2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Küçük Ağa romanıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) I. Dünya savaşı dönemini anlatmaktadır.
  B) Kurtuluş Savaşı'nın bir dönemi anlatılmıştır.
  C) Kahramanlar İstanbul Türkçesiyle konuşturulmuştur.
  D) Betimleyici ve eleştirel anlatım benimsenmiştir.
  E) Diyolog ve iç konuşma romanda kullanılmıştır.
 • 2) Okuyucu ile eser arasında üçüncü kişinin girip olayları anlattığı anlatım tekniği hangisidir?
  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Sahneleme tekniği
 • 3) Bir romanda olayların, kişilerin ve varlıkların hiç bir aracı olmadan direk okuyucuya aktarılması tekniği hangi anlatım tekniğidir?
  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Belirtme tekniği
 • 4) Olayların, kişilerin ve varlıkların okuyucuya özet şekilde aktarılması hangi anlatım tekniği arasındadır?
  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Belirtme tekniği
 • 5) Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekân kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kâğıt ile kaplanmıştı. Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor, yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu.

  Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Belirtme tekniği
 • 6) Küçük Ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çevik bir davranışla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hâlâ soran gözlerine dost gözlerle bakarak:
  “Çünkü,” dedi. “Küçük Ağa’nın siz oluşu.. yani.. nasıl söylemeli?.. Anlıyor musunuz veya anlatabiliyor muyum bilmem... Sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli.. ve bilhassa bilgili, akıllı biri oluşu... Kısacası işte siz oluşunuz benim için hususî bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor.”
  Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Belirtme tekniği
 • 7) “Ali Rıza Bey, Babıâli yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. Otuz yaşına kadar Dahiliye kalemlerinden birinde çalışmıştı. Belki ölünceye kadar da orada kalacaktı. Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul’dan soğutmuş, Suriye’de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu.”
  (Yaprak Dökümü, s. 11)
  Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

  A) Gösterme tekniği
  B) Anlatma tekniği
  C) Özetleme tekniği
  D) Sürdürme tekniği
  E) Belirtme tekniği
 • 8)
  I. Hazırlık
  II. Planlama
  III. Sunum
  Bir hazırlık konuşmasında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin bulunması gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi hazırlık konuşmasında hazırlık aşaması arasında yapılması gerekenlerden biridir?
  A) Konuşmanın temel bölümlerini belirleme
  B) Konuyu, amacı ve hedef kitleyi belirleme
  C) Konuşma metnini ve notları hazırlama
  D) Konuşma provası yapma
  E) Vurgulanacak kısımları belirleme
 • 10) Hazırlık konuşmasında planlama aşamasında olan birisi için aşağıdaki kriterlerden hangisi uygun değildir?
  A) Konuşmanın temel bölümlerini planlama
  B) Etkili bir başlangıç yapma
  C) Konuşma metnini ve notları ayarlama
  D) Konuşma provası yapma
  E) Konuşmada kullanılacak materyalleri ayarlama
 • 11)
  I. Konuşmayı planlanan sürede tamamlama
  II. Konuşmayı etkili bir biçimde sonlandırma
  III. Önemli noktaları vurgulama
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hazırlık konuşmasında sunum aşamasında dikkat edilecek kriterler arasında gösterilir?

  A) I, II ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız I
 • 12) Tiyatro türü olan dram ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hem acıklı hem gülünç yönleri vardır.
  B) 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğmuştur.
  C) Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarır.
  D) Konularını milli tarihten veya günlük yaşamdan alır.
  E) Toplumun her kesiminden kahramanlar seçilebilir.
 • 13) Siyaset, bilim, sanat, spor gibi alanlardan tanınmış kişilerin hayatlarını tarafsız bir şekilde anlatıldığı yazım türü aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Biyografi
  B) Bibliyografi
  C) Hikaye
  D) Roman
  E) Hikaye
 • 14) Kişinin kendi hayatını konu alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Biyografi
  B) Bibliyografi
  C) Hikaye
  D) Roman
  E) Otobiyografi
 • 15) Sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine ve ayrıntılı olarak anlatan yazılara ne denir?
  A) Biyografi
  B) CV
  C) Otobiyografi
  D) Monografi
  E) Portre
Yorum Yap
Gönder