ALES Türkçe Soruları 10 (2009 Güz Dönemi ALES - cümle tamamlama, paragraf anlatım bütünlüğünü bozan cümle)

 • 1) Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 1900-2007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre, en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında, en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır.
  Kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür.
  B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır.
  C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır.
  D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur.
  E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır.
 • 2) Bu yazar, her zaman, yakın çevresindekilerin dert ortağı, sırdaşı olduğu gibi, sokakta karşılaştığı herkesin de ablası, annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Öyküleri, okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu, insana dair duyarlıkları, incelikleri. Öy-
  külerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava, iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. Fazlalıklara, kakofoniye yer yoktur. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular, noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Hatta yazdıklarını
  kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi, yapıtlarına yansımıştır.
  Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına
  B) İlgi alanının geniş olduğuna
  C) Dil konusundaki yetkinliğine
  D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına
  E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine
 • 3) James Joyce’un “Ulysses” romanı, Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün, artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. San Fransisco’dan Sydney’e, Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un, Dedalus’un, Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Öğle yemeği için, Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. Ulysses’ten bölümler okunuyor, edebiyat etkinlikleri
  düzenleniyor.
  Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  A) Olayların geçtiği mekânlara
  B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına
  C) Roman kişilerine
  D) Yazarının nereli olduğuna
  E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna
 • 4) (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları, keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması, kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. (III) Daha sonra, elementlerin isim ve özelliklerini içeren, işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. (V) Tablo, kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında, elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

  A) I. ve III.
  B) II. ve V.
  C) I., II. ve VI.
  D) II., IV. ve VII.
  E) III., V. ve VI.
 • 5) Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler, özellikle turistler, gördükleri ufak tefek ahşap yapıları, çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil, yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. Ahşap
  çatmayla yapılanı da var, boğaz geçmeyle yapılanı da; kerestesi çam olan da var, kestane olan da... Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların, iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda, bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur.

  Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir?

  A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması
  B) Kiler olarak kullanılması
  C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması
  D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi
  E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması
 • 6) Tek ihtiyacımız, alışkanlıklarla ---- yaşam tarzımıza sırtımızı dönüp yepyeni bir yaşama ---- sağlayacak cesarettir.
  Yukarıda verilen cümleyi anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) kaplanmış – ilerlememizi
  B) örülü – adım atmamızı
  C) karışık – yönelmemizi
  D) kenetlenmiş – gitmemizi
  E) bilinen – yön vermemizi
 • 7) Bu yazarın okuyucuları, kahramanın karmaşık ---- yapılan yolculuklarda, sade ve özenli bir ---- karşılaşırlar.
  Yukarıda verilen cümleyi anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) iç dünyasına – dille
  B) ruhuna – düşünceyle
  C) duygularına – durumla
  D) yaşamına – olayla
  E) isteklerine – sunumla
 • 8) Son yıllarda, yapı ve dekorasyon sektöründe eski önemini yeniden kazanmaya başlayan mermerin kullanım açısından birçok üstünlüğü var. Tamamen doğal bir yapı malzemesidir, üretim aşamasında sadece kesilir ve aşındırıcılarla cilalanır; ----. İçinde kimyasal madde barındırmaz. Bu nedenle bulunduğu ortama zararlı madde salmaz. Kir ve leke tutmaz, toz barındırmaz, koku yapmaz; ----. Deterjanlardan etkilenmez, güneşte renk atmaz, soğuktan çatlamaz; ----. Renk ve doku zenginliğiyle, yaratıcı çalışmalara olanak verir, döşeneceği her ortamda uyumlu bir görüntü oluşturur; ----.
  Yukarıda verilen paragrafı anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) dayanıklıdır – ekolojiktir – estetiktir – hijyeniktir
  B) estetiktir – hijyeniktir – ekolojiktir – dayanıklıdır
  C) ekolojiktir – estetiktir – hijyeniktir – dayanıklıdır
  D) ekolojiktir – hijyeniktir – dayanıklıdır – estetiktir
  E) dayanıklıdır – hijyeniktir – ekolojiktir – estetiktir
 • 9) (I) Yazar, “Kayıp Kitaplar Kitabı” adlı yapıtında tarih boyunca yakılmış, kaybedilmiş, bitirilmeden bırakılmış ya da yazarının ölümüyle yarım kalmış, asla sahip olamayacağımız kitapları or taya çıkarıp tanıtmaya çalışıyor. (II) Yani bir kitabın başına gelebilecek en kötü şeylerin öykülerini anlatıyor. (III) Bu kitabın, “Alternatif bir yazın tarihi, varsayımsal bir kütüphane ve ‘Neler olabilirdi’ üzerine bir ağıt” olduğunu belirtiyor. (IV)  hakespeare’den Sylvia Plath’a, Homer’den Hemingway’e, Sappho’dan Flaubert’e kadar sekseni aşkın yazarı ele alıyor. (V) Dante’nin otuz yıl üzerinde çalıştığı şiirinin son üç kıtasının uzun bir süre bulunamadığı biliniyor.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 10) (I) Moulin Rouge adlı kabare, Paris’in Montmartre semtinde 1889 yılında hizmete girmiş. (II) Ünlü kabarenin ilk yıllardaki gösterilerinde normal hayatlarında aşçılık, temizlikçilik, bahçıvanlık yapıp gece dans eden amatörler sahneye çıkarmış. (III) Bu amatör dansçıların fırfırlı etekleriyle yaptıkları dansa, önceleri “Quadrille” adı verilmiş. (IV) Paris’in bilinen en eski kabaresi olan Moulin Rouge, bulunduğu semtin simgelerinden biri olmuş. (V) Ancak Charles Morton adında bir İngiliz’in bu dansı “Fransız Kankanı” olarak adlandırması üzerine tüm dünyada bu adla anılmaya başlamış.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 11) (I) Moğolistan’da, İskit Döneminde yaşamış bir savaşçıya ait mumya bulundu. (II) Mumya, Altay Dağlarındaki 2600 metre yükseklikte kurgan türü bir mezarda ortaya çıktı. (III) Araştırma için Alman, Rus ve Moğol bilim adamları bir araya geldiler. (IV) Kurgan türü mezarların Altay Dağlarındaki Pazırık kültürüne ait olduğu düşünülüyor. (V) Bu kültürün izlerini, Moğolistan, Çin ve Rusya üçgenindeki Altay Dağlarında yaygın olarak görmek mümkün.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 12) (I) Deneme sözcüğü çoğu zaman bir düşünce zenginliği içeriyor, kimi zaman da düşünce savrukluğu. (II) Deneme, kendine özgü söylemi olan yazınsal bir tür. (III) Kimileri, yazınsal bir tür olmanın ötesinde, bir söylem biçimi olduğunu da savunur. (IV) Böyle düşünenlere göre denemesel söylem, dille içli dışlı olmayı gerektirir. (V) Sözcüklerin iç evrenine uzanır, onlara yeni boyutlar kazandırır.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 13) (I) Alibeyköy Baraj Gölü, geçtiğimiz yıllarda kuraklık yüzünden tamamen susuz kalmıştı. (II) Çevresiyse araba kullanmayı öğrenmek isteyenler için ideal bir parkura dönüşmüştü. (III) Son dönemlerdeki yağışlarla, bu baraj gölü nihayet suya kavuştu. (IV) Yağışların azlığı ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımı İstanbul ve diğer iller için önemli bir tehdit. (V) Alibeyköy Barajı’nın yüzü şimdilik gülüyor ama su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiği hiç unutulmamalı.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 14) (I) Önce 1950’ler, ardından 1960’lar ve unutulmaz filmlerin unutulmaz şarkıları ya da unutulmaz şarkıların unutulmaz filmleri... (II) Unutulmayan nedir? (III) Her kuşağın yıllar geçse de iç burukluğu ile hatırlayacağı filmler, şarkılar ve onları yaratan idolleri olmuştur. (IV) Hızla yitip giden gençlik yılları mı, nostalji takıntısı mı, bir daha yaşanması mümkün olmayan anılar mı ve neden 1950’li, 1960’lı yıllar? (V) Çünkü her dönemin kendine özgü bir dünyası olsa da 1950’li, özellikle 1960’lı yılların filmleri ve şarkıları hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar etkileyicidir.
  Yukarıda verilen paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 15) Piyasaya yeni giren bu firmanın ürettiği peynirler, rakiplerininkinden yüzde 60 daha fazla süt içeriyor.
  Yukarıda verilen cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Firmanın ürettiği peynirler, tüketici tarafından beğenilmiştir.
  B) Bu marka, piyasada süt oranı en yüksek olan peyniri üretmektedir.
  C) Rakip peynir markalarının içerdiği süt oranı yüzde 40’tır.
  D) Firma yalnızca peynir üretmektedir.
  E) Firma, piyasada kalıcı olmaya çalışmaktadır.
 • 16) Başarılı futbolcunun bu maçta attığı son gol, sezonun en iyi golü seçildi.
  Yukarıda verilen cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bu futbolcunun takımı, sözü edilen golün atıldığı maçı kazanmıştır.
  B) Bu futbolcu önceki maçlarda da birçok gol atmıştır.
  C) Bu futbolcu takımında en fazla gol atan oyuncudur.
  D) Bu futbolcu bu maçta birden fazla gol atmıştır.
  E) Bu futbolcunun takımı sezonu şampiyonlukla kapatmıştır.
 • 17) Anket sonuçları, kadın müşterilerin yüzde 80’inin bu yeni ürünü denediğini ve arkadaşlarına da tavsiye ettiğini gösteriyor.
  Yukarıda verilen cümlede kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ankete katılanların bir kısmı bu ürünü hiç denememiştir.
  B) Kadın müşterilerin arkadaşları da bu yeni ürünü denemiştir.
  C) Bu ürünü deneyen tüketicilerin yüzde 20’si erkektir.
  D) Erkek müşteriler bu ürünü arkadaşlarına tavsiye etmemiştir.
  E) Yapılan anket ürünle ilgili beklentileri ortaya çıkarmıştır.
 • 18)
  I.Araştırmacılar, lityum-iyon pillerin geliştirilmesinde, nanoteknolojiden yararlanmaya çalışıyorlar.
  II.Bu çalışmalar, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi çeşitli elektronik cihazlarda kullanılan yeniden doldurulabilir lityum-iyon pillerin üretimi üzerinde yoğunlaşıyor.
  III.Örneğin, yeni bulunan bir başka yöntemle, piller aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolayabilecek ya da belirli bir miktarda enerji, daha hafif pillerle sağlanabilecek.
  IV. Bunun yanında daha farklı ve kullanışlı piller üretmek için başka yöntemler de deneniyor.
  V. Bu gelişmeler sonucunda, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir elektronik cihazların küçülebileceği düşünülüyor.
  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilemesi için hangileri birbirleri ile yer değiştirmelidir?
  A) II. ile III.
  B) II. ile IV.
  C) II. ile V.
  D) III. ile IV.
  E) IV. ile V.
 • 19)
  I. Herhangi bir seçim yaptığınızda, ilk olarak kendinize, “Yapacağım bu seçimin sonuçları ne olabilir?” sorusunu sorun.
  II. Yok eğer “Hayır.” ise yani bu seçim sizi ve çevrenizdekileri sıkıntıya sokacaksa ondan vazgeçin.
  III. İkinci olarak da “Yapacaklarım bana ve çevremdekilere mutluluk getirecek mi?” diye sorun.
  IV. Eğer bu soruya yanıtınız “Evet.” ise seçiminizden dolayı içiniz rahat olsun.
  V. Bunun yanıtını size yüreğinizin sesi verecektir.

  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilemesi için hangileri birbirleri ile yer değiştirmelidir?
  A) II. ile IV.
  B) II. ile V.
  C) III. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
 • 20)
  I.İnternet adını verdiğimiz iletişim ağı konusunda son yılların dikkat çeken gelişmesi, “sosyal iletişim ağları” adını verdiğimiz uygulamalar.

  II.Bütün bunlara ek olarak söyleyebileceğimiz bir özelliği de anlık duygu ve düşüncelerimizi mesaj olarak paylaşacağımız küçük alanlara, resim ve videolarımızı paylaşacağımız minik panolara sahip olması.

  III.Bir başka özelliği, arkadaş listemize eklediğimiz her kişinin, bize kendi arkadaş listesinden bir başka arkadaşımızı bulma ve yeni kişileri tanıma şansını vermesi.

  IV.Bu sosyal iletişim ağlarının bir özelliği, temel kişisel bilgilerimizi ve hayatımızın belli dönemlerinde nerede olduğumuzu belirterek yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımıza ulaşmamıza olanak sağlaması.

  V.Bu tür uygulamaların sayısının artması sosyal medyanın gücüne güç katıyor.

  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilemesi için hangileri birbirleri ile yer değiştirmelidir?
  A) I. ile II.
  B) II. ile III.
  C) II. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
Yorum Yap
Gönder