2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik TESTİ

 • 1) Fizikte ısı, sıcaklık ve maddenin farklı sıcaklık durumlarında çevresiyle olan etkileşimini inceleyen fiziğin alt bilimi hangisidir?
  A) Moleküler kinetik
  B) Termodinamik
  C) Mekanik
  D) Katıhal fiziği
  E) Optik
 • 2)
  I. Sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir.
  II. T sembolü ile gösterilir.
  III. Termometre ile ölçülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sıcaklık için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
 • 3) Sıcaklıkları farlı etkileşim halindeki iki sistem arasında sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru sıcaklığın transfer edilmesi ve devamında sıcaklığın dengelenmesine ne denir?
  A) Sıcaklık akışı
  B) Isı
  C) Difüzyon
  D) Sıcaklık dengesi
  E) Isı dengesi
 • 4) Isı için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Q sembolü ile gösterilir.
  B) Bir enerjidir.
  C) SI'daki birimi kelvindir.
  D) Temel ısı birimi kalori'dir.
  E) Ölçümü kalorimetre kabı ile yapılır.
 • 5) Sıcaklık ölçümü için hangi araç kullanılır?
  A) Kronometre
  B) Termometre
  C) Barometre
  D) Altimetre
  E) Manometre
 • 6)
  I. Sıvılı termometreler
  II. Katı termometreler
  III. Gazlı termometreler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri termometre çeşitleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) Yalnız I
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
 • 7) Sıvılı termometrelerde aşağıda verilenlerden hangisi sıvılı termometrenin yapısında bulunmaz?
  A) Renklendirilmiş sıvı
  B) Hazne
  C) Cam boru
  D) Kılcal boru
  E) Metal hat
 • 8)
  I. Sıcaklık aralığının ölçeklendirilme miktarı
  II. Sıvı haznesinin büyüklüğü
  III. Kılcal borulardan genleşme kat sayısı az ve kesit alanı küçük olan boru
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sıvılı termometrelerde ölçüm hassasiyetini etkilemektedir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9) Maddenin atom ve moleküllerinin kinetik enerjisinin sıfırlandığı diğer deyişle atom ve moleküllerin bütün hareketlerinin durduğu varsayılan teorik sıcaklığa ne denir?
  A) Bağıl sıcaklık
  B) Mutlak sıcaklık
  C) Bağıl ısı
  D) Mutlak sıcaklık
  E) Standart sıcaklık
 • 10) Metal termometreler için verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yüksek sıcaklıkların ölçümü için kullanılır.
  B) Endüstriyel alanda kullanılır.
  C) Metallerin genleşme özelliğinden yola çıkarak geliştirilmiştir.
  D) Eritme, pişirme veya kurutma gibi endüstriyel alanlarda kullanılır.
  E) Hassas sıcaklık ölmede diğer termometre türlerine göre daha iyidir.
 • 11)
  I. Sıcaklık değişimine katı ve sıvılara oranla daha fazla tepki verir.
  II. Hassas sıcaklık ölçümünde kullanılır.
  III. Laboratuvar alanında yararlanılmaktadır.
  Gazlı termometreler için verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 12) 180 santigrat dereceyi bulan bir sıcaklığı ölçmek için hangi termometreyi kullanmak uygun olur?
  A) Sıvılı termometre
  B) Cıvalı termometre
  C) Gazlı termometre
  D) Metal termometre
  E) Fosforlu termometre
 • 13) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kelvin termometresinde suyun donma sıcaklığı 373 K'dir.
  B) Celcius termometresi 100 eşit parçaya bölünmüştür.
  C) Fahrenheit termometresi 180 eşit parçaya bölünmüştür.
  D) Sıcaklık ölçümü için doğal birim olarak Kelvin kabul edilmektedir.
  E) Celcius termometresinde suyun kaynama noktası 100 C olarak belirlenmiştir.
 • 14) Kelvin termometresinde 300 K okunan sıcaklık değeri Celcius termometresinde kaç C olarak okunur?
  A) 30
  B) 27
  C) 25
  D) 23
  E) 0
 • 15)
  I. Madde cinsine
  II. Madde kütlesine
  III. Maddeye verilen ısı miktarına
  Isı alış verişinde maddeler arasında meydana gelen sıcaklık değişimi yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
Yorum Yap
Gönder