AÖL Dil ve Anlatım Soruları 3 (2017 -18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 404)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarındandır?
  A) Kolostrum
  B) Osteomalasia
  C) Kan uyuşmazlığı
  D) Tatarcık humması
 • 2) Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır?
  A) Orta
  B) Hafif
  C) Ağır
  D) Çok ağır
 • 3) O sırada canhıraş bir çığlık duyuldu yokuştan. Balıkçı Ali’nin sesiydi bu. Ellerindeki balık torbalarını, üzümleri yere atıp koştular. Onlar koşarken Balıkçı Ali’nin motosikleti bayırdan aşağıya gürültüyle yuvarlanıyordu. Selim’le Necip, Balıkçı Ali’yi yerde
  kıvranırken buldular.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

  A) Açıklayıcı anlatım
  B) Söyleşmeye bağlı anlatım
  C) Mizahi anlatım
  D) Öyküleyici anlatım
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır?
  A) Ortasında sevimli bir dereciğin aktığı küçük bir köyde yaşıyormuş anneannesi.
  B) Bir söz bazen kocaman kırıklıklara yol açabilir.
  C) Sözümü dinleseydin bu sıkıntıları yaşamazdın.
  D) Bu parayla tüm ihtiyaçlarımızı nasıl alacağız?
 • 5) evremizde gördüğümüz varlıkları, mekânları tanıtmak ve okuyanın gözünde kolayca canlandırabilmek için - - - - yararlanırız.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) emredici anlatımdan
  B) kanıtlayıcı anlatımdan
  C) betimleyici anlatımdan
  D) gelecekten söz eden anlatımdan
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
  A) Bu sonuca nasıl ulaştın?
  B) Eviniz hangi sokakta?
  C) Bizi kim sormuş?
  D) Kapıyı neden kapatmıyorsunuz?
 • 7) Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler veya belirtir.
  Buna göre “büyük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?

  A) Büyüklerimizden dinlediğimiz masallarla şenlenirdi çocukluğumuz.
  B) Rıfat, yaşından oldukça büyük gösteriyordu.
  C) Kutuların büyüğünü şu köşeye bırakabilirsiniz.
  D) Karşımdaki bir çocuk değil, büyük bir insandı sanki.
 • 8) Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

  A) Öğretici anlatım
  B) Açıklayıcı anlatım
  C) Lirik anlatım
  D) Tartışmacı anlatım
 • 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir?
  A) O gün herkesin içinde beni azarlayan kimdi?
  B) Soğuk bir havada yardım kampanyamızı başlattık.
  C) Babamın ilk arabası büyük, kırmızı bir arabaydı.
  D) Yeni aldığımız ev küçük ve rutubetliydi.
 • 10) Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
  İstiklâl uğrunda, namus yolunda
  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
  Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Kanıtlayıcı anlatıma
  B) Tartışmacı anlatıma
  C) Öyküleyici anlatıma
  D) Destansı anlatıma
 • 11) Nesne alabilen eylemler geçişlidir.
  Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir?

  A) Unutulmuş
  B) Kaçıştı
  C) Kestik
  D) Ağlıyorum
 • 12)
  • Söz sanatlarına, kelime oyunlarına bolca yer verilir.
  • Dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.
  • Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
  “Öğretici anlatım” la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Y – Y – D
  B) Y – D – D
  C) D – D – Y
  D) D – Y – D
 • 13) İstiyorlar ki değer ölçülerimizi, onlar gibi Avrupa oyun yazarlığı ölçülerine uyduralım. İstiyorlar ki onlar gibi biz de Avrupalı eleştirmenlerin kireçlenmiş yargılarını papağan gibi burada en iyi geveleyene bilgili eleştirmen, Avrupalı yazarların konusuna ve
  oyun çatısına en çok yakışana usta yazar diyelim.
  Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

  A) Öyküleyici
  B) Düşsel
  C) Tartışmacı
  D) Betimleyici
 • 14) “Yukarı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön zarfı olarak kullanılmıştır?
  A) Yukarı kata çıkıp biraz dinlenmem lazım.
  B) Yolun az yukarısı ünlü yazarın köyüdür.
  C) Daha fazla yukarı tırmanmayı kimse göze alamadı.
  D) Yukarı mahallelerde kentsel dönüşüm başlamış.
 • 15) • Bu anlatımda metinler varsayımla oluşturulur.
  • Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahminler yapılabilir.
  • Olandan çok, olması istenen anlatılır.
  Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

  A) Betimleyici
  B) Öyküleyici
  C) Gelecekten söz eden
  D) Destansı
 • 16) Hobbitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş, kestiklerini ormanda üst üste yığıp büyük bir ateş yakmış ve Çalçit’in doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit hâlinde tutuşturup kül etmiş. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş fakat onlara düşman olmuşlar.
  Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mizahi
  B) Emredici
  C) Düşsel
  D) Öğretici
 • 17) Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi edat veya bağlaç değildir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 18) Tek kişinin konuşmasına, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların bütününe - - - - denir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) monolog
  B) sufle
  C) diyalog
  D) deyiş
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde mizah türünün başarılı örnekleri arasında gösterilebilir?
  A) Leyla ile Mecnun
  B) Zafername
  C) Kiralık Konak
  D) Mesnevi
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır?
  A) Of, yine hata yapmışım!
  B) Hey, parayı vermeyi unuttun!
  C) Arkadaş, bizi de unutma sakın!
  D) Tüh, ben de oraya gitmek istiyordum!
Yorum Yap
Gönder