LGS (LKS) Türkçe Soruları 8 (2015 2.Dönem Teog Mazeret)

 • 1)
  I. Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.
  II. Dört perdeden oluşan bu oyunda yazar, aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor.
  III. Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde onluk bir artış göstermiştir.
  IV. Yazar sürükleyici anlatımı ve alışılmadık betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde
  yaşatıyor.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?

  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) I. ve IV.
  D) II. ve IV.
 • 2) (I) Tarihi Yarımada’nın merkezinde yer alıyor Beyazıt. (II) İstanbul’un en eski, Bizans devrinin en yüksek alanıydı. (III) Osmanlı döneminde bir saray meydanıydı. (IV) Bir dönem bu meydana “Hürriyet Meydanı” denmiş.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmıştır?

 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Bardaklar, sert zeminde paramparça oldu.
  B) Dolabın sert yaylı kapağını kaç gündür tamir edemedi.
  C) Meyvelerin sertlerini tezgâhın önüne koydu.
  D) Onun herhangi birine öfkelenerek sert davrandığı görülmemiştir.
 • 5)
  O, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı;
  Yol gibi dağları aşan atlıydı;
  Hayaldi, hayalden bile tatlıydı;
  Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı!
  Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
  B) Yansıma sözcük vardır.
  C) Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır.
  D) Eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır.
 • 6)

 • 7) Aldırmayın, okumak üzerine şunun bunun dediklerine. Benim dediklerime de aldırmayın. Belki siz bir kazanç beklediğiniz için okuyorsunuz, kitapların içine türlü türlü çizgiler çizmekten hoşlanıyorsunuz, bir kitabı pek beğenmişsiniz de baştan aşağı ezberlemek istiyorsunuz. Ben ne karışırım? Keyif sizindir, bildiğiniz gibi okuyun.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme
  B) Makale
  C) Anı
  D) Hikâye
 • 8) Bir ilkbahar günü, öğle vakti... Hava sakin. Güneş tepede... Büyük bir vadi gözümüzün önünde uzanıyor ve genişliyor. Renkler parlak. Tepenin eteklerinde yer yer taze çayırlar... Bu, yeşillik insanın zihnine yapışıp kalıyor. Biraz ileride, köşke yakın bir bostanın yanında bir gelincik tarlası var. Gözler, kıpkırmızı bir ışık ve renk cümbüşü içinde boğuluyor. Gökyüzü masmavi.
  Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

  A) Örnekleme
  B) Karşılaştırma
  C) Betimleme
  D) Tanık gösterme
 • 9) Bal arıları, soğuk kış günlerinde donmamak için kendilerine has bir yöntemle kovanlarını
  ısıtır. Bu süreçte bir grup arı, kovanın ortasında durur; ısınmak için gövde ve kanatlarını
  hareket ettirir. Diğer bir grup arıysa ortadaki arıların çevresinde daireye benzer bir çeşit
  kalkan oluşturur. Bir süre sonra, ortadaki arılar yorulduklarında dış dairedeki arılarla yer
  değiştirir. Bu metinde anlatılmak isteneni veren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşten artmaz, dişten artar.
  B) İşleyen demir ışıldar.
  C) Birlikten kuvvet doğar.
  D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
 • 10) (I) Uzaktan bakıldığında doğanın akışı insanın içini sıkar. (II) Tepemizde kımıldamadan duran gökyüzü, her sabah doğup her akşam batan güneş, bir deniz, durmadan tekrarlanan aynı şeyler... (III) Ne kadar usanç vericidir doğa bu hâliyle. (IV) Doğanın tekrarlanan bu döngüsü bir yandan hayata bağlar insanı. (V) Hergün doğan güneşle yeniden doğar, hayata yeniden başlarsınız.
  Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazarın düşüncesinin
  yönü değişmiştir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
 • 11) (I) Kurmaca günlükler, edebiyatta bir anlatım türü olarak yazara pek çok olanak sağlıyor.
  (II) Yazar bu anlatım türünü tercih ederek karakterini okura daha yakın, daha gerçekçi
  kılabiliyor. (III) Okurla kitap kahramanı arasındaki perde böylelikle biraz daha inceliyor.(IV) Karakterlerin iç dünyalarına, olayları algılayışlarına, maskelerinin arkasına derinlikli bir bakış fırsatı sunuyor bu tarz. (V) Diğer taraftan sanatçının kahramanla özdeşim kurması tarafsızlığını ortadan kaldırıyor.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
 • 12)

 • 13) Otobüs ve vapurda, sinema ve tiyatroda, parkta, okulda kısacası toplum hayatının her
  aşamasında hâl ve hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Başkalarını rahatsız eden laubali,
  kabadayı hareketlerden, konuşmalardan kaçınmalıyız. Kaba, cıvık, şımarık insandan kim hoşlanır? Hareketlerine hâkim olamayan insan her şeyden önce biçimsizdir. Hâlbuki sakin ve başkalarını eksiklikleriyle kabul eden insanın hâl ve tavrı bize huzur verir.
  Bu metinde aşağıdaki değerlerden hangisi ele alınmamıştır?

  A) Yardımlaşma
  B) Saygı
  C) Hoşgörü
  D) Nezaket
 • 14) Elimde iki kitap var. Üstlerinde “Konuşan Kitap” yazılı. Düğmesine basıyorsun ve sayfadaki hikâyeyi bir de sesli dinleyebiliyorsun. Anne ve babalar için büyük kolaylık. Özellikle de yorgun akşamlarda, bana kitap oku, diye tutturan çocuğunuzun önüne koyup rahat edebilirsiniz! Peki, ya anne, baba ile çocuk arasındaki dostluk? Kitap sayfalarındaki sayısız hikâyeyi paylaşarak gelişebilecek, derinleşebilecek o dostluk ne olacak?
  Bu metinde sesli kitapla ilgili eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocukların okuma alışkanlığını olumsuz etkilemesi
  B) Aileyle çocuk arasındaki iletişimi zayıflatması
  C) Aileye maddi yük getirmesi
  D) Teknoloji bağımlılığına sebep olması
 • 15) Vakit gece yarısını geçti. Uykum hiç yok. Hiçbir yerde bu denli rahat, ince, pırıl pırıl keten örtüleri olan tren görmedim. Yatmaya, oturmaya kıyamadım. Biraz dalmışım, içim geçmiş. Üç buçukta uyandım. Gece gece beyaz bir akşam loşluğu var. Burada akşamla sabah el ele vermiş, ufkun çevresinde dönüp duruyor. Biri geçerken öbürü geliyor.
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirme yapılmıştır.
  B) İkilemeler kullanılmıştır.
  C) Devrik cümleye yer verilmiştir.
  D) Deyimlerle zenginleştirilmiştir.
 • 16) Sissiz bir gecede gökyüzünde ay ve yıldızın cümbüşü vardı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır?

  A) Arslan Bey güçlü, kuvvetli, atılgan ve korkusuzdur.
  B) Hasat bittiğinde çiftçiler büyük bir mutluluk yaşadı.
  C) Duygularını hiçbir zaman çevresindekilere belli etmezdi.
  D) Bir yaz günü yaylada iki eski dost karşılaşmış.
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim cümlesidir?
  A) O günlerde havalar bozuktu.
  B) Bakışlarımız karşılaşınca gülümsedi.
  C) Oturduğu ev oldukça genişti.
  D) Leylak ağaçları pırıltılar içindeydi.
 • 18) (I) Step, yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. (II) Steplerin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasındadır. (III) İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar yaz kuraklığından dolayı sararır. (IV) Stebin esas bitkisi, kökleri derine inmiş kurakçıl otlardır.
  Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

  A) I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
  B) II. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
  C) III. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.
  D) IV. cümle yapısına göre basittir.
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
  B) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
  C) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
  D) Hastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.
 • 20) Orta Asya’nın en eski kentlerinden biridir Semerkant (I) Nasrettin Hoca burada çok meşhur hatta Hoca ile Timur’un fıkraları bugün bile anlatılıyormuş sık sık (II) “Nasrettin Efendi” ya da “Nasrettin Molla” diye tanınan Hoca, burada da karşınıza şu suretlerde çıkıyor (III) Bazen bir heykelde görürsünüz, bazen dükkânlarda satılan biblolarda (IV)
  Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
Yorum Yap
Gönder