2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  deniz -- tektonik --travertenler -- sarkıt -- açık
  göl -- mağara -- Dikit -- kaynak --j:ayrışma

  a. Yer altı sularının kireç taşını eriterek yer altında oluşturduğu boşluğa .................. denir.
  b. Mağara tavanlarında biriken kirece ............... denir.
  c. ................ kirecin mağara tabanında birikmesine denir.
  d: Karstik kaynaklardan çıkan kireçli suyun çökelerek birikmesi sonucu ................... oluşur.
  e: Yer kabuğunun çukur yerlerini kaplayan tuzlu su kütlelerine ................... denir.
  f: Karalar üzerindeki çukur alanları doldurmuş durgun su kütlelerine ............... denir.
  g: Yer kabuğunun hareketleri sonucunda çöken alanlarda biriken sular sonucu .................... göller oluşur.
  h: Sularını okyanuslara veya denizlere ulaştırabilen havzalara ............. havza denir.
  ı: ................. yer altı sularının çıktığı yer olarak isimlendirilir.
  j: Kayaçların iklimin etkisiyle yıpranıp dağılmasına .................. denir.
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Karstik bölgelerde lapya, dolin, obruk, uvala, poyle gibi erime çukurları oluşur.
  (...) Uzak geçmişte yaşayan bitki ve hayvanların yer kabuğundaki bazı kayaçlar içindeki taşlaşmış kalıntılar fosil olarak adlandırılır.
  (...) Fosiller milyonlarca yıllık doğa tarihinin karmaşık hikayesini anlatmaya yardımcı olur.
  (...) Kıtaları çevreleyen büyük su kütlelerine deniz denir.
  (...) Dünya üzerinde beş okyanus bulunur.
  (...) Göller dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının yüzde 87'sini oluşturur.
  (...) Van Gölü karma oluşumlu bir göldür.
  (...) Yer altı suları genellikle yağmurla beslenirler.
  (...) Kaynaç kaynaklar volkanik alanlarda bulunmaz.
  (...) Kayaçlar; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak çözülürler.
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yer yüzünde üç tane okyanus bulunmaktadır.
  B) Dünyanın en büyük denizi Akdeniz'dir.
  C) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu tuzluluk oranı artar.
  D) Okyanus suları yağış suyu oluşu bakımından dünyadaki canlılar için önemli yer kaplar.
  E) Yeryüzünün en büyük okyanusu Büyük Okyanus'tur.
 • 4) Göllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Göllerin karalar üzerindeki kapladığı alan yüzde 2 dir.
  B) Göl suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir.
  C) Beslenme kaynağı fazla olan göller bir gideğenle fazla sularını denizlere boşaltır.
  D) Fazla sularını denizlere boşaltan göllerin suları tuzlu ve acıdır.
  E) Göller doğal oluşumlu ve yapay oluşumlu olmak üzere incelenir.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğal oluşumlu göl tiplerinden değildir?
  A) Barajlar
  B) Karstik göller
  C) Buzul gölleri
  D) Tektonik göller
  E) Set gölleri
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğal set gölleri tiplerinden değildir?
  A) Volkanik set gölleri
  B) Alüvyal set gölleri
  C) Buzul set gölleri
  D) Kıyı set gölleri
  E) Yapay set gölleri
 • 7) Aşağıdaki göllerden hangisi tektonik oluşumlu değildir?
  A) Aral Gölü
  B) Hazar Gölü
  C) Lut gölleri
  D) Baykal Gölü
  E) Balkaş Gölü
 • 8) Kolye gibi kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerde suların polye be obruk gibi karstik çukurlar içinde birikmesiyle oluşan göller hangisidir?
  A) Volkanik göller
  B) Karstik göller
  C) Buzul göller
  D) Doğal set gölleri
  E) Tektonik göller
 • 9) Yanardağların zirvesinde baca ağzında oluşan göllere ne denir?
  A) Kaldera gölleri
  B) Karstik göller
  C) Maar gölleri
  D) Buzul gölleri
  E) Tektonik gölleri
 • 10)
  I. Elektrik elde etmek
  II. Sulama ihtiyacını gidermek.
  III. İçme suyu ihtiyacını gidermek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapay set göllerini yapım amaçları arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
 • 11)
  I. Amazon
  II. Kongo
  III. İndus
  Yukarıdaki nehirlerden hangisinin veya hangilerini akımı rejimi düzenlidir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi akarsuların beslenme kaynakları arasında değildir?
  A) Yağmur
  B) Kar
  C) Buz
  D) Deniz
  E) Göl
 • 13)
  I. Dicle
  II. Mİssisippi
  III. Nil
  Yukarıdaki nehirlerden hangisini veya hangilerin su kaynağı karmadır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi kaynak oluşum türleri arasında değildir?
  A) Karstik kaynaklar
  B) Vadi kaynağı
  C) Fay kaynağı
  D) Gayzer kaynağı
  E) Buzul kaynağı
 • 15) İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suyun sondaj yoluyla yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynak hangisidir?
  A) Fay kaynağı
  B) Vadi kaynağı
  C) Artezyen kaynağı
  D) Gayzer kaynağı
  E) Yamaç kaynağı
Yorum Yap
Gönder