2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi cansız varlıktır?
  A) Köpek
  B) Çiçek
  C) Araba
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde elektrik üretimi yapılamaz?
  A) Barajlar
  B) Rüzgar
  C) Ateşle
 • 3) Elektrik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Prizlerde elektrik vardır.
  B) Elektrik gözle görülmez.
  C) Elektrik insana zarar vermez.
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal çevreye örnek olabilir?
  A) Ormanlar
  B) Parklar
  C) Okul bahçesi
 • 5) Elektrik çarpan birisini gördüğümüzde hangisini yapmalıyız?
  A) Bir tahta parçasıyla elektrik çarpılan kişiyi kablodan uzaklaştırmalıyız.
  B) Bir metal ile ile kabloyu uzağa ittirmeliyiz.
  C) Kişiyi elinden tutarak çekmeliyiz.
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ses kaynağına örnektir?
  A) Araba sesi
  B) Televizyon sesi
  C) Akarsu sesi
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Elektrik çarpması insanı öldürebilir.
  B) Islak ortamlarda kapalı priz kullanılması gerekmektedir.
  C) Elektriğin olup olmadığını kontrol etmek için prizin içine metal sokup bakabiliriz.
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi ev elektriği ile çalışmaz?
  A) Çamaşır makinesi
  B) Kalorifer kazanları
  C) Bilgisayar
 • 9) Elektriğin bir çok kullanım alanı vardır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi elektriğin ısıtma amacıyla kullanımına örnektir?

  A) Elektrikli battaniyeler
  B) Asansörler
  C) Elektrikli arabalar.
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi elektriğin aydınlanma alnından kullanılmasına örnektir?
  A) Televizyonların çalıştırılması
  B) Bilgisayarın çalıştırılması
  C) Sınıf ışıklarının açılması
 • 11)
  I. Güneş
  II. Pil
  III. Akü
  Yukarıda verilenlerden hangisi elektrik kaynağıdır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
 • 12) Evlerimizde kullandığımız en düşük elektrik kaynağı hangisidir?
  A) Jeneratör
  B) Pil
  C) Priz
 • 13) Aküler yaygın olarak aşağıda verilenlerden hangisinde daha çok kullanılır?
  A) Çalar saat
  B) Cep telefonu
  C) Arabalar
 • 14) Pillerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İçerisindeki zararlı maddeler kansere yol açabilir.
  B) Doğaya atıldığında bir ay sonra kaybolur.
  C) Elektrik kaynaklarından bir tanesidir.
 • 15)
  * Motorsiklet motorundan çıkan ses
  * Rüzgarın çıkardığı ses
  * Deniz dalgalarının çıkardığı ses
  Yukarıda verilenlerden kaç tansei doğal ses kaynağı arasında gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
 • 16) Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
  A) Bitmiş pilleri uygun çöp kutularına atmak
  B) Ormanlık arazilerde çöplerimizi bir ağacın altına gömmek.
  C) Fabrika bacalarına filtre takmak.
 • 17) Aşağıda verilen hareket çeşitlerinden hangisi dönme hareketidir?
  A) Arabanın bir şehirden başka bir şehre gitmesi
  B) Yelkovanın ilerlemesi.
  C) Havaya atılan topun geri düşmesi
 • 18) Günümüzde elektrik ile çalışan araç sayısı giderek artmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Elektrik insan gücünün artmasını sağlamıştır.
  B) İnsanların yapacağı işi makineler yapmaya başlamıştır.
  C) Daha fazla iş yapma olanağı sağlamıştır.
 • 19) Çok yüksek sesli ortamlarda bulunan bir insan için aşağıdaki organlardan hangisinin zarar görme olasılığı daha fazladır?
  A) Kulak
  B) Burun
  C) Boğaz
 • 20)
  * Şeker
  * Şerbet
  * Su
  * Oksijen
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sıvıdır?

  A) 3
  B) 4
  C) 2
Yorum Yap
Gönder