AÖL Sanat Tarihi Soruları 1 (2017-18 1.Dönem 2.Oturum 481)

 • 1) Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne...........denir.
  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Tarih
  B) Hukuk
  C) Sanat
  D) Epigrafi
 • 2) Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
  A) İtalya
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) Almanya
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?
  A) Müzik
  B) Heykel
  C) Resim
  D) Mimari
 • 4) Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.
  Tanımı yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Resim
  B) Heykel
  C) Opera
  D) Dans
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından biri değildir?
  A) Fizik
  B) Coğrafya
  C) Arkeoloji
  D) Antropoloji
 • 6) Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş-Bakır Çağı
  B) Cilalı Taş Çağı
  C) Orta Taş Çağı
  D) Eski Taş Çağı
 • 7) Yerleşik düzene aşağıdaki çağlardan hangisinde geçilmiştir?
  A) Eski Taş Çağı
  B) Cilalı Taş Çağı
  C) Orta Taş Çağı
  D) Taş-Bakır Çağı
 • 8) Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ............ denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Höyük
  B) İdol
  C) Mağara
  D) Mikrolit
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir?
  A) Alacahöyük
  B) Alişar
  C) Çayönü
  D) Truva
 • 10) Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Paleoltik Çağ
  B) Mezolitik Çağ
  C) Neolitik Çağ
  D) Kalkolitik Çağ
 • 11) Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir?
  A) Hitit
  B) Mısır
  C) Lidya
  D) Sümer
 • 12) Karnak ve Luksor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır?
  A) Urartu
  B) Frigya
  C) Roma
  D) Mısır
 • 13) Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Frigyalılar
  B) Lidyalılar
  C) Urartular
  D) Hititler
 • 14) Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir?
  A) Frigya
  B) Mısır
  C) Roma
  D) Urartu
 • 15) Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri ile ilgili kullanılan, alışverişin yapıldığı çarşılar ve mahkemelerin de bulunduğu yapılar toplamıdır.
  Tanımı yapılan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amfitiyatro
  B) Bazilika
  C) Stadium
  D) Forum
 • 16) Sümela Manastırı hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır?
  A) Samsun
  B) İstanbul
  C) Trabzon
  D) Bursa
 • 17) Gotik mimarisinin en önemli eseri olan Notre-Dame Katedrali hangi ülkededir?
  A) Fransa
  B) İspanya
  C) Almanya
  D) İtalya
 • 18) Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
  A) Giotto di Bondone
  B) Sandro Botticelli
  C) Vecellio Tiziano
  D) Leonardo da Vinci
 • 19) Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pablo Pıcasso
  B) Raoul Dufy
  C) Fernand Leger
  D) Carlo Carra
 • 20) Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fütürizm
  B) Ekspresyonizm
  C) Realizm
  D) Romantizm
Yorum Yap
Gönder