LGS Matematik Soruları 10 (2014 Teog 2.Dönem)

 • 1)

 • 2) 15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 3)

 • 4)

 • 5) Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

 • 6) • 7)

  Verilen şekle göre, hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortayı D noktasından geçer?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 8)

  Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım, üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir?
  A) K ve S
  B) L ve T
  C) N ve R
  D) M ve P
 • 9) Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisi, bir düzlemle kesildiğinde arakesit bir daire olamaz?
  A) Dik dairesel koni
  B) Dik piramit
  C) Dik dairesel silindir
  D) Küre
 • 10)

  Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında 1800 döndürülerek AlBl Cl D l yamuğu elde ediliyor. 
  Buna göre K, L, M, N noktalarından hangisi AlBCD l  yamuğunun dış bölgesinde kalır?
  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
 • 11) • 12) Efe, bir oyun için 5 arkadaşından 3’ünü kaç farklı biçimde seçebilir?
  A) 10
  B) 12
  C) 15
  D) 20
 • 13) Alanı 108 cm2 olan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? • 14) • 15) Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 cm olan kaç farklı üçgen vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 16) Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1’dir? • 17)
 • 18)
   denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
  A) 6
  B) 12
  C) 18
  D) 21
 • 19)

  Birbirine özdeş olan peynir paketleri ve birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir. Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm boşluk kaldığına göre, üçüncü raftaki boşluk kaç santimetredir?
  A) 29
  B) 32
  C) 35
  D) 39
 • 20) Koordinat sisteminde denklemleri, 2 3 y = 4 ve y = x olan doğrular ile y ekseninin sınırladığı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
  A) 4
  B) 8
  C) 12
  D) 16
Yorum Yap
Gönder