaktadır. Bu deponun altında bulunan musluk açıldığında depodaki su miktarının zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir.

  Buna göre, musluk açıldıktan kaç dakika sonra depodaki su miktarı 50 litredir?
  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 12
  E) 13
 • 5) Bir pastacı; mısır unu (M), buğday unu (B) ve kepekli un (K) kullanmaktadır. Bu pastacı, yapacağı kek için unları ağırlıkça

  oranlarında karıştırmaktadır.
  Bu pastacının 1,8 kg buğday unu kullanarak yaptığı bir kekte toplam kaç kg un vardır?
  A) 3,6
  B) 3,8
  C) 4,2
  D) 4,4
  E) 4,5
 • 6) Aşağıdaki tabloda, bir bölgedeki çeşitli müzelere bir yıl boyunca gelen ziyaretçi sayıları ve bunların tüm ziyaretçiler içerisindeki yüzdeleri ile ilgili bazı veriler bulunmaktadır.

  Doğa Tarihi müzesini ziyaret edenler tüm ziyaretçilerin yüzde kaçıdır?
  A) 19
  B) 20
  C) 21
  D) 22
  E) 23
 • 7) K, L, M ve N ülkelerinde saatlerin aynı anda kaçı gösterdiği aşağıda verilmiştir.

  Örneğin, K ülkesinde saat 05.00 iken N ülkesinde saat 16.00’dır.
  M ülkesinde saat 01.00 iken K ülkesinde saat kaçtır?
  A) 12.00
  B) 18.00
  C) 13.00
  D) 17.00
  E) 19.00
 • 8) K, L, M ve N ülkelerinde saatlerin aynı anda kaçı gösterdiği aşağıda verilmiştir.

  Örneğin, K ülkesinde saat 05.00 iken N ülkesinde saat 16.00’dır.
  L ülkesinden saat 08.00’de kalkan bir uçak 7 saat sonra N ülkesine varmıştır.
  Bu uçak N ülkesine vardığında N ülkesinde saat kaçtır?
  A) 19.00
  B) 20.00
  C) 21.00
  D) 22.00
  E) 23.00
 • 9) Birim karelerden oluşan dikdörtgen biçimindeki bir karton, şekildeki çizgi boyunca kesilerek A ve B parçalarına ayrılıyor.

  A parçası 2 birim aşağıya kaydırılıp B parçasının üzerine yapıştırılırsa oluşacak şeklin alanı kaç birim kare olur?
  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 15
  E) 16
 • 10) Kenarları birbirine dik olan aşağıdaki şekilde, |KL| = 15 cm ’dir. Bu şeklin diğer kenar uzunlukları ise a ve b türünden verilmiştir.

  Bu şeklin alanı kaç cm'dir?
  A) 96
  B) 99
  C) 102
  D) 104
  E) 108
 • 11) Bir firma ürettiği her bir bardağa, bu bardakların paketlendiği her bir kutuya ve bu kutuların konulduğu her bir koliye birer adet firma amblemi basıyor. Bu firma, her 6 bardağı bir kutuya ve her 10 kutuyu da bir koliye koyarak siparişleri gönderiyor.
  20 kolilik bir siparişte toplam kaç amblem basılıdır?
  A) 1200
  B) 1220
  C) 1400
  D) 1420
  E) 1440
 • 12) Bir firma ürettiği her bir bardağa, bu bardakların paketlendiği her bir kutuya ve bu kutuların konulduğu her bir koliye birer adet firma amblemi basıyor. Bu firma, her 6 bardağı bir kutuya ve her 10 kutuyu da bir koliye koyarak siparişleri gönderiyor.
  Toplam 213 amblemin basılı olduğu bir siparişteki bardak sayısı kaçtır?
  A) 150
  B) 160
  C) 170
  D) 180
  E) 190
 • 13) 1’den 6’ya kadar olan rakamlar, elektronik ortamda iletişim amacıyla aşağıdaki gibi kodlanıyor.
  Sayılar kodlanırken iki rakam arasında “ / ” sembolü kullanılıyor. Bu sembolün unutulması durumunda kodlar, birden fazla sayıya karşılık gelebiliyor.

  Örnek:
  321 sayısı “../-/. ” biçiminde kodlanır.
  Bu kodlamada “ /” sembolü unutularak “..-. ” biçiminde oluşturulan kod 321 dışında 35, 115, 141 ve 1121 sayılarına da karşılık gelir.
  Kodlanmış biçiminde 3 tane “ .” ve 3 tane “-” bulunan üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?

  A) 654
  B) 653
  C) 643
  D) 556
  E) 543
 • 14) 1’den 6’ya kadar olan rakamlar, elektronik ortamda iletişim amacıyla aşağıdaki gibi kodlanıyor.
  Sayılar kodlanırken iki rakam arasında “ / ” sembolü kullanılıyor. Bu sembolün unutulması durumunda kodlar, birden fazla sayıya karşılık gelebiliyor.

  Örnek:
  321 sayısı “../-/. ” biçiminde kodlanır.
  Bu kodlamada “ /” sembolü unutularak “..-. ” biçiminde oluşturulan kod 321 dışında 35, 115, 141 ve 1121 sayılarına da karşılık gelir.
   “ / ” sembolü unutularak “.---.-.-- ” biçiminde oluşturulan kod, aşağıdaki sayılardan hangisine karşılık gelmez?
  A) 122212122
  B) 46442
  C) 1225242
  D) 16556
  E) 423522
 • 15) 1’den 6’ya kadar olan rakamlar, elektronik ortamda iletişim amacıyla aşağıdaki gibi kodlanıyor.
  Sayılar kodlanırken iki rakam arasında “ / ” sembolü kullanılıyor. Bu sembolün unutulması durumunda kodlar, birden fazla sayıya karşılık gelebiliyor.

  Örnek:
  321 sayısı “../-/. ” biçiminde kodlanır.
  Bu kodlamada “ /” sembolü unutularak “..-. ” biçiminde oluşturulan kod 321 dışında 35, 115, 141 ve 1121 sayılarına da karşılık gelir.
  “ / ” sembolü unutularak “.....” biçiminde oluşturulan kod, kaç farklı sayıya karşılık gelir?
  A) 8
  B) 10
  C) 12
  D) 13
  E) 15
Yorum Yap
Gönder