2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih TESTİ

 • 1)
  * Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran'da kurulmuştur.
  * Türkiye Selçuklu devletini Kösedağ savaşında yenerek egemenlikleri altına almıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir?

  A) Memluklular
  B) Altın Orda
  C) İlhanlılar
  D) Mısır
  E) Yemen
 • 2)
  I. Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur.
  II. Rusları baskı altında tutmuştur.
  III. Timur'un saldırılarıyla yıkılmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangiler Altın Orda Devleti için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız II
  E) Yalnız I
 • 3) Memluklular ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Mısırda bir Türk komutan öncülüğünde kurulmuştur.
  B) Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenmiştir.
  C) İslam dünyasının lideri olmuştur.
  D) Türkiye Selçuklularını yıkmışlardır.
  E) Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılmışlardır.
 • 4) Moğolların Bağdat'tı işgalinden sonra Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenen yakın doğu devleti hangisidir?
  A) Altın Orda
  B) İlhanlılar
  C) Memluklular
  D) Türkiye Selçukluları
  E) Anadolu Selçukluları
 • 5) Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı sonucu yenilgiye uğrayan ve yıkım sürecine geçen yakın doğu devleti hangisidir?
  A) Altın Orda
  B) İlhanlılar
  C) Memluklular
  D) Türkiye Selçukluları
  E) Anadolu Selçukluları
 • 6) 14. yy başlarında Bizans'ın şehirleri yönetmek için atadığı günümüzde valiyle benzerlik gösteren makam hangisidir?
  A) Tekfur
  B) Elçi
  C) Kral
  D) Lord
  E) Lala
 • 7) Kayılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Oğuzların bir koludur.
  B) Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelmektedir.
  C) Simgesi iki ok arasında bulunan ok ve yaydır.
  D) Sözcük anlamı bilgili'dir.
  E) Osman Bey bu boydandır.
 • 8) Hangi olaydan sonra Türkiye Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e sancak ve çeşitli armağanlar gönderilmiştir?
  A) Karacahisar'ın alınmasıyla.
  B) Yenişehir'in alınmasıyla.
  C) Beyliği Moğol istilasından kurtarmasıyla.
  D) Yundhisarı almasıyla.
  E) Koyunhisar zaferiyle
 • 9) Tarihte ilk kez olarak geçen Osmanlı - Bizans savaşı hangisidir?
  A) Karacahisar Savaşı
  B) Yenişehir Savaşı
  C) İnegöl Savaşı
  D) Yundhisar Savaşı
  E) Koyunhisar Savaşı
 • 10) Aşağıda verilen hangi savaşla Bizans Osmanlı devleti için artık Anadolu'da tehdit olmaktan çıkmıştır?
  A) İnegöl Savaşı
  B) Maltepe Savaşı
  C) Karacahisar Savaşı
  D) Yundhisar Savaşı
  E) Koyunhisar Savaşı
Yorum Yap
Gönder