2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1)
  I. Ototrof olarak beslenirler.
  II. Gelişmiş organizasyona sahiptirler.
  III. Çok hücreli ve üretici canlılardır.
  Bitkiler için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız I
 • 2) Bitkiler fotosentez yoluyla elde ettiği glikozu kök, gövde, yumru, tohum gibi yapılarda .................... olarak depolarlar.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Karbondihidrat
  B) Protein
  C) Nişasta
  D) Karbon
  E) Fosfor
 • 3) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz.
  kütin -- selüloz -- sürgün -- stoma -- kök -- tugor

  a. Bitkilerde yapraklar mumsu bir madde olan ................. ile kaplanmıştır.
  b. Bitkilerin toprak altı kısmına ............. denir.
  c. Bitkilerin toprak üstü kısmına ............ denir.
  d. Bitkilerin yapraklarının altında terlemeyi sağlayan gözeneklere ............... denir.
  e. ..................... durumu bitkiye diklik verir ve destek sağlar.
  f. Bitkilerde hücre zarlarının dış kısmında .................... yapılmış hücre duvarı vardır.
 • 4) Bitkilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bitkilerde büyüme ve gelişme yaşam boyu devam eder.
  B) Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar.
  C) Yönelim ve ırganım hareketleri görülür.
  D) Maydanoz bir bitki örneğidir.
  E) Bitkilerde sadece eşeysiz üreme görülür.
 • 5)
  I. Mevsimlerin düzenlenmesinde önemlidir.
  II. Erozyonun önlenmesinde görevalır.
  III. Toprağın zenginleşmesinde önemlidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bitkilerin yararları arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 6)
  * İlaç
  * Kozmetik
  * Boya
  * Besin kaynağı
  * İnşaat
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bitkilerin kullanım alanları arasında gösterilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 7)
  I. Çoğunlukla çok hücrelidirler.
  II. Ayrıştırıcı beslenirler.
  III. Bir kısmı parazit olarak yaşar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantarlar için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
 • 8) Mantarlar için verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Mantar hücreleri bir veya birden fazla çekirdeğe sahiptir.
  B) Kök, gövde ve yaprak gibi özellikleri bulunmaz.
  C) Genellikle kurak bölgelerde yaşarlar.
  D) Sabit organizmalardır.
  E) Glikozu glikojen olarak depolarlar.
 • 9) Pamuksu yapıya sahip uzantıları bulunan mantar türüne .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Miselyum
  B) Hif
  C) Sürgün
  D) Stoma
  E) Liken
 • 10) Mantarların alglerle birlikte oluşturdukları yaşam birliğine ne denir?
  A) Miselyum
  B) Hif
  C) Sürgün
  D) Stoma
  E) Liken
 • 11) Mantarlarda ürüme sırasında meydana gelen sporlar:
  I. Rüzgar
  II. Su
  III. Böcek
  verilenlerden hangisi veya hangileri ile çevreye dağılır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi parazit mantarlarının insanlar üzerindeki etkileri arasında değildir?
  A) Deride kaşıntı
  B) Saçkıran
  C) Ağız ve boğazda pamukçuk
  D) Akciğerlerde aspergilloz
  E) Kandida
 • 13)
  I. Bazı türlerindne antibiyotikler elde edilir.
  II. Madde döngüsünde çok önemlidir.
  III. Toprağı humus bakımından zenginleştirir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantarların biyolojik yaraları arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Hiçbiri
 • 14) Hiflerin birleşmesiyle oluşan yapıya ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Liken
  B) Küf mantarları
  C) Miselyum
  D) Kültür mantarı
  E) Parazit mantarları
 • 15)
  I. Protein
  II. B vitamini
  III. Mineral
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yenilebilir mantarlarda bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
  E) II ve III
Yorum Yap
Gönder