2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) İki cisim birbirine sürtünerek elektrikle yüklenirler. Bu cisimlerin aldıkları yüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Cisimlerin yükleri zıt işaretli olur.
  B) Cisimlerin yükleri aynı işaretli olur.
  C) Cisimlerin bir tanesinin yükü nötr olur.
  D) Cisimlerin ikisinin de yükü nötr olur.
 • 2) Ozon tabakasının incelmesi sonucu;
  I. Güneşten gelen ışınlar cilt hastalıklarına neden olabilir.
  II. İnsan gözlerini bozabilir.
  III. Güneşten gelen ışınlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 3) Evde fasulye yetiştirme deneyi yapan Elif fasulyeyi karanlık bir ortama koyup güneş ışığına çok benzeyen bir ışıklandırma sistemi ile yetiştirmeye çalışmıştır. Ancak fasulye yetişmemiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yapay ışık güneş ışığı yerine kullanmalıdır..
  B) Güneş ışığı yerine yapay ışık kullanmamalıdır.
  C) Fasulyenin yetişebilmesi için daha fazla ışık vermesi gerekmektedir.
  D) Fasulyenin oksijen miktarını biraz daha artırmalıdır.
 • 4) Aşağıda verilen sektörlerden hangisinde elektriklenmeden yararlanılmaz?
  A) Fotokopi makineleri
  B) Bacı fırçaları
  C) Beyaz eşya boyamada
  D) Koltuk imalatında
 • 5) Katı bir maddenin sıvı hale gelebilmesi için gerekli enerjiye erime ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Sıcaklığı
  B) Isısı
  C) Basıncı
  D) Düzeyi
 • 6)
  I. Hoporlörden çıkan müziğin karşısında bulunan bardağı yere düşürmesi.
  II. Evin yakınından geçen trenin evin pencerelerini titreştirmesi
  III. Yakından geçen bir uçağın evin camlarını titreştirmesi.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sesin enerji olduğunu kanıtlar niteliktedir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
 • 7) Günümüzde fosil yakıtların kullanımı oldukça yaygındır.
  Fosil yakıtların kullanımı sonucu hangi gazın oranı hada daha fazla olmaktadır?

  A) Oksijen
  B) Fosfor
  C) Karbondioksit
  D) Karbonmonoksit
 • 8) Bir maddenin 1 gram miktarının sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken ısı miktarına ne denir?
  A) Öz ısı
  B) Öz sıcaklık
  C) Erime sıcaklığı
  D) Erime ısısı
 • 9) İki madde arasında ısı alış verişi olabilmesi için;
  I. Maddelerin öz ısılarının aynı olması,
  II. Maddelerin sıcaklıklarının farklı olması,
  III. Maddelerin cinlerinin farklı olaması
  verilenlerden hangisi veya hangileri zorunludur?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
 • 10) Fotosentez için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece klorofil taşıyan canlılar tarafından yapılır.
  B) Besin ve oksijen üretilir.
  C) Gerçekleştiği canlılarda ağırlık azalığı meydana gelir.
  D) Hem gece hemde gündüz yapılabilir.
 • 11) Sıcaklıkları sırasıyla 34 ve 26 derece olan iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda birbirlerine yan yana konulmuştur.
  Buna göre son durum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Son durumda cisimlerin sıcaklıkları eşitlenecektir.
  B) Sıcaklığı 34 derece olan cisimden diğer cisme ısı akışı olacaktır.
  C) Sıcaklığı düşük olan cisimden diğerine ısı akışı olacaktır.
  D) Son durumda cisimlerin sıcaklığı 34 ile 26 arasında olacaktır.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli olan maddelerden biri değildir?
  A) Karbondioksit
  B) Klorofil
  C) Oksijen
  D) Su
 • 13) Aşağıda verilen elementlerden hangisi element serisi olarak diğerlerinden farklıdır?
  A) Oksijen
  B) Azot
  C) Karbon
  D) Neon
 • 14)
  * Atom numarası 9 dur.
  * Elektron sayısı 9 dur.
  * 7 A grubunda ve ametaldir.
  Yukarıda verilenlerden hangi elementin özellikleridir?

  A) O
  B) Be
  C) F
  D) S
 • 15) Oksijenli solunumla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Mitokondride gerçekleşir.
  B) Net 2 ATP elde edilir.
  C) Su ve karbondioksit üretilir.
  D) Glikoz ve oksijen kullanılır.
Yorum Yap
Gönder