KPSS Türkçe Soruları 3 (2011 KPSS Türkçe Lisans)

 • 1)

 • 2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10)

 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ş” eki bir eylemin karşılıklı olarak yapıldığını gösterme işleviyle kullanılmıştır?

 • 12)

 • 13)

 • 14) (I) Geldiğimizde güneş parlıyordu karların üzerinde. (II) Giderken de Ankara’nın keskin soğuğu yalıyordu yüzümüzü. (III) Hava karanlık, ortalık sessizdi. (IV) Yerler buzlu ve kaygandı. (V) Eve dönmekte biraz zorlandık.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) III. ve IV.
  D) III. ve V.
  E) IV. ve V
 • 15)

Yorum Yap
Gönder