2017-18 AÖL Biyoloji Deneme Soruları 2( 2017-2018 1.Dönem 2.Oturum 442)

 • 1) Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır?
  A) Kromozom sayısı
  B) Fizyolojik benzerlikler
  C) Analog organlar
  D) Yaşam ortamı
 • 2) Günümüzde kullanılan sınıflandırma basamakları en büyükten küçüğe doğru “Âlem – Şube – Sınıf – Takım – Aile – Cins – Tür” şeklinde sıralanır. Aşağıda âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
  Buna göre grafikte verilen X özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) Birey sayısı
  B) Çeşitlilik
  C) Analog organ
  D) Protein benzerliği
 • 3) Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir?
  A) Bitkiler
  B) Mantarlar
  C) Bakteriler
  D) Hayvanlar
 • 4) Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adının tamamlayıcısıdır. İki isim birden canlının tür ismini oluşturmaktadır.
  Latince tür ismi verilen canlılardan;
  I. Felis domesticus
  II. Morus nigra
  III. Felis leo
  IV. Pinus nigra
  hangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) II ve IV.
 • 5) Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tüm bakteriler oksijensiz solunum yapar.
  B) Aktif olarak hareket eden bakterilerde kamçı bulunur.
  C) Olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturmuş bakterilerde metabolizma hızı yüksektir.
  D) Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast organeli bulunur.
 • 6) Prokaryot konjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.
  Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Birey sayısında artış gözlenir.
  B) Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
  C) Bakteriler arasında tek yönlü plazmit (küçük DNA parçaları) transferi olur.
  D) Eşeyli üreme şeklidir.
 • 7) Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir?
  A) Çekirdek
  B) Ribozom
  C) Kontraktil koful
  D) Endoplazmik retikulum
 • 8) Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tamamı tek hücrelidir.
  B) Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur.
  C) Hücre çeperleri bulunmaz.
  D) Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını artırırlar.
 • 9) Mantarlarla ilgili;
  I. kloroplast taşımaması,
  II. hareket etmemeleri,
  III. hücre duvarı içermeleri,
  IV. heterotrof yaşamaları
  özellikleri verilmiştir.
  Verilen özelliklerden hangileri bakımından mantarlar hayvan hücrelerine (K), hangileri bakımından bitki hücrelerine (L) benzerlik gösterirler?


 • 10) Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
  A) Kök
  B) Gövde
  C) Çiçek
  D) Yaprak
 • 11) Bitkilerin sınıflandırılmasında,
  I. yaprakların damar yapısı,
  II. yaprak dizilimleri,
  III. yaşı
  verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?

  A) Yalnız I.
  B) I ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 12) Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır?
  A) Solucanlar
  B) Kuşlar
  C) Sürüngenler
  D) Memeliler
 • 13) Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır?
  A) Solucanlar
  B) Yumuşakçalar
  C) Böcekler
  D) Süngerler
 • 14) İki yaşamlılar (kurbağalar) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ayrı eşeylidirler.
  B) Döllenme ve embriyonel gelişimlerini suda tamamlarlar.
  C) Metamorfoz(başkalaşım) geçirirler.
  D) Yavru bakımı görülür.
 • 15) Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz?
  A) Ter bezi
  B) Tüy
  C) Plasentaya sahip olma
  D) Kaslı diyafram
 • 16) Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?
  A) Kemik erimesi
  B) Grip
  C) Uçuk
  D) Kuduz
 • 17) Virüslerde,
  I. protein kılıf,
  II. kalıtım materyali,
  III. ribozom
  verilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz?

  A) Yalnız II.
  B) I ve II.
  C) Yalnız III.
  D) II ve III.
 • 18) Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.
  Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz?

  A) Paramesyum(terliksi hayvan)
  B) Algler
  C) Eklembacaklılar
  D) Öglena
 • 19)
  I. Toprak
  II. Hava
  III. Su
  Yukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 20) Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.
  Buna göre,
  I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,
  II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,
  III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesi
  verilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir?

  A) Yalnız II.
  B) I ve II.
  C) Yalnız III.
  D) I, II ve III.
Yorum Yap
Gönder