2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Kur'anı Kerim de toplamda kaç sure vardır?
  A) 114
  B) 124
  C) 162
  D) 166
  E) 204
 • 2) Mekke dönemi ayetleri ve sureleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Genellikle "Ey insanlar!" hitabı ile başlar.
  B) Secde ayeti bulundurur.
  C) İnanç, tevhid ve ahlak konularına yer vermiştir.
  D) Uzun ve anlamlı cümlelerden oluşur.
  E) Geçmiş milletlerin kıssalarından bahseder.
 • 3) Aşağıda verilen Medeni ayet ve surelerin özelliklerinden hangisi doğru değildir?
  A) Genellikle "Ey inananlar!" hidabı ile başlar.
  B) Aile ve toplumu ilgilendiren meseleleri konu alır.
  C) Ceza hukukuna ait ayet ve hadisler vardır.
  D) Oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri kapsar.
  E) Yemin ile başlayan vurgulu ifadeler bulunur.
 • 4) İnanç konusunda insanlar 4 gruba ayrılmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında değildir?

  A) Kafir
  B) Mü'min
  C) Münafık
  D) Müşrik
  E) Selef
 • 5) Gerçeği örten, Allah'a veya diğer iman esaslarından bir veya daha fazlasına inanmayan kişilere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Müslüman
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Kafir
  E) Mü'min
 • 6) Allah'ın varlığını kabul eden ancak Allah'a şirk koşarak Allah'tan başka ilahların var olduğuna inanan kişilere ne denir?
  A) Müslüman
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Kafir
  E) Mü'min
 • 7) “Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder. Kimi orta bir durumdadır. Kimi de Allah’ın izniyle hayır işlerinde yarışır.
  İşte büyük lütuf budur.”
  Yukarıda verilen ayetten yola çıkarak mü'minlerin üç kısma ayrıldığını görmekteyiz. Buna gör aşağıdakilerden hangisi birinci kısımda olan müminlerin özellikleri arasında gösterilemez?

  A) İyilikte yarışırlar.
  B) Günahlardan şiddetle kaçınırlar.
  C) Nefislerini arındırmışlardır.
  D) Orta yolu tutanlardır.
  E) Daima faydalı işler yapan ideal insanlardır.
 • 8)
  I. Sadece Allah'a kulluk eder, ibadetlerine düşkündür.
  II. İyiliği emrede, kötülüğe engel olmaya çalışır.
  III. Boş şeylerle ilgilenmez, alçakgönüllü ve sabırlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangileri Kuran'ın oluşturmayı hedeflediği ideal insan özelliklerindendir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
 • 9)
  * Doğrudur
  * Merhametlidir
  * Sabırlıdır
  * Hırslıdır
  * Alçakgönüllüdür
  * Güvenilirdir
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Kuran'ın hedefledeği ideal insan özelliklerindendir?

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
 • 10) “İman yerine inkârı tercih edenler, Allah’ın dinîne hiçbir zarar veremezler, tersine onları
  şiddetli bir azap beklemektedir.”
  Yukarıdaki ayet hangi gruba hitap etmektedir?

  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) Müşrik
  D) Münafık
  E) Kafir
 • 11)
  * Zorbalık
  * Suç işlemek
  * Kabalık
  * Kötülük
  * Soysuzluk
  * Bozgunculuk
  * Aşırılık
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi inkarcıların temel özellikleri arasındadır?

  A) 2
  B) 3
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 12)
  I. Kuran'daki sıralamada 25. sıradadır.
  II. İniş sırasına göre 42. sıradadır.
  III Yasin suresinden sonra, Fatır suresinden öncedir.
  Yukarıda verilenlerden hangileri Furkan suresi için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 13) Furkan suresi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'ı tanıtır.
  B) Bize ona şükretmeyi öğretir.
  C) İdeal müminin özelliklerini anlatır.
  D) Duanın kulu Allah katında farklı hale getireceğini anlatır.
  E) 103 ayetten oluşur.
 • 14) Furkan suresinin ilk kelimesi olan Tebareke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece Allah'a mahsustur.
  B) Anlam yoğunluğu olan bir kelimedir.
  C) Sadece Furkan suresinde geçmektedir.
  D) Anlaşılması zordur.
  E) Allah'ın yüceliği, kutsallığı, sürekliliği gibi üstün özelliklerini kapsar.
 • 15) Furkan suresinde belirtilen el-Furkan kavramı hangisinin yerine kullanılmaktadır?
  A) Kuran'ı Kerim
  B) Peygamber efendimiz.
  C) İnsanlar
  D) Melekler
  E) Cinler
Yorum Yap
Gönder