AÖL Kimya Soruları 4 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 437)

 • 1) “İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere - - - - çözelti denir.”
  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Aşırı doymuş
  B) Doymuş
  C) Derişik
  D) Seyreltik
 • 2) H2(g) + CI 2 (g) ----> 2HCI (g) tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) k. |H2| |CI2|
  B) k. |HCI|
  C) k. |H2|
  D) k. |CI 2|
 • 3) “Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 4)

 • 5)

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?

 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10)

 • 11) İçinde AgNO3 çözeltisi bulunan elektroliz hücresinde 1 mol Ag metali açığa çıkarmak için gereken elektrik yükü miktarı kaç C olur?
  (Ag + (suda) + e - " Ag (k) , 96485C = 1 F)

  A) 38594
  B) 48242
  C) 96485
  D) 192570
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez?
  A) Demirin paslanması
  B) Demirin boyanması
  C) Gümüşün kararması
  D) Bakır üzerinde yeşil tabaka oluşması
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir?
  A) CH4
  B) HNO3
  C) NaOH
  D) NH3
 • 14)
  I. Elmas
  II. Grafit
  III. Fulleren
  Yukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) Yalnız II.
  D) I, II ve III.
 • 15)

 • 16)

 • 17)

 • 18)

 • 19)

 • 20)

Yorum Yap
Gönder