2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) n bir doğal sayıdır ve
  A= 1 + 2 + 3 + 4 +. ....... + n
  B= 10 + 11 + 12 +.......n
  olduğuna göre A - B kaçtır?

  A) 100
  B) 50
  C) 45
  D) 39
  E) 20
 • 2) a ve b asal sayı olup
  a / b = 72 / 81
  olduğuna göre b - a kaçtır?

  A) 8
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 3) Rakamları farklı en büyük üç basamaklı pozitif tam sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayının farkı kaçtır?
  A) 1085
  B) 889
  C) 989
  D) 900
  E) 798
 • 4) 451xy sayısı 20'ye tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 7
  B) 4
  C) 9
  D) 10
  E) 1
 • 5) 37a51 sayısı üçe tam bölüne bildiğine göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 15
  C) 18
  D) 20
  E) 21
 • 6) 78x5b sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 7) Bir muhasebeci beş basamaklı bir doğal sayıyı yazarken sayının yüzler basamağındaki sayıyı 9 alması gerekirken 7 almıştır.
  Buna göre muhasebecinin yazdığı sayı baştaki sayıdan kaç eksiktir?

  A) 100
  B) 2
  C) 200
  D) 20
  E) 2000
 • 8) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 34a7b sayısı 9 ile tam bölünürken 5 ile bölümünden kalan 3 dir.
  Buna göre a + b değerinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 10
  B) 12
  C) 13
  D) 15
  E) 18
 • 9) 4,5,8 sayılarına tam bölüne bilen en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
  A) 140
  B) 120
  C) 160
  D) 200
  E) 240
 • 10) 3,5,7 sayılarına tam olarak bölüne bilen en büyük üç basamaklı sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 23
  B) 20
  C) 19
  D) 18
  E) 14
 • 11) x ve y tam sayılardır ve
  1 < x < 9,
  4 < y < 12
  olduğuna göre 2x - y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 11
  B) 12
  C) 15
  D) 29
  E) 43
 • 12) Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 13) Aşağıda verilen işlem sonucuna göre x kaçtır?

  A) - 1
  B) - 2
  C) - 3
  D) - 4
  E) - 5
 • 14) 70 kg tuzlu su karışımının yüzde 90'i sudur. Bu karışıma 2 kg daha tuz konulursa yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
  A) 10
  B) 12
  C) 12,5
  D) 15
  E) 15,5
 • 15) Bir çalışan maaşının 1 / 3 ünü kiraya, 1 / 4 mutfak giderlerine, 1 / 5 ini yol masrafına ve 2 / 3 nü de bankaya yatırdığında geriye 200 lirası kalmıştır.
  Buna göre bu çalışanın aylık maaşı ne kadardır?

  A) 1000
  B) 1200
  C) 1500
  D) 1800
  E) 2000
Yorum Yap
Gönder