AÖL Tarih Soruları 5 (2017-2018 AÖL Tarih 1.Dönem 2.Oturum 451)

 • 1)

  28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I. Dünya Savaşı

  B) II. Dünya Savaşı

  C) I. Balkan Savaşı

  D) II. Balkan Savaşı

 • 2)

  I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nöyyi

  B) Sen Jermen

  C) Triyanon

  D) Sevr

 • 3)

  Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Londra

  B) Montrö

  C) Paris

  D) Cenevre

 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından biridir?

  A) Versay Antlaşması

  B) Lozan Antlaşması

  C) Roma Antlaşması

  D) Locarno Antlaşması

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra

  İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir?

  A) Ürdün

  B) Irak

  C) Filistin

  D) Suriye

 • 6)

  Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir?

  A) Türkiye

  B) İran

  C) Ürdün

  D) Irak

 • 7)

  Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Londra

  B) Helsinki

  C) Montrö

  D) Roma

 • 8)

  23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hagisidir?

  A) Kars

  B) Ardahan

  C) Edirne

  D) Hatay

 • 9)

  Avrupa’da yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938’de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Londra

  B) Paris

  C) Münih

  D) Berlin

 • 10)

  II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940’ta TBMM’de çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milli Korunma Kanunu

  B) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu

  C) Varlık Vergisi Kanunu

  D) Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu

 • 11)

  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya

  B) Japonya

  C) Fransa

  D) İtalya

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

  A) Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi.

  B) Savaşın mağlup devletleri İtalya ve Almanya’nın toprakları işgal

  edildi.

  C) SSCB, savaş sonunda büyük bir güç haline geldi.

  D) Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı yıkılarak yerine yeni devletler

  kuruldu.

 • 13)

  Filistin’de “Yahudi Yurdu” önerisini reddeden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) II. Mahmut

  B) II. Abdülhamit

  C) IV. Murat

  D) VI. Mehmet Vahdettin

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketi’ne son vermesinden sonra SSCB’ye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir?

  A) Kazakistan

  B) Tacikistan

  C) Ermenistan

  D) Gürcistan

 • 15)

  NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleri arasında 1955’te kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

  A) COMECON

  B) Varşova

  C) Cominform

  D) Sadabat

 • 16)

  I. AET

  II. Varşova Paktı

  III. Cominform

  IV. COMECON

  Yukarıda verilenlerden hangileri doğu bloku devletleri tarafından kurulmuştur?

  A) I ve II

  B) I, II ve III

  C) I, II ve IV

  D) II, III ve IV

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Soğuk savaş döneminde blokların dışında kalmaları

  B) Kabilecilik anlayışının hakim olması

  C) Batı’nın siyasi iktisadi müdahaleleri

  D) Ülkelerin çoğunda tek parti ve askeri diktatörlerin iş başında olması

 • 18)

  Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;

  I. Balkan Paktı

  II. Bağdat Paktı

  III. Avrupa Konseyi

  IV. NATO

  örgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır?

  A) Yalnız I

  B) I ve II

  C) Yalnız II

  D) III ve IV

 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir?

  A) Savaştan sonra uluslararası ortamın elverişli olması

  B) Batı’nın demokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın talepleri

  C) Halkın demokrasi talepleri

  D) Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması ve protokolünü kabul etmesi

 • 20)

  Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Afganistan

  B) Irak

  C) Kore

  D) Somali

Yorum Yap
Gönder