2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Yağışın az ve sıcaklık farkının fazla olduğu, daha çık kırsal yerleşimlerdeki mesken tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahşap mesken
  B) Taş mesken
  C) Toprak mesken
  D) Betonarme mesken
  E) Kil mesken
 • 2)
  I. Ağaç malzemelerin kullanıldığı ve daha çok orman örüntüsünün fazla olduğu kırsal yerleşimlerde görülür.
  II. Ekvatoral ve muson iklim bölgelerinde görülür.
  III. Ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yaygındır.
  Ahşap meskenlerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 3) Verilenlerden hangisi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler arasında değildir?
  A) Yeryüzü şekilleri
  B) İklim
  C) Jeolojik yapı
  D) Madencilik
  E) Bitki örtüsü
 • 4)
  * Tarım
  * Sanayi
  * Ulaşım
  * Su kaynakları
  * Turizm
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler arasında gösterilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sıcaklık ve yağış yerleşme üzerinde büyük etkisi vardır.
  B) Aşırı sıcak veya soğuk alanlarda yerleşim alanları azdır.
  C) Ülkemizde kıyı kesimleri ile ılıman iklimin sahip olduğu yerler yerleşime daha uygundur.
  D) Ülkemizde iç kesimlerde yerleşim oranı dış kesimlere göre daha fazladır.
  E) Ülkemizde ilk yerleşim yerleri su kaynaklarına yakın yerlere kuruluştur.
 • 6) Aşağıda verilen yerlerden hangisinde yerleşimin az olmasının sebebi yükse ve engebeli olmasından kaynaklıdır?
  A) Gümüşhane
  B) Kilis
  C) Teke platosu
  D) Karaman
  E) Bitlis
 • 7) Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde yerleşme diğerlerine göre farklı bir nedenden dolayı olmuştur?
  A) Soma
  B) Yatağan
  C) Zonguldak
  D) Batman
  E) Akhisar
 • 8) Aşağıda verilen şehirlerden hangisi sanayi ve ticaret yoğunluğundan dolayı yerleşim olmamıştır?
  A) Ankara
  B) İstanbul
  C) Kocaeli
  D) Zonguldak
  E) Gaziantep
 • 9) Aşağıda verilen kırsal yerleşim yerlerinden hangisi geçici yerleşmeler arasındadır?
  A) Mezra
  B) Ağıl
  C) Mahalle
  D) Divan
  E) Çiftlik
 • 10) Anadolu'da yerleşme tarihi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ülkemiz topraklarına yerleşme yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanmaktadır.
  B) Türkiye topraklarında ilk yerleşim Paleolitik çağda olmuştur.
  C) Anadolu'da ilk meskenler kerpiçten yapılmıştır.
  D) Neolitik çağda insanlar Anadolu'da yerleşmeleri sürekli olacak şekilde yapmıştır.
  E) Anadolu'da ilk devlet kuran topluluk Hititler olmuştur.
 • 11) Aşağıda verilen il yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İller ülkemizdeki sistem içerisindeki en büyük idari birimdir.
  B) İl merkezi yönetimin taşra teşkilatıdır.
  C) İlin genel yönetiminden kaymakam sorumludur.
  D) Ülkemizde toplam 81 il bulunmaktadır.
  E) Bazı illerin il ismi ile şehir ismi birbirinden farklıdır.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi mahalli yönetimler arasında gösterilmez?
  A) İl özel idaresi
  B) Belediyeler
  C) Mahalleler
  D) Köyler
  E) İlçeler
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi doğal özelliklerine göre bölgeler arasında değildir?
  A) İklim tiplerine göre
  B) Su özelliklerine göre
  C) Tarım özelliklerine göre
  D) Bitki örtüsüne göre
  E) Yeryüzü şekillerine göre
 • 14) Aşağıdaki bölgelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir yeryüzü şeklindedir?
  A) Alpler
  B) Andlar
  C) Himayalar
  D) Kayalıklar
  E) Amozon
 • 15) Aşağıda verilen yerlerden hangisi diğerlerine göre daha az turist alır?
  A) Kartalkaya
  B) Uludağ
  C) Sarıkamış
  D) Saklıkent
  E) Bayburt
Yorum Yap
Gönder