LGS (LKS) Matematik Soruları 9 (2015 2.Dönem Teog Mazeret)

 • 1) Aşağıdaki boyalı şeklin çevresi kaç metredir?

  A) 4
  B) 2
  C) 1 / 2
  D) 1 / 4
 • 2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6) Aşağıdaki cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde ara kesit bir üçgen olamaz?

 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10) Bir çeşitkenar üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve 7 cm’dir.
  Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam
  sayı değeri vardır?

  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10
 • 11)

 • 12)

 • 13)

 • 14)

 • 15)

 • 16)

 • 17)

 • 18)

 • 19) Denklemleri x = 2 ve y = - x + 3 olan doğrularla x ve y eksenlerinin sınırladığı yamuğun alanı kaç birimkaredir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi bir kare dik prizmanın açınımı olamaz?

Yorum Yap
Gönder