2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Çöllerde, kutuplarda ve muson bölgelerinde nüfus yoğunluğu azdır.
  Bu bölgelerde nüfusun az olmasının sebebi hangisi olabilir?

  A) İklim şartları
  B) Ekonomik şartlar.
  C) Yeraltı kaynakları.
  D) Su kaynakları.
 • 2) Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde nüfusun yoğun olması beklenemez?
  A) Ticaret merkezleri
  B) Turizm merkezleri
  C) Yüksek zirveler.
  D) Maden kaynağı bol olan yerler.
 • 3) Türkiye'nin dış devletlere mal satmasına ne denir?
  A) İthalat
  B) İhracat
  C) Enflasyon
  D) Develesyon
 • 4) Türkiye bu yıl Rusya'ya 500 ton domates satmıştır.
  Yukarıdaki bilgi hangi kavram ile açıklanır?

  A) İthalat
  B) İhracat
  C) Enflasyon
  D) Develesyon
 • 5) Sanayisi gelişmiş bir ülke için hangisi doğru değildir?
  A) İhracatı artmaktadır.
  B) Tarım alanları artmaktadır.
  C) Enerji tüketimi ve üretimi artmaktadır.
  D) Teknoloji kullanımı artmaktadır.
 • 6) Dış ticareti gelişmiş bir ülke için hangisi doğru değildir?
  A) Ülke içinde iş gücü artar.
  B) Ülke dışına göç artar.
  C) Sanayisi gelişme göstermektedir.
  D) Ulaşım sektörü gelişmiştir.
 • 7) 6A sınıfı öğrencisi Mert meslekleri araştırmaktadır.
  Mert aşağıdaki sorulardan hangisini sorarsa meslek seçimi için yanlış yol izlemiş olur?

  A) Bu işi seviyor muyum?
  B) Bu işi yapabilir miyim?
  C) Aile bu işi yapmamı istiyor mu?
  D) Bu işin istekleri nelerdir?
 • 8) Aşağıdaki davranışlardan hangisi ülke ekonomisine zarar verir niteliktedir?
  A) Alış veriş sonrası fiş almamak.
  B) İşletmelerin vergi vermesi.
  C) Kişilerin vergi vermesi.
  D) İhracatın artırılması.
 • 9)
  I. Kaçak ağaç kesimi
  II. Ormanlarda bilinçsiz yakılan ateşler.
  III. Ormanlıklarda hayvanların otlatılması.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanlık alanların azalmasına sebep olmaktadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre ihracatta ekonomik anlamdan daha az gelir getirmektedir?
  A) Tarım ürünleri
  B) Elektronik ürünler
  C) Petrol ürünleri
  D) Otomativ ürünleri
 • 11) Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile kültürel bağımız yoktur?
  A) Azerbeycan
  B) Türkmenistan
  C) Güney Kore
  D) Kazakistan
 • 12)
  I. Eşitlik
  II. Özgürlük
  III. Adalet
  Yukarıdakilerden hangisi veya hanileri demokrasinin temel ilkeleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?
  A) Su
  B) Güneş
  C) Doğal gaz
  D) Jeotermal
 • 14)
  I. Petrol
  II. Taş kömürü
  III. Linyit
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yenilenemeyen enerji kaynakları arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 15) Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hanginin payı en fazladır?
  A) Tarım ürünleri
  B) Petrol ürünleri
  C) Tropikal meyveler.
  D) Sağlık ürünleri
Yorum Yap
Gönder