2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Anafaz evresi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Kardeş kromatitlerin ayrılması bu evrede gerçekleşir.
  B) Kromatitlerin sentromerleri yavaşça bu evrede ayrılır.
  C) Bu ayrılış kutuplara gidildikçe yavaşlar.
  D) Kromozomlar bu evrede oluşur.
  E) Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla bu evre tamamlanır.
 • 2)
  * Mitozun dördüncü ve son evresidir.
  * Kutuplara ulaşmış kromozom setleri yeni çekirdek zarları ile çevrilir.
  * İğ iplikleri kaybolur.
  Yukarıda verilenler hangi evreye aittir?

  A) Anafaz
  B) Telofaz
  C) Metafaz
  D) Profaz
  E) Tetafaz
 • 3) Kromozom sayısı 2n = 46 olan bir canlı hücresi peş peşe 5 kez mitoz bölünme gerçekleştirdiğinde toplamda kaç hücre oluşur?
  A) 5
  B) 8
  C) 16
  D) 32
  E) 64
 • 4) Bitki hücrelerinde mitoz bölünme gerçekleşirken sitoplazmayı ikiye bölen orta lamel hangi evrede gerçekleşir?
  A) Profaz
  B) I. İnterfaz
  C) Anafaz
  D) Telofaz
  E) Metafaz
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi bitki hücrelerinde mitoz bölünme esnasında görülmez?
  A) İğ ipliklerinin kaybolması.
  B) Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi.
  C) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması.
  D) Kromozomların zıt kutuplara ulaşması.
  E) Kromatin ipliklerinin kısalması.
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çok hücreli canlılarda tüm doku ve organlar hücrelerden oluşur.
  B) Hücrelerin doku ve organ oluşturabilmesi için bölünmesi gerekmektedir.
  C) Zigot döllenme meydana geldikten sonra oluşur.
  D) Yetişkin bir insanda ortalama elli trilyon hücre bulunur.
  E) Mitoz bölünme sadece döllenme aşamasında gerçekleşir.
 • 7) Aşağıdaki yapılardan hangisi sırasıyla küçükten büyüğe olacak şekilde verilmiştir?
  A) Hücre, Organ, Doku
  B) Hücre, Doku, Organ
  C) Doku, Hücre, Organ
  D) Doku, Organ, Hücre
  E) Organ, Hücre, Doku
 • 8) Normal canlı yapısında hücre bölünmesi ve yaşlanan hücrelerin yıkılması kontrollü bir şekilde olmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu kontrol ortadan kalkmaktadır.
  Buna göre bu durum hangisi ile açıklanabilir?

  A) Yıkımlaşma
  B) Kanserleşme
  C) Hastalanma
  D) Ölümleme
  E) Kesimleme
 • 9) Hücrelerin durdurulmadan sürekli farklılaşması ve bu büyümenin vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına ne denir?
  A) Metestaz
  B) Profaz
  C) Kanser
  D) Telafaz
  E) Metefaz
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kansere yakalanma riskini artırmamaktadır?
  A) Sigara duman
  B) Alkol
  C) Uzun süre güneş ışığına maruz kalma
  D) Uzun süre röntgen ışınına maruz kalma
  E) Uzun süre oksijen gazına maruz kalma
 • 11)
  I. İyileşmeyen veya iyileşmesi geciken yara
  II. Olağan dışı kanama
  III. Sürekli öksürük ve ses kısıklığı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kanser belirtileri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Canlıların soylarını devam ettirebilmeleri için kendilerine benze bireyler oluşturması işlemine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Çoğalma
  B) Kopyalama
  C) Üreme
  D) Mutasyon
  E) Döngü
 • 13) Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Ana canlının döllenmesi ile başlar.
  B) Yeni canlı ana canlının bire bir aynısıdır.
  C) Eşey organlarına gerek duyulmaz.
  D) Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz.
  E) Mitoz hücre bölünmesine dayanan bir bölünme şeklidir.
 • 14)
  I. Temeli mitoz bölünmeye dayanır.
  II. Hücrede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
  III. Birey belirli bir olgunluğa ulaştığı zaman gerçekleşir.
  IV. Bölünme canlının yapısına göre farklı bölgelerde başlar.
  Eşeysiz bölünerek üreme ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II, III ve IV
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II, III ve IV
  E) I, II ve IV
 • 15) Aşağıda verilen canlıların hangisi tomurcuklanma ile üreme yapmaz?
  A) Bira mayalarında
  B) Öglana
  C) Hidralar
  D) Mercanlar
  E) Bazı bitki çeşilerinde
 • 16) Planarya, deniz yıldızı gibi canlılarda kopan bir parçanın zamanla kendilerini yenileyerek yeni birey oluşturan üreme hangisidir?
  A) Tomurcuklanma
  B) Bölünerek üreme
  C) Sporla üreme
  D) Rejenerasyon
  D) Vejetetif üreme
 • 17) Aşağıda verilen canlılardan hangisinde yenilenme oranı diğerlerine göre daha azdır?
  A) Planarya
  B) Kertenkele
  C) İnsan
  D) Deniz yıldızı
  E) Kuşlar
 • 18) Olumsuz şartlara dayanıklı ve bu şartlarda üstü örtü ile kapatılmış hücrelerin şartlar uygunlaşınca gelişerek yeni canlı oluşturması hangisi ile açıklanır?
  A) Vejatatif üreme
  B) Sporla üreme
  C) Yenileme ile üreme
  D) Bölünerek üreme
  E) Tomurcuklanma ile üreme
 • 19) Bahçedeki bir ağacın dallarından birinin kesilip toprağa ekilmesi sonucu yeni bir ağacın ortaya çıkması hangisi ile açıklanabilir?
  A) Vejatatif üreme
  B) Sporla üreme
  C) Yenileme ile üreme
  D) Bölünerek üreme
  E) Tomurcuklanma ile üreme
 • 20) İki ayrı bitki parçasının bir bitkiymiş gibi bir araya getirerek kaynaştırma işlemine ne denir?
  A) Aşılama
  B) Kaynatma
  C) Üretim
  D) Vejatatif üreme
  E) Eşeyli üreme
Yorum Yap
Gönder