AÖL Matematik Soruları 4 (2017 -2018 AÖL 1.Dönem 2.Otururm 164)

 • 1) 1800 lira yıllık yüzde 12 basit faiz oranıyla 2 aylığına bankaya yatırılıyor.
  Buna göre ikinci ayın sonunda bankadan alınacak faiz kaç liradır?

  A) 36
  B) 28
  C) 24
  D) 18
 • 2) Buna göre m (DEC) kaç derecedir?

  A) 120
  B) 130
  C) 140
  D) 150
 • 3)

 • 4) Buna göre |BC| kaç santimetredir?

  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 8
 • 5) İfadesi aşağıdakiler den hangisine eşittir?

  A) 1
  B) 1 - i
  C) 1 + i
  D) -i
 • 6) Denkleminin bir kökü 3 olduğuna göre m kaçtır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10)

 • 11)

 • 12)

 • 13)

 • 14) Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) {-3, 1}
  B) {-1, 3}
  C) {1, 2}
  D) {2, 3}
 • 15) Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimeredir?
  A) 10
  B) 12
  C) 16
  D) 18
 • 16) Şekilde [PT, O merkezli çembere T noktasında teğet ve P, A, O, B noktaları doğrusaldır.
  |PT| = 15 cm ve |PO| = 17 cm olduğuna göre çemberin çapının uzunluğu kaç santimetredir?


  A) 11
  B) 14
  C) 16
  D) 18
 • 17) Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan bir dairede merkez açısının ölçüsü 45° olan daire diliminin alanı kaç r santimetrekaredir?
  A) 8
  B) 6
  C) 4
  D) 3
 • 18) Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 216
  B) 294
  C) 343
  D) 392
 • 19) Yanal alanı 300r cm2 ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür?
  A) 3000
  B) 2500
  C) 1500
  D) 1000
 • 20) Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküp tür? (pi yerine 3 alınız.)
  A) 432
  B) 576
  C) 648
  D) 864
Yorum Yap
Gönder