2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Farz olan namaz ibadetinde bir miktar kuran okumaya ne ad verilir?
  A. Kıyam
  B. Kıraat
  C. Secde
  D. Rüku
 • 2) Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?
  A. Mukabele
  B. Tefsir
  C. Tecvid
  D. Tilavet
 • 3) 1) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’an’ın tam olarak tanımı verilmiştir?
  A) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Cebrail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
  B) Kur’an-ı Kerim, hz Musa’ya indirilmiş ilahi kelamdır.
  C) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indirilmiş bir kitaptır.
  D) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Mikail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?
  a)Kur’an dan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir.
  b)Cebrail (a.s)vasıtasıyla gönderilmiştir.
  c)Kur’an parça parça indirilmiştir.
  d)Kur’an’ın dili Arapçadır.
 • 5) Allah’ı güzel isimleriyle anmak ve Onu yüceltmeye ne denir?
  a) zikir
  b) secde
  c) tertil
  d) Dua
 • 6) İnsanın yaratılış aşamalarından bahseden sure hangisidir?
  a) Alak Suresi
  b) Müddessir
  c) Fatiha Suresi
  d) Müddessir Suresi
 • 7) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Kuranı kerim peygamber efendimize (sav) …………. yakınlarında ……… mağarasında ………yılı ramazan ayında nazil olmaya başladı.
  Kuranı kerimin ………. olarak zikredilen sure ………….suresidir
  Kuranı Kerim’deki en kısa sure……………suresidir.
  Kuranı Kerim’in en uzun sure……………suresidir.
  Kur’an’ı ilk suresi …………..suresidir.
  Kur’an’ın son suresi ……………...suresidir
  Kur’an’ı ezberleyenlere ……………..denir.
 • 8) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
  ( ) Kalp ile zikir Allah’ı gönülden çıkarmamaktır.
  ( ) İlahlıkla bağdaşmayan her türlü noksan sıfatlardan Allah’ı arındırmak teşbihtir.
  ( ) Kur’an-ı Kerim’i hızlı hızlı, anlamı üzerinde düşünmeden okumalıyız.
  ( ) İslam dini yalnızca manevi temizliğe önem verir.
  ( ) Alak suresinde “gördün mü şu engel olanı” ayetinde kastedilen kişi Ebu Cehil’dir.
 • 9) Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “….Babacığım ! sana emredileni yerine getir ,inşallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir?
  E) Hz.İshak
  F) Hz. İbrahim
  G) Hz. Yakup
  H) Hz. İsmail
 • 10) Allah tarafından Hz.Muahmmed’e (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ?
  A. İncil
  B. Kur’an-ı Kerim
  C. Zebur
  D. Tevrat
Yorum Yap
Gönder