2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Sınıf araçlarını düzgün kullanan birisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Çöpleri çöp kutusuna atar.
  B) Teneffüs aralarında sırasına yazı yazar.
  C) Tahtayı boş yere karalayan arkadaşını uyarır.
 • 2) Bir yangın durumunda öncelikle hangisine haber edilmelidir?
  A) Polis
  B) İtfaiye
  C) Jandarma
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir özelliktir?
  A) Sarı saçlı olmak
  B) Uzun boylu olmak
  C) Mutlu olmak
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi milli bayramlarımızın özellikleri arasına gösterilemez?
  A) Milli birliğimizi güçlendirir.
  B) Geçmişimizi hatırlamamızı sağlar.
  C) Zamanımızı eğlenceli geçmesini sağlar.
 • 5) Atatürk ............... doğmuştur. Burası şimdi .......................... sınırı içerisindedir.
  Yukarıda bırakılan boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) İstanbul -- Türkiye
  B) Selanik -- Yunanistan
  C) Ankara -- Türkiye
 • 6) Aşağıda verilen araçlardan hangisi diğerlerinden farklı kullanım alanı vardır?
  A) Akıllı tahta
  B) Projeksiyon
  C) Tomografi cihazı
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi olumsuz bir özelliktir?
  A) Çalışkan olmak
  B) Temiz olmak
  C) Dağınık olmak
 • 8) Bir yerin üstten görünüşünün kağıt üzerine kaba taslak çizimine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Harita
  B) Kroki
  C) Çizim
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi kroki özelliklerinden biri değildir?
  A) Yerin üstten görünümü olmalıdır.
  B) Oldukça detaylı olmalıdır.
  C) Kağıt üzerine çizilmelidir.
 • 10) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A) Bir oyunda kazanan tarafla çatışmak.
  B) Yenilgiyi kabul edip daha fazla çalışmak.
  C) Engellerle karşılaşıldığı zaman engeli aşmak için daha fazla çalışmak.
 • 11) Aşağıda verilen yön bulma yöntemlerinden hangisi sadece gece kullanılır?
  A) Kutup yıldızı
  B) Ağaç yosunu
  C) Karınca yuvası
 • 12) Aşağıda verilen bayramlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
  B) Ramazan bayramı
  C) Zafer bayramı
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi evcil hayvan değildir?
  A) Kedi
  B) Kurt
  C) Köpek
 • 14)
  I. Batı
  II. Doğu
  III. Güney
  IV. Kuzey
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ana yönlerdendir?

  A) Hepsi
  B) I ve IV
  C) I ve II
 • 15)
  * Uzun boy
  * Esmer ten
  * Utangaç
  * Sarı saç
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziksel özellik arasındadır?

  A) 4
  B) 2
  C) 3
 • 16) Anne, baba, çocuk, dede ve ana annenin oluşturduğu aile tipi hangisidir?
  A) Çekirdek aile
  B) Geniş aile
  C) Standart aile
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi en hızlı iletişim aracıdır?
  A) Mektup
  B) Telgraf
  C) Telefon
 • 18) Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya ne denir?
  A) İletişim
  B) Düşünce
  C) Empati
 • 19) Aşağıda verilenlerden hangisi dürüst bir insanın özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Arkadaşına doğru söyler
  B) Arkadaşları arasında laf taşımaz.
  C) Sıkıştığı zaman yalan söyler.
 • 20) İyi bir dinleyicide verilenlerden hangisi bulunmaz?
  A) Konuşanın yüzüne bakar.
  B) Konuşanın sözünü keser.
  C) Konuşan kişiyi can kulağı ile dinler.
Yorum Yap
Gönder