2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Hangi tümcede altı çizili sözcük birden fazla varlığı belirtmektedir?
  A. Havada "bulut", sen bunu unut!
  B. Bu "çiçekler" senin için, anneciğim!
  C. "Güler" misin
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘düş’ kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır?
  A. Mert koşarken arkadaşıyla çarpışıp düştü.
  B. Aysel dün gece güzel bir düş gördü.
  C. Düşmekten korktuğum için ağaca çıkamadım.
 • 3) “Kuşlar, masmavi gökyüzünde uçuyor.” cümlesinde “masmavi” kelimesi gökyüzünün hangi özelliğini belirtiyor?
  A. biçimini
  B. Rengini
  C. durumunu
 • 4) Hangi cümledeki boş bırakılan yere "için" sözcüğü getirilemez?
  A. Çok su kullandığımız…….fatura yüksek geldi.
  B. Özür dilediği ……….affetti.
  C. Bu nedenle………… katılmadı.
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cansız varlıklar karşılaştırılmıştır?
  A. Annem, babam gibi araba kullanır.
  B. Engin, Eren'den daha iyi top oynar.
  C. Keman, gitar gibi telli bir çalgıdır.
 • 6) "Bozmak" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Kardeşim saatini bozdu.
  B) Buzdolabı yine bozulmuş.
  C)Hava bozdu, yağmur yağacak
 • 7) Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır?
  A) Kurum
  B) Kuruş
  C) Kuru
 • 8)
  I. Irmak -- Nehir
  II. Doktor -- Hekim
  III. Sözcük -- Kelime
  Yukarıdaki verilen eş anlamlı kelimelerden hangileri doğru olarak eşleştirilmiştir?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
 • 9) Aşağıda verilen zıt anlamlı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kısa -- Uzun
  B) Uzak -- Irak
  C) Sıcak -- Soğuk
 • 10) Aşağıda verilen kelimeler hecelerine ayrılmıştır. Hangisi yanlış olarak hecelenmiştir?
  A) Te-le-viz-yon
  B) Mah-al-le
  C) Ma-te-ma-tik
 • 11) Eren kaldırımdan aşağı doğru koşarak gelirken bir anda ayağı takılıp yere düştü.
  Yukarıda verilen cümlede olay nerede gerçekleşmiştir?

  A) Kaldırımda
  B) Okulda
  C) Aşağıda
 • 12) Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir?
  A) Soğan
  B) Orman
  C) Suskun
 • 13) Yüz kelimesi hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A) Sana yüz kere söyledim.
  B) Yüz adım ileride bir dükkan var.
  C) Ona bakacak yüzüm kalmadı.
 • 14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde uyarma ifadesi vardır?
  A) Bir daha seni burada görürsem olacaklara karışmam.
  B) Sabah sabah bu ne acele.
  C) Ramazan bu yıl sanki çok erken geldi.
 • 15) Elif dün akşam televizyon izlememiş.
  Yukarıdaki cümlede hangisinin cevabı yoktur?

  A) Kim
  B) Ne zaman
  C) Nerede
 • 16) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde için sözcüğü yanlış kullanılmıştır?
  A) Uyanamadığı için derse geç kaldı.
  B) Fırtına olduğu için elektrikler gitti.
  C) Ders çalışması nedeniyle için sınavdan geçti.
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?
  A) Mert Eren'den daha uzun.
  B) Eda Merve ile birlikte geldi.
  C) Otobüs trenden daha hızlı geldi.
 • 18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerine göre daha önce gelir?
  A) Bamya
  B) Boynuz
  C) Beste
 • 19) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerden daha sonra gelir?
  A) Kestane
  B) Kılavuz
  C) Kartopu
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
  A) Orucunu bu yıl tam tuttu.
  B) Hava kirliliğinden hasta olmuştu.
  C) Sebepsiz yere ağlıyordu.
Yorum Yap
Gönder