AÖL Kimya Soruları 5 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 438)

 • 1) Na, Cu, H2, F2 gibi atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı kaçtır?
  A) -7
  B) -5
  C) -3
  D) 0
 • 2) Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gümüş - çinko pili
  B) Nikel - kadminyum pili
  C) Kurşun - asit pili (akü)
  D) Lityum - iyon pili
 • 3) CH3 ‒ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alken
  B) Keton
  C) Eter
  D) Alkol
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi aromatik bileşiktir?

 • 5) Alkanların ilk üyesi olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6)

 • 7) Alkenler ile ilgili;
  I. Doymamış hidrokarbonlardır.
  II. Genel formülü CnH2n şeklindedir.
  III. Yapısında en az bir tane ikili bağ
  (C = C) vardır.
  bilgilerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II.
  C) II ve III.
  B) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 8) “cis‒2 ‒büten” bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • 9) Metal sanayisinde metallerin kesilmesi işleminde kullanılan, alkinlerin en yaygın kullanım alanı olan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 ‒ metil ‒ 2 ‒ pentin
  B) 3 ‒ metil ‒ 1 ‒ büten
  C) Asetilen
  D) 2 ‒ metil bütan
 • 10)

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi alkol bileşiği değildir?

 • 12) “Fermantasyon yöntemi ile sadece - - - - elde edilir.”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Glikoz
  B) Etil alkol
  C) Karbonhidrat
  D) Amino asit
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi “asimetrik eter” olarak sınıflandırılabilir?

 • 14) Aşağıdakilerden verilenlerden hangileri aldehit bileşiğidir?

  A) Yalnız I.
  B) I ve III.
  C) Yalnız III
  D) II ve III.
 • 15) En küçük keton olan, ojelerin çıkartılması için de kullanılan “dimetil keton” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benzofenon
  B) Aseton
  C) Pentanon
  D) Bütanon
 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi meyve asidi değildir?
  A) Tartarik asit
  B) Sitrik asit
  C) Malik asit
  D) Nitrik asit
 • 17) Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bal mumu
  B) Lanolin
  C) Metil format
  D) Etil etanoat
 • 18)
  I. Mazot
  II. Benzin
  III. LPG
  Verilenlerden hangileri ham petrolden elde edilir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 19)

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit bileşiğidir?
  A) Sellobiyoz
  B) Glikoz
  C) Maltoz
  D) Nişasta
Yorum Yap
Gönder