2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Matematik Uygulamaları TESTİ

 • 1) Bir sayısının yüzde 40 eksiği 72 ise bu sayısı kaçtır?
  A) 100
  B) 110
  C) 120
  D) 140
 • 2) 210 sayısının yüzde 30 fazlası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 250
  B) 263
  C) 273
  D) 287
 • 3) Yarı çapı 7 cm olan çemberin çevresi kaç cm dir? (π = 3 alınız.)
  A) 24
  B) 35
  C) 39
  D) 42
 • 4) Çevre uzunluğu 72 cm olan bir çemberin yarı çapı kaç cm dir?
  A) 10
  B) 12
  C) 14
  D) 16
 • 5) Çevre uzunluğu Ç ve yarı çapı r olan bir çember için aşağıdaki eşitlik veriliyor;
  Ç = 8 x r - 30
  bu eşitliğe göre çemberin yarı çapı kaç cm dir? (π = 3 alınız.)

  A) 11
  B) 13
  C) 15
  D) 17
 • 6) 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ........ 11, 11
  yukarıda verilen sayı dizisinin modu hangisidir?

  A) Dizinin modu yoktur.
  B) Dizinin modu 11 dir.
  C) Dizinin modu 5 tir.
  D) Dizinin modu 1 dir.
 • 7) 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ?
  Yukarıda verilen sayı dizisinin modunun 2 olması için ? işareti ile gösterilen yere hangisi gelmemelidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 8) 2, 5, 3, 8, x yandaki sayıların aritmetik ortalamasının 6 oması için x yerine hangisi gelmelidir?
  A) 9
  B) 11
  C) 12
  D) 14
 • 9) 4, 2, 9, 1, a yandaki sayıların aritmetik ortalaması a olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 10) Yarı çapı 10 cm olan çember şeklinde bir doğum günü pastasının çeyreği çıkarılarak alınıyor.
  Buna göre son durumda pastanın geri kalanının alanı kaç cm dir? (π = 3 alınız.)

  A) 70
  B) 80
  C) 90
  D) 100
 • 11) Kenar sayısı 30 olan bir çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?
  A) 118
  B) 139
  C) 168
  D) 215
 • 12) Bir iç açısı 162 derece olan çokgenin kenar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 20
  B) 17
  C) 14
  D) 11
 • 13) Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanı 50 cm dir.
  Bu tarlanın kenar uzunlukları tam sayı ve cm cinsinden olduğuna göre tarlanın çevresi en fazla kaç cm olabilir?

  A) 54
  B) 30
  C) 98
  D) 102
 • 14) Yandaki şekilde [BA // [DE olduğuna göre ? işareti ile gösterilen yer kaç derecedir?

  A) 53
  B) 66
  C) 71
  D) 87
 • 15) Bir işi 4 işçi 9 günde bitirebildiğine göre 6 işçi kaç günde bu işi bitirebilir?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
Yorum Yap
Gönder