2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik TESTİ

 • 1)
  I. Fizik doğa kanunlarını inceler
  II. Fizik incelemelerinin temelinden deney ve gözlem vardır.
  III. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı gözlemdir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız II
  E) II ve III
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Gözlem duyu organları veya çeşitli araçlarla bilgi toplama eylemidir.
  B) Gözlem nitel ve nicel olmak üzere iki çeşittir.
  C) Nitel gözlem duyu organları ile yapılan bilgi toplama işidir.
  D) Nicel gözlem subjektiftir.
  E) Nicel gözlem araç ve gereçlerle yapılan bilgi toplama işidir.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nicelik türleri arasında gösterilemez?
  A) Türetilmiş büyüklükler
  B) Temel büyüklükler
  C) Skaler büyüklükler
  D) Vektörel büyüklükler
  E) Sistematik büyüklükler
 • 4) Aşağıda verilen SI birimlerinden hangisi temel büyüklük değildir?
  A) Newton
  B) Kelvin
  C) Mol
  D) Metre
  E) Saniye
 • 5) Nicel gözlem sonucu birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere ne denir?
  A) Temel büyüklük
  B) Türetilmiş büyüklük
  C) Skaler büyüklük
  D) Vektörel büyüklük
  E) Sistematik büyülük
 • 6) Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi türetilmiş büyüklük değildir?
  A) Kuvvet
  B) Sıcaklık
  C) Güç
  D) Elektrik yükü
  E) Enerji
 • 7)
  I. Akım şiddeti -- Temel büyüklük
  II. Madde miktarı -- Türetilmiş büyüklük
  III. Kuvvet -- Türetilmiş büyüklük
  Yukarıda verilen büyüklük ve nicelik eşleştirmelerinden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Hiçbiri
 • 8)
  * Zaman
  * Kütle
  * Hacim
  * Uzunluk
  * Sıcaklık
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi skaler büyüklüktür?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 9) Büyüklükleri 12 ve 9 olan A ve B vektörlerinin yatay doğrultuda zıt yönde ve aynı yönde oluşturdukları bileşke vektör kuvvetler hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  A) 3 -- 21
  B) 21 -- 3
  C) 3 -- 3
  D) 21 -- 21
  E) 21 -- 15
 • 10)
  I. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.
  II. Vektörel niceliklerin toplanması günlük hayatta bir çok alanda kullanılmaktadır.
  III. Bileşke kuvvet bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde skaler büyüklükten bahsedilemez?
  A) Bugün 300 metre koştum.
  B) Yazın havalar 40 derece olacakmış.
  C) Araç 90 km / h hızla çarpmış.
  D) Karpuz 9 kg geldi.
  E) Ders süreleri 40 dakika olarak ayarlandı.
 • 12)
  I. TÜBİTAK
  II. TAEK
  III. CERN
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemize ait fiziksel araştırma merkezlerindendir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 13) Nesneyi oluşturan madde miktarına ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hacim
  B) Kütle
  C) Özkütle
  D) Atom
  E) Tanecik
 • 14) Kütle ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kütle basınç ve sıcaklık gibi şartlarda değişmez.
  B) m harfi ile gösterilir.
  C) Maddelerin ayırt edici özellikleri arasındadır.
  D) SI birimi kg'dir.
  E) Maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.
 • 15)
  I. Maddelerin ortak özelliklerindendir.
  II. V harfi ile gösterilir.
  III. SI birimi m küptür.
  Hacim ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder
 • ayseruyal
 • 2021-02-04

Çok güzel ama yeni mufradata uygun yokmu yani 2021 yilina gore