LGS Din Kültürü Soruları 9 (2014 Teog 1.Dönem)

 • 1) Halife Ömer bin Abdulaziz çuval çuval şeker alır, fakirlere dağıtırmış. Ona bunu yapaca-
  ğına, para vermesini tavsiye edenlere: “Ben şekeri çok severim, onun için sevdiğim şeyi
  vermek istedim.”dermiş.
  Halifeyi böyle davranmaya yönelten ayet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) “Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul.” (İnşirâh suresi, 7. ayet)
  B) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
  C) “Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenler olun...” (Mâide suresi, 8. ayet)
  D) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça en iyiye eremezsiniz...”(Ȃl-i İmrân suresi, 92. ayet)
 • 2) İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Düşünmesi
  B) Yürümesi
  C) Konuşması
  D) Beslenmesi
 • 3) Murat : Isıtılan metaller genleşir.
  Ayşe : Su, deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 C’de kaynar.
  Sena : Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.
  Ahmet : Güneş, sahip olduğu çekim kuvvetiyle güneş sistemindeki gezegenleri yörüngelerinde tutar.
  Evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Murat
  B) Sena
  C) Ayşe
  D) Ahmet
 • 4) “Başınıza gelen herhangi bir sıkıntı kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır...”
  (Şûrâ suresi, 30. ayet)
  Bu ayette insanın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

  A) Sorumluluğuna
  B) Çalışkanlığına
  C) Sabırlılığına
  D) Kararlılığına
 • 5) Hz. Muhammed Medine’ye hicret edince, Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslü-
  manları kardeş ilan etti. Medineli Müslümanlar evlerini ve eşyalarını Mekke’den
  gelenlerle paylaştılar. Peygamberimizin bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medineli Yahudilerle iyi geçinmek
  B) Bütün Araplar arasında birliği sağlamak
  C) Mekkeli putperestlere karşı güç birliği yapmak
  D) Müslümanları yardımlaşmaya yönlendirmek
 • 6) Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin
  Hz. Davut demircilik, Hz. İsa marangozluk, Hz. Muhammed de ticaret yapmıştır.
  Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Meslek farklılıklarının önemli olduğu
  B) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği
  C) Allah’ın insanlara peygamber gönderdiği
  D) Peygamberlerin diğer insanlardan farklı olduğu
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin emek ve rızık anlayışını yansıtmaz?
  A) Nimetlerin israf edilmesi haram kılınmıştır.
  B) İnsanın rızkını helal yoldan elde etmesi gerekir.
  C) İnsan çalışmasa da Allah onun rızkını verecektir.
  D) Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek doğru değildir.
 • 8) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz
  sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz
  (derler).” (İnsan suresi, 8-9. ayetler)
  Bu ayetlerde övgüyle bahsedilen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Paylaşma
  B) Sabır
  C) Dürüstlük
  D) Adalet
 • 9) İnsan, söz ve davranışlarında sorumlulukVbilinciyle davranmalı, her zaman iyi ve doğru olanı tercih etmelidir. İstemediği sonuç karşısında da “Kaderim böyleymiş.” diyerek sorumluluktan kaçmamalıdır.
  Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Hayatın Amacı
  B) Özgürlüğün Serüveni
  C) Akıl ve Düşüncenin Gücü
  D) Özgür İrade ve Sorumluluk
 • 10)
  I- “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize
  düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)
  II- Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”
  (Teğabun suresi, 13. ayet)
  III- “Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Fetih suresi, 8. ayet)
  Yukarıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden bahsedilmektedir?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
 • 11)
  • “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
  • “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur...”
  (İsra suresi, 15. ayet)
  Bu ayetlerde vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadere teslimiyetin önemi
  B) İnsanın mükemmel yaratıldığı
  C) İnsanın tercihlerinde özgür olduğu
  D) Rızkın çalışarak elde edilebileceği
 • 12) Allah’ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçek-
  leşmesine ........... denir.
  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kaza
  B) Ecel
  C) Rızık
  D) Emek
 • 13) Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını yanlış anlamıştır?

  A) Fatih
  B) Naz
  C) Zeynep
  D) Burak
 • 14)
  • Güneşin doğup batması
  • Mevsimlerin ard arda gelmesi
  • Dünyanın belirli bir hızla dönmesi
  Verilen bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

  A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf suresi, 199. ayet)
  B) “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı.
  Varış O’nadır.” (Teğabun suresi, 3. ayet)
  C) “İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı onlardır.”
  (Beyyine suresi, 7.ayet)
  D) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp
  bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36.ayet)
 • 15) Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusuna örnek değildir?
  A)“(Ey Resulüm!) Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
  B)“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.” (Rahman suresi, 26. ayet)
  C)“Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez...” (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
  D)“Her can ölümü tadacaktır...” (Ankebut suresi, 57. ayet)
 • 16) Öğretmenin sorduğu bir soru üzerine Ezgi şu cevapları vermiştir:
  ̶ Bilgisizlik
  ̶ Tembellik
  ̶ Sorumsuzluk
  Buna göre öğretmen Ezgi’ye aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

  A) Kader inancının insana faydaları nelerdir?
  B) Kader ile kaza inançları arasındaki farklar nelerdir?
  C) Kader inancının hayatımızda nasıl bir etkisi vardır?
  D) Kader inancı ile ilgili yanlış anlayışların sebepleri nelerdir?
 • 17) Hz. Muhammed müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Organlar arasında-
  ki uyum, bedenin sağlıklı çalışmasını sağlar. Benzer şekilde, bireyler arasındaki ilişkilerin
  güçlü olması da toplumun birlik ve beraberliğini korur. Bundan dolayı İslam dini, insan-
  lara ........................ öğütler.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) ibadetleri zamanında yapmayı
  B) yardımlaşma ve dayanışmayı
  C) kader ve kazaya inanmayı
  D) çalışma ve üretmeyi
 • 18) “Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de
  uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim
  şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar O’nun diledikleri
  dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır.
  Onları korumak O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
  Bu ayette (Ayete’l - Kürsi) aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

  A) Allah’ın her şeyi bildiğinden
  B) Allah’tan başka ilah olmadığından
  C) Peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden
  D) Yerde ve gökteki her şeyin Allah’a ait olduğundan
 • 19) Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını yanlış anlamıştır?

  A) Allah’ın canlılara verdiği nimetlerdir.
  B) Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gecedir.
  C) Doğum ile ölüm arasında geçen zamandır.
  D) Allah’ın herşeyi bir ölçü ve düzene göre planlamasıdır.
 • 20) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hadis-i Şerif)
  Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıda ki davranışlardan hangisi beklenmez?

  A) Yetim ve öksüzleri gözetmesi
  B) İhtiyaç sahiplerine yardım etmesi
  C) Çevresindekilere duyarsız kalması
  D) Komşu hakkı konusunda hassas davranması
Yorum Yap
Gönder