AÖL Sanat Tarihi Soruları 2 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 482)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi “Pazırık Halısı” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Selçuklu Dönemi’ne aittir.
  B) Üzerinde hayvan figürleri vardır.
  C) Türklere ait en eski halıdır.
  D) Pazırık Kurganında bulunmuştur.
 • 2) Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
  A) Kültiğin
  B) Vezir Tonyukuk
  C) Bilge Kağan
  D) Timur
 • 3) İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanıl ması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır?
  A) Hat
  B) Rokoko
  C)Hayvan
  D) Ebru
 • 4) İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Taht kavgaları yaşadıklarının
  B) Gösterişli yaşamayı sevdiklerinin
  C) Yerleşik hayatı benimsediklerinin
  D) Verimli topraklara sahip olduklarının
 • 5) Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurgan
  B) Minyatür
  C) Bezeklik
  D) Balbal
 • 6) Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şam Emeviye Cami
  B) Kubbet’üs Sahra
  C) Kûfe Cami
  D) Baybars Cami
 • 7) Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir?
  A) Elhamra Sarayı
  B) Akçakale Kervansarayı
  C) Gök Medrese
  D) Sultan Sencer Türbesi
 • 8) İslam dünyasında tanınmış kişilerin mezarları üzerine kurulan yapılara ne ad verilmiştir?
  A) Camii
  B) Kervansaray
  C) Türbe
  D) Külliye
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır?
  A) Yakutiye Medresesi
  B) Divriği Ulu Camisi
  C) Sultan Ahmet Camisi
  D) Çapanoğlu Camisi
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir?
  A) Minare
  B) Kervansaray
  C) Medrese
  D) Türbe
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam dünyasında eğitim öğretim kurumları sınıfında yer alır?
  A) Medreseler
  B) Hanlar
  C) Kümbetler
  D) Saraylar
 • 12)  İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selçuklular
  B) Karahanlılar
  C) Uygurlar
  D) Gazneliler
 • 13) Osmanlı Klasik Dönemi’nin en güzel eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi aşağıdaki mimarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) Hacı İvaz Paşa
  B) Sedefkar Mehmet Ağa
  C) Mimar Kemalettin
  D) Mimar Sinan
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez?
  A) Kurgan
  B) Aplike
  C) Hat
  D) Dokuma
 • 15) Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu Hisarı’nın karşısına yaptırdığı ve İstanbul’un kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selimiye Kışlası
  B) Beylerbeyi Sarayı
  C) Kızıl Kulesi
  D) Rumeli Hisarı
 • 16) Adını, dış cephesini kaplayan firuze renkli çinilerden alan ve Çelebi Mehmet için yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bursa Yeşil Türbe
  B) Dolma Bahçe Sarayı
  C) Bursa Ulu Cami
  D) Hüdavendigâr Cami
 • 17) Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan çok yüksek bir tepe üzerinde kartal yuvasını andıran saray aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çinili Köşk
  B) Yıldız Sarayı
  C) İshak Paşa Sarayı
  D) Çırağan Sarayı
 • 18) Türk izlenimcilerin önde gelen temsilcilerinden olan, “Karda Yürüyen Adam”, “Hatay’ın Anavatana Hasreti” gibi ilgi çekici resimleri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osman Hamdi Bey
  B) İbrahim Çallı
  C) Ali Hadi Bara
  D) Namık İsmail
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Batı’daki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı “toplumsal gerçekliliği” savunan gruptur?
  A) Yeniler Grubu
  B) Onlar Grubu
  C) Müstakil Ressamlar Grubu
  D) 14’ler Grubu
 • 20) El yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hat
  B) Çini
  C) Ebru
  D) Minyatür
Yorum Yap
Gönder