2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesiyle doğal olarak oluşan kütlelere ............... denir?
  Boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kayaç
  B) Element
  C) Krater
  D) Kil
  E) Toprak
 • 2) Kayaçlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkilidir.
  B) Beşeri ve ekonomik ihtiyaçlarda kayaçlardan yararlanılır.
  C) Kayaç bilgisi olmadan akarsu, göl, yer altı suları ve kaynakları gibi hidrolojik çalışmalar yapılmaz.
  D) Yer şekillerinin oluşumunda etkilidir.
  E) Kayaçlar jeolojinin paleontoloji alt bilim dalı tarafından incelenir.
 • 3)
  I. Dünya'nın yaklaşık 6.371 km olan yarı çağına oranla göreceli ince yapıda kayaçlardan oluşan katmandır.
  II. Kalınlığı 7 ile 10 km arasındadır.
  III. Farklı türde kayaç bulunur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yer kabuğu için doğrudur?

  A) Yalnız III
  B) Yalnız I
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) I ve II
 • 4) Dünyanın iç yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yerin iç yapısı üç bölümde incelenir.
  B) Manto yer kabuğu altında bulunur ve yer küre hacminin yüzde 20'sini oluşturur.
  C) Manto üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılır.
  D) Mantonun altından başlayıp dünyanın merkezine kadar uzanan küreye çekirdek denir.
  E) Çekirdek iki bölümden oluşur.
 • 5)
  I. Tortul kayaçlar
  II. Başkalaşım kayaçlar
  III. Yenilenmiş kayaçlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kayaç türleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 6) Yer kabuğu altındaki magmanın soğuyup katılaşması sonucu oluşan kayaç türü hangisidir?
  A) Katılaşım
  B) Başkalaşım
  C) Dondurulmuş
  D) Tortul
  E) Soğrulmuş
 • 7) Yeryüzünde bulunan kayaçların dış kuvvetler tarafından aşındırılıp, daha sonra aşındırlan parçaların kara ve deniz çukurlarında birikerek yeni bir kayaç oluşturması sonucu ortaya çıkan kayaç türüne ..................... kayaç denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Katılaşım
  B) Başkalaşım
  C) Dondurulmuş
  D) Tortul
  E) Soğrulmuş
 • 8) Metamorfik olarak da adlandırılan; kayaçların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle değişmesi sonucu ortaya çıkan kayaç türü hangisidir?
  A) Katılaşım
  B) Başkalaşım
  C) Dondurulmuş
  D) Tortul
  E) Soğrulmuş
 • 9) İç püskürük kayaçlarla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Magmanın yer kabuğu içinde, derinlerde soğuyarak katılaşması sonucu meydana gelir.
  B) Granit iç püskürük kayaçlara örnek gösterilebilir.
  C) Yer kabuğunun derinliklerinde oluşur.
  D) Kayaç içerisindeki mineraller iri kristal şeklindedir.
  E) Obsidyen (volkan camı) oluşumu burada gerçekleşir.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kırıntılı tortul kayaçlara örnek gösterilmez?
  A) Kum taşı
  B) Kireç taşı
  C) Çakıl taşı
  D) Kil taşı
  E) Konglomera
 • 11)
  I. Kehribar
  II. Mercan kaya
  III. Kömür
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri organik tortul kayaçlara örnek gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayaçlarına örnek olarak gösterilemez?
  A) Andezit
  B) Gnays
  C) Şist
  D) Kuvarsit
  E) Mermer
 • 13) Kayaçların yer şekillerinin oluşumu üzerindeki etkileri üzerine aşağıda verilen özelliklerinden hangisi önemsizdir?
  A) Kayacın sertliği
  B) Tabakalı yapı özelliği
  C) Kayacın yaşı
  D) Çözünebilme özelliği
  E) Geçirimliliği
 • 14) Yağmur ve kar sularının granitin çatlaklarında yaptığı kimyasal ayrışma sonucunda köşeleri yuvarlaklaştırılmış kaya bloklarına ................ denir.
  Boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Bezalt
  B) Tor
  C) Gökkuşağı
  D) Peribacaları
  E) Karstik
 • 15) Renkli kum taşı ve çakıl taşlarından oluşan tortul tabakalarının oluşturdukları yapıya ne denir?
  A) Bezalt
  B) Tor
  C) Gökkuşağı
  D) Peribacaları
  E) Karstik
Yorum Yap
Gönder