2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamber efendimizden önceki Arap yarım adası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kadınlar bir eşya muamelesi görmekteydi.
  B) Kadın haklarına riayet edilmiyordu.
  C) Kadınlar hak iddia edemiyordu.
  D) Kadınlar evde hizmetçi olarak tutuluyordu.
  E) Kadınlar hür kategorisinde sayılıyordu.
 • 2) Cahiliye dönemindeki insanlar Allah'a ulaşmak için putları aracı koşmuşlardı.
  Buna göre Kur'an-ı Kerimde bu kişiler hangi isimle anılır?

  A) Müşrik
  B) Kafir
  C) Münafık
  D) Günahkar
  E) Mükellef
 • 3) Cahiliye dönemindeki Haniflerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüyorlardı.
  B) Putlar adına kesilen kurbanlardan yemiyorlardı.
  C) Bir çoğunun okur yazarlığı yoktu.
  D) Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği din üzerine yaşıyorlardı.
  E) Tevhit inancına sahiptiler.
 • 4)
  I. Araplar kutsal kabul edildiği için Kabe'yi ziyaret ederlerdi.
  II. Mekke bir ticaret merkeziydi.
  III. Sözlü edebiyat ve şiir çok gelişmişti.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Cahiliye dönemi Arap yarım adası için doğrudur?

  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz Fil olayı olduğu sene doğmuştur.
  B) Babası öldüğünde peygamber efendimiz daha doğmamıştır.
  C) Peygamber efendimizin babası Abdullah Şam'da vefat etmiştir.
  D) Peygamber efendimiz 20 Nisan 571'de Mekke'de dünyaya gelmiştir.
  E) Albdülhamit torunu olan peygamber efendimizin doğumu şerefine birkaç günlük ziyafet vermiştir.
 • 6) Yetim olmama rağmen o beni çocuklarından ayırmaz hatta bana öncelik tanırdı. O
  benim annem gibiydi.
  Yukarıdaki sözüyle peygamber efendimiz kimden bahsetmektedir?

  A) Halime
  B) Fatıma
  C) Ayşe
  D) Amine
  E) Ümmü Eymen
 • 7) Peygamber efendimiz daha sonraları Şimdi olsa yine katılırım dediği, Mekke'de haksızlığa ve ezilenlerin haklarını savunmak için kurulmuş olan grup hangisidir?
  A) Adalet topluluğu
  B) İlahi topluluk
  C) Hanifler topluluğu
  D) Erdemliler topluluğu
  E) Hakkaniyet topluluğu
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde savaşılması yasak aylar arasında değildir?
  A) Muharrem
  B) Zikade
  C) Ramazan
  D) Zilhicce
  E) Recep
 • 9) Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlara verilen isim hangisidir?
  A) Ficar savaşları
  B) Medine savaşları
  C) Fudul savaşları
  D) Mekke savaşları
  E) Haram savaşları
 • 10) Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde, eşi Hz. Hatice Peygamber efendimizi Tevratı ve İncili iyi bilen akrabası ...................... götürmüştür.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Abdullah
  B) Vakara
  C) Selim
  D) Leheb
  E) Talip
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimize ilk iman eden kişiler arasında değildir?
  A) Hz. Hatice
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Hamza
  E) Zeyd bin Harise
 • 12) Müşrik Ümeyye'nin kölesi olan ve köle olmasına rağmen açıkça müslüman olduğunu ilan eden ve efendisi tarafından her türlü işkenceye maruz kalan sahabe hangisidir?
  A) Hz. Bilal
  B) Hz. Zeyd
  C) Hz. Talip
  D) Hz. Harise
  E) Hz. Ebu Bekir
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininde şehit edilen ilk Müslümanlar olarak adlandırılır?
  A) Hz. Yasir -- Hz. Ammar
  B) Hz. Sümeyye -- Hz. Ammar
  C) Hz. Yasir -- Hz.Bilal
  D) Hz. Yasir -- Hz. Sümeyye
  E) Hz. Bilal -- Hz. Sümeyye
 • 14)
  I. Sözlü sataşmalar
  II. Fiziki işkenceler
  III. Cazip teklifler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mekke'li müşrikleri peygamber efendimizi ve ona inanan sahabeleri dinden döndürmek için uyguladığı yöntemler arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 15) Peygamber efendimiz İslamı anlatmak için kendisi öğretmen ve Müslümanların da öğrenci rolünde olduğu okulu hangi sahabenin evinde açmıştır?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Ebu Bekir
  C) Hz. Erkam
  D) Hz. Osman
  E) Hz. Ömer
 • 16) Mekkeli müşriklerin Müslümanları cezalandırmak amacıyla, Mekkelilerden hiç kimsenin Müslümanlarla konuşmama ve alış veriş yapmama kararı hangisi ile açıklanır?
  A) Boykot yılları
  B) Hüzün yıllar
  C) İşkence ylları
  D) Baskı yılları
  E) Üzüntü senesi
 • 17) O ölünceye kadar Kureyş bana pek dokunamazdı.
  Peygamber efendimizin hadisinde geçen sahabe hangisidir?

  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Ali
  C) Ebu Talip
  D) Yasir
  E) Hz. Hamza
 • 18) Hüzün Senesi olarak adlandırılan yılda hangi iki sahabe vefat etmiştir?
  A) Hz. Hatice -- Hz. Ömer
  B) Hz. Aişe -- Ebu Talip
  C) Ebu Talip -- Hz. Osman
  D) Hz. Hatice -- Ebu Talip
  E) Ebu Talip -- Hz. Ali
 • 19) Peygamber efendimiz ilk kez İslamı Mekke dışında nereye giderek tebliğ etmiştir?
  A) Medine
  B) Yemen
  C) Şam
  D) Taif
  E) Habeşistan
 • 20) 621 yılında Medine'den gelen on iki Müslüman Mekke'de Peygamber efendimizle yaptığı gizli buluşmada peygamber efendimize bağlılık sözü vermiştir.
  Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

  A) I. Akabe Biatı
  B) II. Akabe Biatı
  C) Medine Biatı
  D) Mekke Biatı
  E) On ikiler Biatı
Yorum Yap
Gönder