2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Toplumun iki temel ilkesi adalet ve eşitliktir.
  B) Yasa önünde herkes eşittir.
  C) Kurallara uyulmadığı zaman toplumda adalet sağlanır.
  D) Devletin koyduğu kurallar toplumun refahı içindir.
 • 2) Hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hak ve özgürlüklerimiz devlet tarafından korunur.
  B) Haklarımız ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
  C) Bazı haklarımızı doğuştan kazanırız.
  D) Özgürlüğümüzü doğuştan kazanırız.
 • 3) Toplum düzenini sağlayan ve huzuru koruyan kurallar kimler tarafından yapılır ve korunur?
  A) Aileler
  B) Okullar
  C) Belediyeler
  D) Devletler
 • 4) Toplum kurallarına uymayan insanlar ......................
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Ayıplanır.
  B) Dışlanır.
  C) Sürülür.
  D) Umursanmaz.
 • 5) Devlet tarafından konulmamış olup, geçmişten günümüze kadar uzanan yazılı olmayan kurallara .................... kuralları denir.
  Boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) kanun
  B) yasa
  C) görgü
  D) hukuk
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir?
  A) Örf ve adet
  B) Kanunlar
  C) Hukuk kuralları
  D) İnsan hakları sözleşmesi
 • 7)
  I. İnsan haklarına saygı vardır.
  II. İnsanlar özgürdür.
  III. Adalet herkes için vardır.
  Demokratik bir toplum için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Bir ulusun, toplumun yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk olarak hangisine ihtiyaçları vardır?
  A) Evlere
  B) Vatana
  C) Orduya
  D) Ormanlara
 • 9) Bir toplumda kuralların konulması bu toplum için aşağıdakilerden hangisinde en çok yarar sağlar?
  A) Toplumun huzuru sağlanır.
  B) Toplumun iş gücü artar.
  C) İnsanlar huzursuz olur.
  D) Toplumda suç oranı artar.
 • 10)
  I. Kitap okuma
  II. Okula gitme
  III. Sevmediğimiz insanlara kötü söz söyleme.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri haklarımız arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Hiçbiri
 • 11) Toplum kuralları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kurallar özgürlüğümüz korur.
  B) Kurallar düzeni korur.
  C) Kurallar suçları artırır.
  D) Kurallar huzuru artırır.
 • 12)
  I. Akut
  II. Tegv
  III. Hastahane
  Yukarıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
 • 13) Demokratik toplumlarda adaletin önünde herkes ................
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) eşitti.
  B) suçsuzdur.
  C) suçludur.
  D) ayrıdır.
 • 14) Bir ailede aile içerisindeki kuralların koyulması ve uygulanması kim tarafından yapılır?
  A) Belediyeler.
  B) Aile bireyleri
  C) Devletler
  D) Muhtarlar
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bir kuraldır?
  A) Bayramlarda akrabaları ziyaret etmek.
  B) Askerliğe gitmek.
  C) Okula gitmek.
  D) Seçimlerde oy kullanmak.
 • 16) Devletlerin toplum huzurunu korumak için koyduğu kurallara ................ kurallar denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) yazısız
  B) yazılı
  C) ölçülü
  D) demokratik
 • 17) Devletlerin koyduğu yazılı kurallar hangisinde toplanmıştır?
  A) Kitaplarda
  B) Anayasada
  C) Okullarda
  D) Gazetelerde
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi toplum bireylerinin ortak kullanım alanları arasında değildir?
  A) Ev
  B) Okul
  C) Park
  D) YOl
 • 19) Toplumlarda ortak kullanım alanlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisi yanlış davranış olur?
  A) Bu alanları temiz bir şekilde kullanmalıyız.
  B) Kullanırken bencil bir tutum benimsemeliyiz.
  C) Diğer insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız.
  D) Bu alanlardaki araçları dikkatli kullanmalıyız.
 • 20) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi toplumun güvenliğini sağlamak için kurulmuştur?
  A) Hastahaneler
  B) Okullar
  C) Eczaneler
  D) Karakollar
Yorum Yap
Gönder