AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 4 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 411)

 • 1) İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Belli bir coğrafya için gönderilmiştir.
  B) Kutsal kitabı bir defada indirilmiştir.
  C) Hükmü kıyamete kadar geçerlidir.
  D) Ruhbanlık anlayışını kabul eder.
 • 2) Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir?
  A) Farz-ı ayn
  B) Farz-ı kifâye
  C) Sünnet
  D) Vacip
 • 3) 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ve “Benim Adım Kırmızı”, “Kar”, “Cevdet Bey ve
  Oğulları” gibi eserleri bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Selim İleri
  B) Orhan Pamuk
  C) Adalet Ağaoğlu
  D) Hasan Ali Toptaş
 • 4) Yedi yaşında çiçek salgınında gözlerini yitiren sanatçı kimi zaman yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçeile şiirler söyledi. Şiirlerinde tema olarak aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmeti tercih etti. Ağırlıklı olarak güzellik, vatan ve insan sevgisi üzerinde durdu. “Dostlar Beni Hatırlasın” en bilinen eseridir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Âşık Veysel
  B) Yaşar Reyhanî
  C) Murat Çobanoğlu
  D) Âşık Mehmet Hüznî
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ünlü tiyatro yazarlarımızdan biridir?
  A) Orhan Asena
  B) Ahmet Haşim
  C) İlhan Berk
  D) Yusuf Atılgan
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır?
  A) Elektronik cihazların kullanma kılavuzu
  B) İnsan sevgisini konu alan şiir
  C) İş yeri kurallarını anlatan yönerge
  D) Güneş tutulması olayını anlatan yazı
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden değildir?
  A) Estetik zevk uyandırır.
  B) Toplumun kültür ve sanat anlayışını yansıtır.
  C) İnsanların hayal dünyasını geliştirir.
  D) Bir konuda bilgi vermeyi amaçlar.
 • 8) Aşağıdakilerin hangisinde görsel sanatlar bir arada verilmiştir?
  A) Resim – mimari – heykel
  B) Müzik – tiyatro – edebiyat
  C) Edebiyat – resim – müzik
  D) Mimari – heykel – edebiyat
 • 9)
  Ne zaman seni düşünsem
  Bir ceylan su içmeye iner
  Çayırları büyürken görürüm
  Her akşam seninle
  Yeşil bir zeytin tanesi
  Bir parça mavi deniz
  Alır beni
  Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

  A) Pastoral
  B) Lirik
  C) Epik
  D) Didaktik
 • 10)
  Harbe giden sarı saçlı çocuk
  Gene böyle güzel dön
  Dudaklarında deniz kokusu
  Kirpiklerinde tuz
  Harbe giden sarı saçlı çocuk
  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ölçü ve kafiye kullanılmamıştır.
  B) Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.
  C) Tekrara yer verilmiştir.
  D) Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.
 • 11)
  Hediye namiyle bir şey gönderme
  Âdet edip hiç misafir kondurma
  Komşun evi yanar iken söndürme
  El kâriyçin bir adım da uzanma
  Bu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tariz(iğneleme)
  B) Teşbih(benzetme)
  C) İntak(konuşturma)
  D) Hüsnütalil(güzel bir nedene bağlama)
 • 12)
  I. Tanrım! Şuracıkta sen bari gözlerimi yum.
  Sen bana en son kalan; ben, senin en son kulun.
  Bu akşam, karanlığa gömülen İstanbul’un
  En sessiz köşesinde uyumak istiyorum.

  II. Gözü cân esrütmeğe hammâr imiş
  Kaşı gönül yıkmağa mimâr imiş
  Diledim hâlim ki gözüne diyem
  Turfa budur gözleri bimâr imiş

  III. Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
  Yok mudur vatanın illerin hani
  Küsmüş müsün selâmımı almadın
  Şeydâ bülbül şirin dillerin hani

  IV. Bülbülüm bağ gezerim
  Aşığım dağ gezerim
  Yüz yerde yüz yaram var
  El sanır sağ gezerim
  Yukarıdaki dörtlüklerden hangileri aynı edebî geleneğe aittir?

  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) II ve III.
  D) III ve IV.
 • 13) Sensiz doğacak güneşin yüzünde kareler var
  Her bahar ve her çiçek aşkımı söyler ağlar
  Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teşbih(benzetme)
  B) İrsal-ı mesel(özlü söz kullanma)
  C) Teşhis(kişileştirme)
  D) Telmih(hatırlatma)
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı’nın dönemlerinden biri değildir?
  A) Tasavvuf Edebiyatı
  B) Millî Edebiyat Dönemi
  C) Halk Edebiyatı
  D) Divan Edebiyatı
 • 15) Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir ölçüyle yazılmıştır?
  A)
  Bu şehlâ göz müdür ya nergis-i mest
  Bu rana yüz müdür yahud gül-i ter
  B)
  Sabahın seher vaktinde
  Bir garib bülbül dolaşır
  Yanağında gül açılmış
  Ol güle sünbül dolaşır
  C)
  Akça kızlar göç eyledi yurdundan
  Koç yiğitler deli oldu derdinden
  Gün öğle sonu da belin ardından
  Saydım altı güzel indi pınara
  D)
  Mühür gözlüm seni elden
  Sakınırım kıskanırım
  Yağan kardan esen yelden
  Sakınırım kıskanırım
 • 16)
  Girdim dostun bahçesine
  Hayran oldum o dallara
  Çiçeklerin rayhasına
  Hayran oldum o dallara
  Bu dörtlük âşık edebiyatı nazım türlerinden hangisine aittir?

  A) Koçaklama
  B) Taşlama
  C) Güzelleme
  D) Ağıt
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden değildir?
  A) Çoğunlukla hece ölçüsü kullanılır.
  B) İlahi, nefes, devriye gibi türleri vardır.
  C) Ağırlıklı olarak nazım birimi beyittir.
  D) Yaratılış felsefesine dayanır.
 • 18)
  Bağrına bastığım bahar bakışlım
  Busen buram buram bendeki bende
  Beni benliğine bin bin bağla
  Yukarıdaki dizelerde “ b” sesi sürekli tekrar edilmektedir.
  Bu tekrarların oluşturduğu ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cinas
  B) Uyak
  C) Ulama
  D) Aliterasyon
 • 19)
  Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla,
  Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını?
  Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla,
  Yaşadın mı bir yağmur duasını?
  Busbulanık ırmaklarda çimdin mi?
  Kulak verdin mi yürekten kavala,saza?
  Bir ipek seccade üstünde gibi huzurlu,
  Durdun mu toprakta namaza?
  Bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu sevgisi
  B) Aile özlemi
  C) Sıla hasreti
  D) Yalnızlık acısı
 • 20)
  Miskin Yunus bîçareyim
  Baştan ayağa yâreyim
  Dost ilinden avâreyim
  Gel gör beni aşk neyledi
  Bu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine ait olabilir?

  A) Âşık edebiyatı
  B) Tasavvuf edebiyatı
  C) Divan edebiyatı
  D) Tanzimat edebiyatı
Yorum Yap
Gönder