AÖL Kimya Soruları 3 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 431)

 • 1) Şekilde görüldüğü gibi, katı hâldeki bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz hâline geçmesi olayına ne ad verilir?

  A) İyonizasyon
  B) Yoğuşma
  C) Süblimleşme
  D) Buharlaşma
 • 2) Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
  A) Cam, plastik, kâğıt gibi atıkların geri dönüşümünü sağlaması
  B) Günlük hayatta daima plastik bardak, tabak kullanması
  C) Ulaşımda toplu taşım aracı kullanmayı tercih etmesi
  D) Biten pilleri atık pil kutusuna
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?
  A) Seramik
  B) Cam
  C) Mürekkep
  D) Plastik
 • 4)
  • Süzme
  • Diyaliz
  • Damıtma
  • Kristallendirme
  Yukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 5)
  I. Atomu parçalamak
  II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
  III. Değersiz madenleri altına çevirmek
  Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 6) İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Robert Boyle
  B) Câbir bin Hayyan
  C) Ebû Bekir er-Râzi
  D) Aristo
 • 7) Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Biyokimya
  B) Organik Kimya
  C) Analitik Kimya
  D) Fizikokimya
 • 8)
  • Eczacı
  • Kimyager
  • Kimya Mühendisi
  Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile ilgili mesleklerdir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 9) “Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) C
  B) CI
  C) K
  D) Ca
 • 10) “H2SO4 (sülfürik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zaç yağı
  B) Amonyak
  C) Kireç taşı
  D) Su
 • 11) Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir?
  A) Demir
  B) Altın
  C) Su
  D) Bakır
 • 12)

 • 13)

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi “Rutherford Atom Modeli” olarak bilinir?

 • 15) Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine - - - - denir.
  Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) bileşik
  B) iyon
  C) atom
  D) çekirdek
 • 16)

 • 17) Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir?
  A) Nötron Sayısı
  B) Kütle Numarası
  C) Atom Numarası
  D) Sembolü
 • 18)

 • 19) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?
  A) Isıyı ve elektrik akımını iyi iletmezler.
  B) Tel ve levha haline getirilebilirler.
  C) Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar.
  D) Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
 • 20)

Yorum Yap
Gönder