2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Aynı vezinde olan ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli nazım biçimine ne denir?
  A) Masal
  B) Halk hikayeleri
  C) Destanlar
  D) Makaleler
  E) Mesnevi
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin özellikleri arasında gösterilmez?
  A) Halk hikayelerinde nazım-nesir karışıktır.
  B) Anlatmaya ve olaya dayanan bir türdür.
  C) Kişiler ve olaylar tamamen masalsıdır.
  D) Sözlü gelenek ürünleridir.
  E) Anonim ürünlerdir.
 • 3) Tanzimat dönemi hikayeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Çeviri ile başlayıp taklitler ile devam etmiştir.
  B) Olayların çoğunluğu günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır.
  C) Eserler genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerinedir.
  D) Tutsaklık, zoraki evlilikler, Batılaşma gibi konular işlenmiştir.
  E) Olayların olmuş veya olabilme olasılığını en aza indirme çabası içerisindedir.
 • 4)
  * Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.
  * Türk dilinin sadeleştirilmesi hedeflenmiştir.
  * Bu dönemin en belirgin özelliği sade bir dil kullanılmasıdır.
  Yukarıdaki verilenler hangi dönemin özellikleridir?

  A) Milli edebiyat dönemi hikayeleri
  B) Tanzimat dönemi hikayeleri
  C) Halk hikayeleri dönemi
  D) Dede korkut hikayeleri dönemi
  E) Islahat dönemi hikayeleri
 • 5)
  I. Türkçülük
  II. Batıcılık
  III. Osmancılık
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri milli edebiyat döneminde işlenen toplumsal temalar içerisindedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
 • 6) Milli edebiyat dönemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Anadolu insanın yaşam koşullarını konu almıştır.
  B) Dönem sanatçıları Osmanlı devletinin refah içinde yaşayan aydınlardır.
  C) Sanatçıların bir çoğu İstanbul dışına çıkmış halkı gözlemlemiştir.
  D) Sanatçılar gözlemlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmıştır.
  E) Bu dönem sanatçıları hikayelerini Maupassant tekniğine göre yazmışlardır.
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemi yazarları arasında gösterilemez?
  A) Halide Edip Adıvar
  B) Ömer Seyfettin
  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Refik Halit Karay
  E) Reşat Nuri Güntekin
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi kılış fiilidir?
  A) Babasını görünce hızlıca ayağa kalktı.
  B) Topu kaleye tam doksandan attı.
  C) Yapraklar rüzgarla birlikte uçup gitti.
  D) Gün be gün boy atıyor.
  E) Tan ağardığı zaman anca eve gelebilmişti.
 • 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
  A) Sabah erkenden yola çıktılar.
  B) Bayramın yaklaşmasıyla bayram reklamları da artmaya başladı.
  C) Bu sene kar geç yağdı.
  D) Çocuklar sokakları doldurdular.
  E) Depresyondan bir türlü çıkamıyordu.
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi istek kipi ile çekimlenmiştir?
  A) Akşama kadar gelirse onu affedebilirim.
  B) Ödevimi eksiksiz yapayım.
  C) Öğretmenine karşı gelmemeliydi.
  D) Kendine dikkat etmelisin.
  E) Sebepsiz yere ses çıkarma oradan.
Yorum Yap
Gönder