AÖL Fizik Soruları 5 (2017 -18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 424)

 • 1) Sıvılarda basınç P = h . t . g bağıntısı ile bulunur.
  Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m 3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g= 10 N/kg alınacak)

  A) 20 000
  B) 60 000
  C) 30 000
  D) 80 000
 • 2) Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 3) Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.
  Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz?

  A) Su
  B) Boşluk
  C) Tahta
  D) Hava
 • 4) Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.
  Buna göre
  I. Radyo
  II. Televizyon
  III. İnsan
  verilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve III.
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III.
 • 5)

 • 6)

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

  A) Yıldızlar
  B) Güneş
  C) Yanan mum
  D) Cam bardak
 • 8)

 • 9)

 • 10)

 • 11)

 • 12)

 • 13)

 • 14)

 • 15) Aşağıdaki tablolardan hangisinde yarı saydam ve saydam cisimlerin doğru gruplandırması yapılmıştır?

 • 16) Karanlık bir odada noktasal ışık kaynakları I1 ve I2 saydam olmayan küresel bir engel perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur.

 • 17) Cisim sonsuzda ise çukur aynadaki görüntüsü;
  I. Odak noktasında oluşur.
  II. Noktasaldır.
  III. Cisimden çok büyüktür.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 18) Tek renkli I ışınının saydam K, L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.

 • 19) Karanlık bir odada şekildeki düzenek kuruluyor.

 • 20) Odak uzaklığı 4 m olan ince kenarlı gözlük camının numarası kaç dioptri’dir?
  A) 0,25
  B) 0,5
  C) 1
  D) 2
Yorum Yap
Gönder