LGS Fen Bilimleri Soruları 9 (2014 Teog 1.Dönem)

 • 1) Bir öğrenci demir levhayı kap içindeki suyaşekildeki termometre gibi ile bırakarak sıcaklık değişimini gözlemliyor.

 • 2) İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan K, L, M ve N maddeleri, aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Bu maddelerin sıcaklık değişimi grafikteki gibidir.

 • 3) Sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtılan saf bir maddeye ait sıcaklık - zaman grafiği
  verilmiştir.
  Grafiğe göre bu madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


  A) İlk hâli katıdır.
  B) 40 oC’ta sıvı hâldedir.
  C) Bir kez hâl değiştirmiştir.
  D) 50 oC’ta erimeye başlamıştır.
 • 4) Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri
  sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir.
  Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon nedeniyle kazanılmış bir özellik değildir?

  A) Ördeklerin perdeli ayakları sayesinde hızlıyüzmesi
  B) Bukalemunların renk değiştirerek düşmanlarından korunması
  C) Halter sporuyla uğraşan bir kişinin kol kaslarının gelişmesi
  D) Kaktüslerin su depolayan gövdeye sahip olması
 • 5) Gazetede verilen habere göre; bilim insanlarının alabalıklarla ilgili bu çalışmalarının
  amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) Daha soğuk sularda da yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak
  B) Soğuk sulara göç etmelerini engellemek
  C) Yumurta verimliliğini azaltmak
  D) Yayıldıkları alanı daraltmak
 • 6) Öğretmen öğrencilerine, “Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip
  çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi bir fareyi mi, yoksa beyaz bir
  fareyi mi kolaylıkla fark ederek avlayabilir?” sorusunu yöneltmiştir.
  Bu soruya öğrencilerin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

  A) Beyaz fareyi avlar; çünkü ortama uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı
  daha azdır.
  B) Kahverengi fareyi avlar; çünkü doğal seçilim için çevre koşullarına daha iyi uyum
  sağlamak önemlidir.
  C) Kahverengi fareyi avlar; çünkü aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer uyum şekilleri geliştirir.
  D) Beyaz ve kahverengi fareleri her zaman aynı oranda avlar; çünkü kartalların gözleri
  çok iyi görür.
 • 7)

 • 8) İnsanda üreme hücreleri ve zigotun oluşum süreci şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.
  Bu süreç ile ilgili,
  I- K evresinde mayoz bölünme gerçekleşir.
  II- Yumurtaların kalıtsal yapısı daima birbirinin aynıdır.
  III- L evresinde homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
  IV- Yavru bireyin cinsiyeti spermler tarafından belirlenir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IV
  D) III ve IV
 • 9) Ayşe’nin ailesinin saç şekli özelliği (dış görünüş) bakımından kalıtımı şematik olarak
  verilmiştir.
  Bu şemaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (İnsanlarda kıvırcık saçlı-
  lık baskın, düz saçlılık ise çekinik özelliktir.)


  A) Ayşe, anne ve babadan yalnızca birinin genlerini almıştır.
  B) Ayşe, anne ve babadan yalnızca baskın genleri almıştır.
  C) Ayşe’nin tüm baskın özellikleri çocuklarına aktarılmıştır.
  D) Ayşe, saç şekli özelliği bakımından melez döldür (heterozigot).
 • 10) Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir.

 • 11) İçerisinde sıvı bulunan kaba içi dolu küresel K cismi bırakıldığında şekildeki gibi askıda kalıyor.

 • 12) Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini
  göstermek isteyen Elif, cismi şekillerdeki gibi sıvılara batırıp dinamometredeki değerleri okuyor.
  Buna göre Elif, hangi iki düzenekteki okuduğu değerleri karşılaştırırsa amacına
  ulaşır?


  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve IV
  D) I ve II
 • 13) Suda çözünmeyen özdeş K, L ve M cisimleri bir iple şekildeki dinamometreye bağlan-
  mıştır. M cismi suyun içine batacak şekilde ölçüm yapıldığında dinamometre 30 N’u
  göstermektedir.
  Buna göre, başka bir değişiklik yapmadan yalnızca L ve M arasındaki ip kesilirse dinamometre kaç N’u gösterebilir?


  A) 24
  B) 20
  C) 16
  D) 10
 • 14) Fatih, bir metal bilyeyi havada ve sıvı içinde şekilde gösterildiği gibi bir dinamometre
  ile tartıyor.
  Fatih, havada 4 N ölçtüğü bilyenin ağırlığını, bilye sıvı içinde iken kaç N ölçmüş olabilir?


  A) 4,5
  B) 4,2
  C) 4
  D) 3,8
 • 15) İçi dolu X katı cismi şekildeki gibi havada, zeytinyağında ve suda tartılıp dinamometrenin gösterdiği değerler okunuyor.

  Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğuna göre;
  I- X cismine zeytinyağı ve su farklı kaldırma kuvvetleri uygular.
  II- Sıvı yoğunluğu arttıkça X cismine etki eden kaldırma kuvveti artar.
  III- Sıvının yoğunluğu arttıkça X cisminin görünür ağırlığı azalır.
  yargılarından hangileri bu okunan değerler tarafından doğrulanır?


  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 16) Aşağıda güncel hayatımızda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
  I- Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi
  II- Sıcak hava balonlarının havada yolcu taşıması
  III- Buluttan kopan yağmur damlasının yere düşmesi
  Bu olaylardan hangileri sıvı veya gazların kaldırma kuvveti etkisi ile gerçekleşir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 17) Mehmet, bir demir bilyenin ağırlığını şekil I’deki gibi havada dinamometre yardımıyla ölçüp not ediyor. Aynı bilyeyi şekil II’deki gibi sıvı dolu kabın içine daldırdığında ise taşma seviyesine kadar sıvı dolu olan kaptan 20 N ağırlığında sıvının taştığını gözlemliyor.

  Mehmet yalnızca bu verilenlerden yola çıkarak;
  I- Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına eşittir.
  II- Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına eşittir.
  III- Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir.
  yargılarından hangilerine ulaşır?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III
 • 18) İçi dolu cam küreye etki eden kaldırma kuvvetinin, sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen Ayşe, aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini seçerse bu amacına ulaşır?

 • 19) Sıcak hava balonu şekildeki gibi uçmaktadır.
  Buna göre, balona etki eden kaldırma kuvvetinin yönü şekilde verilen yönlerden
  hangisidir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 20) K, L ve M katı cisimlerinin kütle ve hacim değerleri tabloda verilmiştir.
  Buna göre, cisimlerin yoğunlukları (özkütleleri) arasındaki ilişki nedir?


  A) K, L ve M’nin aynıdır.
  B) K, L ve M’nin farklıdır.
  C) K ile M’nin aynı, L’nin farklıdır.
  D) K ile L’nin aynı, M’nin farklıdır.
Yorum Yap
Gönder