AÖL Fizik Soruları 3 (2017-18 1.Dönem 2.Oturum 422)

 • 1) Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor. Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 2) Bir doğru boyunca hızlanan cisme ait hız ‒ zaman grafiği şekildeki gibidir.

 • 3) Hava direnç kuvveti;
  I. Cismin hızına
  II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsine
  III. Havanın öz kütlesine
  verilenlerden hangilerine bağlıdır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 4) Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç j’dür? (Sürtünmeler önemsiz)

  A) 8
  B) 16
  C) 24
  D) 32
 • 5) Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.
  Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?

  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 6) Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.
  Buna göre
  I. Ağaçta duran ceviz
  II. Rafta duran kitap
  III. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocuk
  verilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III.
 • 7) Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?
  A) Petrol
  B) Rüzgar
  C) Dalga
  D) Güneş
 • 8) Potansiyel enerji, bir cismin ağırlığı ile yerden yüksekliğinin çarpımı ile bulunur.
  Kütleleri eşit şekildeki K, L, M ve N cisimlerinden hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?


  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
 • 9) Oyuncak kamyonet K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki KLM yolunu takip edip M noktasında durmaktadır.
  Buna göre
  I. Kamyonet serbest bırakılmadan önce K noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.
  II. Kamyonet L noktasından geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
  III. Kamyonetin M noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve
 • 10) Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır?
  A) Civalı barometre
  B) Metal termometre
  C) Gazlı manometre
  D) İspirto ocağı
 • 11) Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı deniz seviyesinde 1 atm basınç altında kaç °C olarak kabul edilmiştir?
  A) 373
  B) 273
  C) 32
  D) 0
 • 12) Öz ısı ile ilgili;
  I. Birimi cal/g °C’dür.
  II. Maddeler için ortak özelliktir.
  III. Madde miktarına bağlıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 13) Eşit kütleli K, L ve M maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre maddelerin öz ısıları CK, CL ve CM arasındaki ilişki nasıldır?


  A) CK > CL > CM
  B) CL > CK > CM
  C) CM > CL > CK
  D) CL > CM > CK
 • 14) Saf bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi sütun grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre hal değişim sıcaklığı kaç °C’dür?


  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
 • 15) Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
  I. Sıcak su içine atılan kaşığın ısınması
  II. Yanan sobanın odayı ısıtması
  III. Güneşin dünyayı ısıtması
  Bu örneklerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) II ve III.
 • 16) Yalıtkan sapları üzerinde duran elektrik yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir.
  K ve L küreleri birbirlerine dokun-urulup ayrıldığında K’nin son yükü kaç q olur?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 17) Şekildeki +q yükünün kendisinden d kadar uzaktaki bir K noktasında oluşturduğu elektriksel alan E’dir.
  Buna göre +2q yükünün d kadar uzaktaki elektriksel alanı kaç E olur?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 18) Elektrik yükleri q1 ve q 2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uy-
  guladıkları kuvvet F kadardır.
  Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) q1 yükü arttırılmalı
  B) q2 yükü arttırılmalı
  C) d uzunluğu azaltılmalı
  D) d uzunluğu arttırılmalı
 • 19) Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra
  I. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.
  II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.
  III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) II ve III.
 • 20)

Yorum Yap
Gönder