2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman kimin evinde bir süre misafir olarak kalmıştır?
  A) Ebu Talip
  B) Ebubekir
  C) Ebu Eyyub
  D) Hz. Osman
  E) Hz. Hüseyin
 • 2)
  I. Müslümanların cemaatle namaz kıldığı yerdir.
  II. Önemli meselelerin görüşüldüğü yerdir.
  III. Müslümanların birlik ve beraberliğinin sağlandığı yerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mescid-i Nebi için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Hiçbiri
 • 3) Medinedeki kimsesiz müslümanların ve Medine halkının eğitimi için kurulan kuruma ne denir?
  A) Mescid-i Nebi
  B) Ashab-ı Suffe
  C) Medrese
  D) Sıbyan mektebi
  E) Darülfünun
 • 4) Muhacirler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan kardeşlik antlaşması hangisidir?
  A) Akabe biatı
  B) Muahat
  C) Kadeş
  D) Ensar antlaşması
  E) Muhacir antlaşması
 • 5) Kelime anlama olarak yardım edenler, destekleyenler anlamına gelen ve Hicret sonrası göç edenlere yardım edenlere verilen isim hangisidir?
  A) Ensar
  B) Muhacir
  C) Mümin
  D) Muahat
  E) Yesrib
 • 6)
  I. Müslümanlar ikişerli olarak kardeş ilan edilmiştir.
  II. Antlaşmaya göre insanlar arasında rütbe, şeref gibi statü gözetilmemiştir.
  III. Medine halkı göç edenlere maddi ve manevi anlamda destek olacaklardır.
  Muhacirler ile Ensarlar arsında imzalanan kardeşlik antlaşması ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
 • 7) Medine sözleşmesi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Medine'de ki huzuru sağlamak için imzalanmıştır.
  B) Müslüman olmayan Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında imzalanmıştır.
  C) Tarihteki ilk anasayal metin olarka geçmektedir.
  D) Medine vesikası olarak da adlandırılır.
  E) 601 yılında imzalanmıştır.
 • 8) Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman ilk işi nüfus sayımı yapmak olmuştur. Bu sayım sonucu Medine'de yaklaşık kaç Müslüman tespit edilmiştir?
  A) 1000
  B) 1100
  C) 1400
  D) 1500
  E) 2000
 • 9) Allah'a karşı kulluğu göstermek ve namaz vakitlerini bildirmek için yapılan çağrıya ........... denir.
  Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Sela
  B) Çağrı
  C) Ezan
  D) İlahi
  E) Kuran
 • 10) Ezan namaza çağrı dışında insanlara İslamın üç temel ilkesini de hatırlatır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu üç temel ilke arasında gösterilir?
  I. Allah'ın varlığı ve birliği
  II. Hz. Peygamberin Allah'ın elçisi olduğu
  III. Asıl kurtuluşun namazda olduğu

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalznı I
 • 11) Ezan ilk kim tarafından ve ne zaman okunmuştur?
  A) Hz.Bilal -- Hicretin birinci yılı
  B) Hz. Bilal -- Hicretin ikinci yılı
  C) Hz. Zeyd -- Hicretin birinci yılı
  D) Hz. Zeyd -- Hicretin ikinci yılı
  E) Hz. Ömer -- Hicretin birinci yılı
 • 12) Peygamber efendimiz Medine'de bir pazar kurmuş ve bu pazarda ticari prensipler belirlemiştir.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu ticari prensipler arasında değildir?

  A) Hile yasaklanmıştır.
  B) Kandırma ve sahtekarlık yasaklanmıştır.
  C) Ticaretin temel esası güven üzerine kurulmuştur.
  D) Ticari hürriyet kısıtlanmıştır.
  E) Ticarette cahiliye döneminden kalma kötü alışkanlıklar kaldırılmıştır.
 • 13) Müslümanlar kıbleyi Mescidi Haram olmadan önce neresi olarak seçiyorlardır?
  A) Mekke
  B) Kudüs
  C) Yemen
  D) Şam
  E) Antakya
 • 14) Kıblenin Mescid-i Haram olduğunu müjdeleyen ayet hicretin kaçıncı yılında indirilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi Medine'de gerçekleştirilen ekonomi alanında ki olaylardan biridir?
  A) Ashab-ı Suffle
  B) Medine sözleşmesi
  C) Nüfus sayımı
  D) Kıblenin değişimi
  E) Medine pazarının kurulması
Yorum Yap
Gönder