ALES Matematik Soruları 11 (2009 Ales Güz - Geometri ve Problem Soruları)

 • 1) 1000 üniversite öğrencisine uygulanan bir ankette öğrencilerin yüzde 18 i düzenli olarak kitap okuduğunu belirtmiştir. Kitap okuyan öğrencilerin en çok beğendiği kitap türlerine göre dağılımını gösteren daire grafik aşağıda verilmiştir.

  Şiir kitaplarını beğenen öğrencilerin düzenli kitap okuyan öğrenciler içindeki yüzdesi kaçtır?


  A) 10
  B) 12
  C) 15
  D) 20
  E) 25
 • 2) Beş eş dikdörtgenden oluşan yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 66 cm olduğuna göre, eş dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu kaç cm dir?

  A) 24
  B) 30
  C) 33
  D) 36
  E) 39
 • 3) Sıfırdan farklı a, b ve c pozitif tam sayıları için
  a + b = 21 / c
  olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu çift sayıdır?

  A) a i b + c
  B) a + b i c
  C) a i c + b
  D) a i b i c
  E) a i c + b i c
 • 4) Kısa kenarı a cm, uzun kenarı b cm olan dikdörtgen biçimindeki bir levha ısıtılıyor. Isıtıldıktan sonra levhanın her bir kenar uzunluğunun arttığı gözlemleniyor.

  Isıtıldıktan sonra levhanın alanı yüzde kaç artmıştır?

  A) 10
  B) 11
  C) 20
  D) 21
  E) 25
 • 5) A ve B kargo şirketleri toplam 480 paket taşımıştır. Taşıma ücreti A şirketinde her 60 paket için 10 TL, B şirketinde ise her 20 paket için 12 TL dir.

  Paketlerin taşınması için A şirketine 60 TL ödenmişse B şirketine kaç TL ödenmiştir?

  A) 30
  B) 36
  C) 48
  D) 60
  E) 72
 • 6) A ve B kargo şirketleri toplam 480 paket taşımıştır. Taşıma ücreti A şirketinde her 60 paket için 10 TL, B şirketinde ise her 20 paket için 12 TL dir.

  Paketlerin 1 / 4 ünü A şirketi, geri kalanını da B şirketi taşımışsa ödenen ücret toplam kaç TL dir?

  A) 144
  B) 168
  C) 196
  D) 224
  E) 236
 • 7) Paketlerin taşınması için toplam 158 TL ücret ödendiğine göre, A şirketi kaç paket taşımıştır?
  A) 180
  B) 200
  C) 240
  D) 300
  E) 320
 • 8) Bir toptancıya yapmış olduğu belirli sayıdaki mal alımları için özel bir fiyat listesi belirlenmiştir. Benzer şekilde toptancı da kendi belirlediği adetlerdeki mal satışları için bir fiyat listesi oluşturmuştur. Malın adetlerine göre fiyat listelerindeki birim alış ve satış fiyatları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
  Örneğin 400 adet birden alındığında malın birim alış fiyatı 16 TL dir. 150 adet birden satıldığında ise malın birim satış fiyatı 18 TL dir. Sınır değerlerindeki adetlerde, malın birim alış ve satış fiyatı düşük olan fiyattır. Örneğin 500 adet birden alındığında malın birim alış fiyatı 15 TL dir.

  Toptancı bu maldan 600 adet birden alırsa ve tamamını 100 lük paketler hâlinde satarsa yüzde kaç kâr elde eder?


  A) 10
  B) 12,5
  C) 15
  D) 20
  E) 25
 • 9) Bir toptancıya yapmış olduğu belirli sayıdaki mal alımları için özel bir fiyat listesi belirlenmiştir. Benzer şekilde toptancı da kendi belirlediği adetlerdeki mal satışları için bir fiyat listesi oluşturmuştur. Malın adetlerine göre fiyat listelerindeki birim alış ve satış fiyatları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
  Örneğin 400 adet birden alındığında malın birim alış fiyatı 16 TL dir. 150 adet birden satıldığında ise malın birim satış fiyatı 18 TL dir. Sınır değerlerindeki adetlerde, malın birim alış ve satış fiyatı düşük olan fiyattır. Örneğin 500 adet birden alındığında malın birim alış fiyatı 15 TL dir.

  Toptancı bu maldan 40 adet birden alıp hepsini birden satıyor.
  Toptancının bu satıştan kârı kaç TL dir?


  A) 110
  B) 120
  C) 130
  D) 140
  E) 148
 • 10) Bir sakız makinesinde 5 kırmızı, 4 sarı ve 1 mavi sakız vardır.
  Bu sakız makinesinden art arda alınan iki sakızın kırmızı renkte olması olasılığı kaçtır?

  A) 1 / 9
  B) 2 / 9
  C) 5 / 9
  D) 1 / 3
  E) 2 / 3
 • 11) Bir sakız makinesinde 5 kırmızı, 4 sarı ve 1 mavi sakız vardır.
  Aynı renkte üç sakız elde etmeyi garantilemek için makineden en az kaç sakız alınmalıdır?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 8
 • 12) Yukarıdaki grafikte bir torbadaki topların sayısının renklere göre dağılımı verilmiştir.
  Buna göre,
  I. Torbada toplam 40 top vardır.
  II. Beyaz toplar torbadaki topların sidir.
  III. Kırmızı topların sayısı, sarı topların sayısının 2 katıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
 • 13) Şekildeki dairesel saat üzerinde 1, 4 ve 6 rakamları arasına çizilen doğru parçalarıyla oluşan x açısının ölçüsü kaç derecedir?

  A) 90
  B) 105
  C) 120
  D) 135
  E) 140
 • 14) ABCD bir kare [ AD] çaplı yarım çember [CE ] yarıçaplı çeyrek çember
  DC = 4 cm
  CE = EB
  Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç cm dir?


  A) 12 − 2π
  B) 12 − 3π
  C) 16 − 3π
  D) 16 − 5 π
  E) 20 − 5π
 • 15) Boyutları 25 cm, 30 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun içerisine bir ayrıtının uzunluğu tam sayı olan küp şeklinde eş paketler yerleştirilecektir.
  Hiç boşluk kalmayacak biçimde kutuya en az kaç paket yerleştirilebilir?

  A) 240
  B) 250
  C) 280
  D) 300
  E) 320
Yorum Yap
Gönder