2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1) Toplumda bulunan insanların trafik ortamında birbirlerine karşı olan tutum ve davranışlar bütününe ne denir?
  A) Trafik ahlakı
  B) Trafik edebi
  C) Trafik adabı
  D) Trafik kuralları
  E) Trafik yönetmeliği
 • 2)
  I. Trafikte sürücü, yolcu ve yayaların sorumlulukları vardır.
  II. Trafik kurallarına uymamak kişi haklarını ihlal etmek ve insanların hayatına kastetmek demektir.
  III. Genelde trafik kazası yapan kişiler kaza sonrası çeşitli travmatik davranışlar sergilemektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sonrası ortaya çıkabilecek durumlar arasında gösterilmez?
  A) Yol kenarındaki ağaçların zarar görmesi.
  B) Ekolojik sistemin hasar görmesi
  C) Elektrik direklerinin yıkılması sonucuyla elektriklerin kesilmesi.
  D) Ülke ekonomisinin yeni araç satışıyla canlanması.
  E) Hastane masraflarının devlete yük olması.
 • 4) Trafik ortamında sürücü veya yayalar hangi iletişim biçimini kullanırsa yanlış yapmış olur?
  A) Ben dili kullanmalı
  B) Sen dili kullanmalı
  C) Empati kurmalı
  D) Olumlu cümle kurmalı
  E) Beden dilini etkili kullanmalı
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi toplu taşıma araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar arasında gösterilmez?
  A) Araç durakta veya kaldırımda beklenmeli.
  B) Araca binerken sıraya girilmelidir.
  C) Araç durmadan araçtan inilmemelidir.
  D) Araç kapılarına hızlıca hareket edilmelidir.
  E) İnecek kişilere yer verilmelidir.
 • 6) Okul servis araçlarında aranan şartlar arasında verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Araç arkasında Okul Taşıtı yazısı bulunmalıdır.
  B) Araç kapıları soför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.
  C) Araç soförünün yaşı 30 yaşından fazla olmalıdır.
  D) Taşıtta her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
  E) Taşıma hizmeti sırasında müzik sistemleri kullanılmamalıdır.
 • 7) Işıklı işaret cihazları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Işıklı veya sesli olabilirler.
  B) Sabit olarak kullanılırlar.
  C) Elle kumanda edilebilir veya otomatik olabilirler.
  D) Bu cihazların üzerinde renk, sembol veya yazılar bulunur.
  E) Trafiği düzenlemede kullanılırlar.
 • 8)
  * Dur işareti levhası anlamındadır.
  * Gidilecek yolun açık olduğundan emin olduktan sonra hareket edilmesi gerektiğini vurgular.
  Yukarıda açıklaması verilen ışıklı işaret cihazı simgesi hangisidir?

  A) Sarı ışık
  B) Yaya simgeli kırmızı ışık
  C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
  D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
  E) Fasıla yanıp sönen yeşil ışık
 • 9) Kara yolu üzerinde veya çevresindeki tehlikeler hakkında bilgi veren levhalar hangisidir?
  A) Duraklama ve park etme işaret levhaları
  B) Trafik tanzim işaret levhaları
  C) Tehlike uyarı ve işaret levhaları
  D) Trafik bilgi işaret levhaları
  E) Erişme kontrollü kara yolu işaret levhaları
 • 10) Kara yolu üzerindeki yolcu ve sürücüleri trafiğin düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasakları ve kısıtlamaları bildiren trafik levhaları hangisidir?
  A) Duraklama ve park etme işaret levhaları
  B) Trafik tanzim işaret levhaları
  C) Tehlike uyarı ve işaret levhaları
  D) Trafik bilgi işaret levhaları
  E) Erişme kontrollü kara yolu işaret levhaları
 • 11) Yol üzerinde ve yolun yakın çevresinde bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren trafik levhaları hangisidir?
  A) Duraklama ve park etme işaret levhaları
  B) Trafik tanzim işaret levhaları
  C) Tehlike uyarı ve işaret levhaları
  D) Trafik bilgi işaret levhaları
  E) Erişme kontrollü kara yolu işaret levhaları
 • 12) Aşağıda verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Kaygan yol
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim
 • 13) Aşağıda verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Kaygan yol
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim
 • 14) Aşağıda verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Sağdan daralan kaplama
  B) Kasisli yol
  C) Kaygan yol
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim
 • 15) Aşağıda verilen trafik levhasının anlamı hangisidir?

  A) Kontrolsüz kavşak
  B) Dikkat
  C) Kaygan yol
  D) Ana yol - tali yol
  E) Tehlikeli eğim
Yorum Yap
Gönder