2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Allah’a yemin ederim ki sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah katında en sevimli yerisin. Eğer kavmim tarafından çıkarılmamış olsaydım senden ayrılmazdım.
  Hadisi ile peygamber efendimiz hangisinden bahsetmektedir?

  A) Medine
  B) Mekke
  C) Şam
  D) Taif
  E) Yemen
 • 2) Mekke'de bulunan Kabe Allah'ın emri ile aşağıda verilen peygamberlerden hangisi tarafından inşa edilmiştir?
  A) Hz. Muhammed
  B) Hz. İsmail
  C) Hz. İshak
  D) Hz. İbrahim
  E) Hz. Musa
 • 3) Hz. İsmail'in torunlarından Kusay tarafından Kabe'nin yanına inşa edilen ve günümüz şehir meclislerine benzetilen yapı hangisidir?
  A) Rifade
  B) Dar'un Nedve
  C) Sikaye
  D) Harem
  E) el - Mescidü'l haram
 • 4) Kusay tarafından başlatılan ve Kabe'nin avlusuna derinden bir havuz yerleştirilerek şehir dışındaki kuyulardan su taşımayla hacıların su ihtiyacının karşılanmasına ne denir?
  A) Rifade
  B) Dar'un Nedve
  C) Sikaye
  D) Harem
  E) el - Mescidü'l haram
 • 5)
  I. Nikah merasimi burada yapılırdı.
  II. Erkek çocuklar burada sünnet edilirdi.
  III. Ordu komutanları savaş sancağını buradan alırdı.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Nedve kurulu için doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6) Medine şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Diğer ismi Yesrib'tir.
  B) İlk yerleşimcileri Amerikalılardır.
  C) Hicretten sonra ismi Medine olmuştur.
  D) Amerikalılardan sonraki yerleşimciler Yahudiler olmuştur.
  E) Me'rib barajının yıkılması üzerine Ezd kabilesinin iki kolu olan Evs ve Hazrec buraya yerleşmişlerdir.
 • 7) Eyyamü'l - Arab savaşları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Savaşın en büyük sebebi Yahudilerdir.
  B) Evs ve Hazrec kabileleri arasında olmuştur.
  C) Nadir kabilesi Evs kabileinin müttefiki olmuştur.
  D) Karayza kabilesi Hazrec kabilesinin müttefiki olmuştur.
  E) Kaynuka kabile Hazrec kabilenin müttefiki olmuştur.
 • 8) Taif şehri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekke'nin yaklaşık 120 km güneydoğusunda bulunur.
  B) Sakif kabilesi ikamet ediyordu.
  C) Ziraat ve ticaretle meşgul olunurdu.
  D) Burada üretilen mallar Arap yarım adası dışına ihraç ediliyordu.
  E) Burada yaşayan kabile diğer kabilelere göre daha fakirdi.
 • 9) Allah, bize bizden bir resul gönderdi. Biz onun soyunu, doğruluğunu, emaneti koruduğunu ve iffetini biliyoruz
  Habeşistan Neceşisi'ne yukarıdaki sözleri söyleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Osman
  B) Cafer b.Ebi Talib
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebu Bekir
  E) Yasrib
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamberimizin babası Abudullah yüzündü diğer gençlerde olmayan nura sahipti.
  B) Amine hamileyken Abdullah hayatını kaybetti.
  C) Abdullah bir ticaret gezisinde iken Şam'da vefat etti.
  D) Abdullah Kureyş'in Beni Haşim kolundandır.
  E) Amine Kurey'şin Beni Zühre kolundandır.
 • 11) Peygamber efendimizin doğduğu yıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Fil olayının yaşandığı sene olmuştur.
  B) Pazartesi gecesi yetim olarak dünyaya gelmiştir.
  C) Dedesi peygamber efendimizin doğumu şerefine ziyafet vermiştir.
  D) İsmini annesi vermiştir.
  E) Rebiülevvel ayının on ikisinde dünyaya gelmiştir.
 • 12) Onu gökte Allah, yerde de insanlar hayırla yad etsin; ondan övgüyle bahsetsinler. Anlamına gelen peygamber efendimizin hangi ismidir?
  A) Ahmed
  B) Muhammed
  C) Mustafa
  D) Resül
  E) Elçi
 • 13)
  I Save Gölü'nün kuruması
  II. Kisra'nın saray burçlarının yıkılması
  III. Bin yıldan beri sönmeyen ateşin sönmesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz doğduğu gece yaşanmıştır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekke'de yeni doğan çocuklar süt annelere verilirdi.
  B) Süt anneye çocuk vermek Mekke'de öncelerden süregelen bir adettir.
  C) Süt anneye verilen çocuklar Mekke dışına çıkartılıyordu.
  D) Süt anneye verilen çocuklar ikinci bir dil öğreniyorlardı.
  E) Süt anneye verilen çocuklar beden ve ruh sağlığı açısından daha güzel yetişiyordu.
 • 15) Peygamber efendimizin süt anneye verilmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz Mekke'ye gelen diğer tüm süt anneler tarafından ilk görüldüğünde istendi.
  B) Peygamber efendimizin süt annesi Halime'dir.
  C) Peygamber efendimiz süt annesinin yanında fasih Arapça konuşmayı öğrendi.
  D) Peygamber efendimizin süt annesinin evi bereketlendi.
  E) Peygamber efendimizin süt annesi yumuşak ve iyi huyluydu.
Yorum Yap
Gönder