2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1)
  * İnsülin
  * Antibiyotikler
  * Aşı ve serumlar
  * Kanser tedavisi
  * Kozmetik
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bakterilerin kullanım alanları arasında gösterilebilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinin yapımında bakterilerin yararından bahsedilemez?
  A) Sütten yoğurt yapılması
  B) Turşu yapımı
  C) Sütten peynir yapımı
  D) Glikozdan sirke yapılması
  E) Pirinç yapımı
 • 3) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * ototrof -- * halkasal -- * histon
  * arkeler -- * protistler -- * kloroplastları
  * sitoplazma -- * botulinum

  a. Bir bakteri tarafından üretilen ve bilinen en güçlü nörotoksin olan toksin ........................'dur.
  b. Bazı özellikleri tarafından ökaryotlara benzeyen tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip mikroskobik canlılara ...................... denir.
  c. Arkelerin DNA ları ................... şekildedir.
  d. Akelerin DNA'larını bakterilerden ayıran protein ....................... 'dur.
  e. Alemler içerisinde en ilkel, tek ve çok hücreli organizmaları barındıran grup .............. grubudur.
  f. Protistlerin yaşamsal faailetlerinin büyük bir çoğunluğu ......................... gerçekleşir.
  g. Bitkiler .................. beslenen gelişmiş organizasyonlara sahip çok hücreli canlılardır.
  h. Bitkiler taşıdığı .............................. sayesinde güneş enerjisini biyokimyasal enerjiye dönüştürürler.
 • 4) Aşağıda verilenlerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) İnsanların kalın bağırsaklarında yaşayan bakteriler B ve K vitaminlerini üretirler.
  (....) Zararlı olan bakteriler biyolojik silah yapımında kullanılabilirler.
  (....) Arkeler çok soğuk veya çok sıcak ortamda yaşayamazlar.
  (....) Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi pazmit DNA bulunabilir.
  (....) Arkeler gen transferi (konjugasyon) yöntemini kullanamazlar.
  (....) Akelerin ototrof ve ayrıştırıcı olarak iki türü vardır.
  (....) Protistler çoğunlukla kurak ortamlarda yaşamlarını sürdürürler.
  (....) Protistler sadece heterotrofturlar.
  (....) Bitkiler inorganik maddelerden organik madde sentezi yaparlar.
  (....) Bitkilerin fotosentez yoluyla ürettiği ve depoladığı organik maddeler besin zinciri ile diğer canlılara aktarılır.
 • 5) Arkeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Fotosentetik arkelerde klorofil yoktur.
  B) Arkeler endospor oluşumunda formu vardır.
  C) Fotosentetik arkelerde özel bir pigment vardır.
  D) Arkelerin ribozomları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzer.
  E) Antibiyotiklerden etkilenmezler.
 • 6)
  * Tuzlu göllerde
  * Okyanuslarda
  * Kaplıca sularında
  * Bataklıklarda
  * Buzullarda
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi arkelerin yaşam alanları arasında gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 7) Aşağıya arkelerden yararlanma alanlarından dört tanesini yazınız.
  ->
  ->
  ->
  ->
 • 8)
  I. Sucul ortamlarda
  II. Nemli topraklarda
  III. Hayvansal organizmalarda
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri protistlerin yaşam alanları arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I ve II
 • 9) Aşağıya beş tane protistleden örnek yazınız.
  ->
  ->
  ->
  ->
  ->
 • 10) Protistler ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Avlanarak, ayrıştırarak veya parazik üreterek beslenebilirler.
  B) Üretici olanlarda kloroplast bulunur.
  C) Üretici olanlar denizlerdeki oksijenin büyük çoğunluğunu üretir.
  D) Protistler yer değiştiremezler.
  E) Eşeyli, eşeysiz ve hem eşeyli hem eşeysiz üreyebilirler.
Yorum Yap
Gönder